Tunisko: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Tunisu (Tunisko)

Automobilový průmysl. Prohlubující se obchodní deficit země negativně ovlivňuje import vozidel, který se v roce 2018 propadl o 19,3%. Devalvace dináru současně způsobila nárůst ceny vozidla pro koncového spotřebitele o 16% a automobilový průmysl se zatím nevrátil k původnímu slibnému růstu. Tunisko vyváží mechanické a elektrické díly pro automobily a zásobuje mj. i 10 továren VW Group, v roce 2018 byly založeny další provozy na výrobu elektronických součástek a rozšířeny provozy na kompletaci svazků vodičů a lamel. Vývoz autodílů představuje 40% tuniského exportu. Tunisko má předpoklady pro kompletní výrobu automobilů. Prvním domácím výrobkem je Peugeot 404 pick-up. 100% zahraniční investice v oblasti autodílů rostou, zejména v regionech, což vyvolává potřebu modernizace infrastruktury, pro kterou bude Tunisko potřebovat nákladní vozy a stavební stroje. Tuniská vláda rovněž usiluje o modernizaci a dobudování autobusových linek, což předpokládá kompletní dodávky zařízení a dopravních prostředků.  

Energetický průmysl. Sektoru dominuje výroba elektřiny spalováním plynu, v menší míře těžba ropy a plynu. Tunisko přijalo v roce 2015 energetickou strategii, v rámci které hodlá získávat 30% energie z obnovitelných zdrojů do roku 2030, především solární a větrné. Dovozy fotovoltaických panelů mají snížené clo a DPH s cílem urychlit využívání alternativních zdrojů energie. Oblast obnovitelných zdrojů je vysoce perspektivní, protože z obnovitelných zdrojů je zatím získáváno necelých 3,5% (1,7% z hydroelektráren a 1,5% větrná a solární energie). Stanovený cíl pro rok 2030 se nepodaří zajistit bez investičních projektů na regionální úrovni. Energetický deficit je 59% a perspektivu představuje solární a větrná energie s potenciálem 280 GW u solární a 10 GM u větrné energie. Energetický sektor se podílí z 26% na tvorbě HDP a zaměstnává 20 000 pracovníků.

Kovozpracovatelský průmysl. Tunisko je tradičním vývozcem kabelových svazků a komponentů pro automobilový a letecký průmysl, pro které spotřebovává železné, ocelové a hliníkové produkty. Dále tyto produkty využívá ve stavebním a těžebním průmyslu. Výrobky z hliníku, zejména obalový materiál (hliníkové folie) poptává potravinářský průmysl.

Obranný průmysl. Zajištění obrany země je nezbytností pro obnovení turistického průmyslu, proto projevují silové rezorty zájem o obranné technologie k prevenci a potírání terorismu. Daří se zbraním (CZ P-10 C a CZ Scorpion), v rozpočtu Ministertva vnitra je naplánována akvizice obrněného prostředku 4×4 pro Národní gardu, vláda projevuje zájem o zodolněné limuzíny pro přepravu VIP. Oblast obranného průmyslu je uzavřena pro vstup jakéhokoliv mimostátního (domácího i zahraničního) kapitálu, technickou pomoc nabídly Tunisku Turecko a Velká Británie. Rozpočet Ministerstva národní obrany roste a představuje 3,8% HDP, akvizice vojenského materiálu se spoléhá na štědré dary a deficit státního rozpočtu blokuje probíhající akviziční procesy. Vítězný tendr na dodávku 4 TATRA 8×8 s motorizací DAF nebyl z důvodu nedostatku financí Ministerstvem národní obrany v roce 2018 realizován. Obnova letounů L 159T a L 410 nepřipadá, vzhledem k finančnímu deficitu Tuniska v úvahu, proto se předpokládá, že se tuniské letectvo  bude snažit udržet oba typy českých letounů v provozuschopném stavu realizací oprav a modernizacemi. Vojenský veletrh IADE 2020 na Djerbě prokázal, že zájem tuniské strany o českou leteckou techniku je stálý, v případě L59T jsou letecké síly Tuniska připraveny hledat další řešení a u typu L 410 projevují Tunisané zájem stát se pověřeným servisním střediskem pro Afriku. 

Vodohospodářský a odpadní průmysl. Tunisko prozatím disponuje zdroji pitné vody (55% povrchové a 45% podpovrchové), i když spotřeba na osobu a rok je jen 430 m3 místo referenčních 1000 m3 na osobu a rok. Podle expertních analýz dojde do roku 2030 ke kritickému snížení zásob. Podle dostupných informací žije v Tunisku 1,8 M lidí bez pitné vody, proto se dá předpokládat, že oblast získávání, distribuce a čištění odpadních vod je vysoce perspektivní oblast, pro kterou je v ČR dostatečné know-how. Tunisko musí vodní zdroje diverzifikovat a investovat do technologií zadržování, čištění odpadních vod a odsolování mořské vody. 80% celostátní spotřeby vody je využito k zemědělskému zavlažování. Plánovaná je  modernizace vodovodního řádu v regionech Cap Bon a Sfax, výstavba odsolovací stanice v regionu Gabes a výstavba dalších retenčních nádrží  v Ettine, Oued Mellegue, Kalaa El Kobra, Saida, Sarrat, Ed Douamiss, Serrat a El Kebir. Ambiciozní projekty za účasti zahraničních investorů počítají s odsolením a rekultivací okrajů Sahary, která se stále rozšiřuje a zabírá již 75% území Tuniska. Modernizaci potřebuje celá oblast svozu a likvidace komunálního odpadu, která se částečně zlepšila po založení environmentální policie, která pokutuje znečišťování veřejných prostranství. 

Zdravotnický a farmaceutický průmysl. Stávající zdravotnická infrastruktura vyžaduje modernizaci (civilní i vojenská nemocniční zařízení). Schválená je investice do nemocnice Gafsa (260 MD), renovace nemocnice v Gabes a výstavba nemocnice v Jelma, na kterou poskytl Kuvajt 50 MD. Pro nemocnici v Sidi Bouzid se dokončuje studie proveditelnosti a výstavbu o objemu 280 MD připravuje Francie. Výstavba dalších regionálních nemocnic (El Jem, Dahmani, Haffouz, Sbiba a Manouba) zůstává i nadále v plánech realizace a případná výstavba půjde na vrub dalšího zadlužení. Rozvojové ambice vlády omezuje « brain drain » lékařů především do Německa a Francie. Nedostatečnou péči ve státním sektoru nahrazují soukromé kliniky (49% lékařské péče) a jejich síť se dále rozšiřuje, málokdo si je však může dovolit. Tunisko se profiluje v plastické chirurgii a wellness, tyto oblasti vyhledává klientela z EU. Rozvíjející se balneoterapie zajišťuje celoroční provoz hotelových komplexů na pobřeží. Národní farmaceutický průmysl sdružuje SIPHAT, který často poptává formou veřejných tendrů mechanizaci a základní suroviny pro výrobu léčiv pro vlastní potřebu i export do subsaharského regionu. SIPHAT přepracovává polotovary dovezené od evropských výrobců do léčiv, které prodává Centrální lékárně Tuniska, která udržuje ústřední zásobu léčiv a často poptává očkovací látky, dodavatel však musí prokázat deklarované parametry a léčivý účinek léku, aby byl zapsán do databáze možných dodavatelů. SIPHAT je tradičním zákazníkem evropských dodavatelů, v současné době však vězí  v dluhové pasti, do které se sám dostal tím, že nahradil tradiční evropské dodavatele neznámými z Asie a následně musel stahovat, na základě zásahu Centrální lékárny Tuniska, léčiva z oběhu. Po vyrovnání dluhů, za které převzal záruku stát, představuje státní SIPHAT stabilní příležitost pro české dodavatele chemikálií pro výrobu léčiv.

Zemědělský a potravinářský průmysl. Zemědělský a potravinářský průmysl zajišťuje 15% pracovních příležitostí v regionech. Spotřeba potravin v Tunisku neustále roste, potravinářské výroby jsou neefektivní a vyžadují zásadní modernizaci v oblasti plnících a balících linek tak, aby potravinářské provozy plnily předpisy EU a měly exportní potenciál. Chybí kapitál, a proto se otevírají příležitosti v oblasti jak technologické, tak i investiční modernizace potravinářských výrob. Vysoce efektivní oblastí možné kooperace je společné zpracování potravin, jako je plnění olivového oleje na plnících linkách dodaných z ČR, zpracování datlí a jejich derivátů, zpracování pomerančů na dřeně a džemy, zejména dětské výživy jsou perspektivní vzhledem k nezvládnutí sterilizačního procesu. To platí i pro technologickou a investiční spolupráci v oblasti mlékárenské výroby a energeticky náročné výrobě sušeného mléka, pro kterou chybí výhradnímu výrobci provozní kapitál, a proto byla monopolním dodavatelem elektrické energie odpojena linka a sušení mléka je zastaveno. Český export mléčného a jatečného skotu je rovněž perspektivní, naráží však na nedostatek krmiva v Tunisku, který neumožnil rozjednaný dovoz mladého dobytka na dokrmení. Cena hovězího dobytka na trhu stoupá a je ho nedostatek. Vzhledem k vysokému počtu turistů (9 milionů ročně) roste poptávka po dalších typech piva než jsou místní značky. Vzhledem ke skokovému  přílivu Libyjců a rostoucí oblibě Tuniska u Alžířanů, trvá předpoklad dlouhodobě vyšší poptávky po potravinářských a zemědělských výrobcích. Vzhledem ke klimatickým podmínkám, náboženským zvyklostem a rozšířenému diabetes mezi obyvatelstvem, navyklým na přemíru sladkostí, lze spatřovat potenciál v segmentu neslazených nealkoholických nápojů a potravin pro diabetiky.

Železniční a kolejová doprava. Tuniská vláda usiluje o modernizaci a dobudování tramvajových a železničních linek, což předpokládá kompletní dodávky zařízení a dopravních prostředků i z druhé ruky. Jsou vypisovány tendry na dodávky železničních vozidel pro státní železnice a pro těžební společnost fosfátů, převažující rozchod kolejnic je 1,1 m. Perspektivní je i oblast dokončení projektu další linky lehkého metra (tramvajových linek) pro hlavní město Tunis a tramvajové linky pro Sfax, jakož i železnice spojující Tunis s regiony. Vzhledem k obchodnímu deficitu Tuniska, bude administrativa navrhovat realizace formou zahraničních investic.

 

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Tuniská strana definovala do Protokolu ze 4. smíšené komise česko-tuniské spolupráce v hospodářské oblasti tyto priority:

  • strojírenská výroba pro auto-průmysl a aeronautiku,
  • energie z obnovitelných zdrojů,
  • recyklace pevných odpadů a úprava vody,
  • informační technologie,
  • průmyslová výroba,
  • elektrická a elektronická zařízení,
  • zemědělská průmyslová výroba.

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Kalendář akcí mezinárodního výstaviště Tunis – Le Kram (tabulka se průběžně doplňuje)

název akce

komodita

termín

periodicita

HEALTH EXPO, LAB EXPO

zdravotnictví

3.-6.3.2020

bienále

SITK AFRICA

informační a komunikační technologie

9.-11.6.2020

roční

SIAT 2020

investiční příležitosti v zemědělství, zemědělské technologie

7.-10.10.2020

bienále

CARTHAGE 2020

stavebnictví

7.-10.10.2020 

bienále

SIET

textilní stroje

11.-22.11.2020 

trienále

Veletrh autodílů

autodíly a autopříslušenství

25.-28.11.2020

bienále

Carrefour d´affaire et des Technologies

technologicke a inovace  

2.-4.11.2020

bienále

Festival de la Porcelaine

užitkový a dekorační porcelán

11.-20.12.2020

bienále

Tunisia Horteca Expo

potravinové zemědělství

2/2021

roční

 PACK PRINT, PLASTIC EXPO

balící technika, plasty a kaučuk

3/2021

bienále

 CLIMEXPO

klimatizace a topení

4/2021 

bienále

 HYDRAMED

hospodaření s vodními zdroji v regionu středomoří

4/2021

bienále

 SIED EXPO

obnovitelné zdroje 

4/2021

bienále

Kalendář akcí mezinárodního výstaviště Sfax (tabulka se průběžně doplňuje)

MEDIBAT regionální stavební středomořský veletrh  3.-6.3.2021 bienále

Foire Internationale de Sfax

zemědělská technika, elektrospotřebiče pro domácnost, nábytek

19.6. – 4.7.2020

roční

SIB Sfax 

Informatika, multimédia a komunikace

září 2020

roční

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Tunisu (Tunisko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem