Tunisko: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Tunisu (Tunisko)

Členství České republiky v Evropské unii je vnímáno jako nesporný benefit a záruka kvality a jakosti české produkce. V roce říjnu 2016 se podařilo, úsilím velvyslanectví a asociací výrobců a zaměstnavatelů na české i tuniské straně založit Česko-tuniskou Radu obchodní spolupráce, která má 10 zakládajících členů. Rada je založena jako zájmová základna bez právní subjektivity, kolem které se generují obchodní příležitosti. Velvyslanectví současně ve spolupráci s podnikatelskou sférou navrhuje k realizaci tematicky zaměřené projekty ekonomické diplomacie – PROPED, které slouží k bližšímu poznání teritorií a jejich skutečných  potřeb s cílem navázání budoucích osobních kontaktů a uvítá náměty podnikatelské sféry k realizaci incomingové nebo outcomingové mise. Kromě asociace CONECT má velvyslanectví nastaveny i spolupracovatelské vazby se sdružením UTICA a průmyslovými a obchodními komorami v Tunisu CCIT a ve Sfaxu CCIS.  

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Podle zkušeností českých firem v Tunisku je pro rozvoj podnikání zásadní místní zástupce. V prvopočátku je vhodné využít některého z poskytovatelů dovozních služeb, kterých zde působí celá řada a jsou specializovány podle portfolia produktů, například: MJ Honest, CERCO, N.E.W.S., Shirmann International Trade, Tunisia Medicine, STE Chahed International Trade.

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Dovozy se do Tuniska systemizují na neformalizované dovozy, dočasné dovozní povolení a řádný dovoz na dovozní certifikát. Neformalizované dovozy zahrnují poštovní zásilky k profesionálnímu použití příjemce, dovozy realizované do plně vývozní společnosti, dovozy do bezcelní zóny, dovozy polotovarů určených k dalšímu zpracování (do 100 000 TD ročně) a reklamace. Do 6 měsíců se jedná o dovozní povolení, kdy jej schvaluje, na základě pro forma faktury, banka. Dovozní certifikát schvaluje Ministerstvo průmyslu a obchodu a je platné 6 měsíců po jeho vystavení a lze jej plnit průběžně a po částech. Nezbytné celní formality pro dovoz na dovozní certifikát jsou: faktura ve trojím vyhotovení, balící list, transportní list, technický list, EUR 1 při původu zboží z EU a je-li požadován, pak i certifikát shody s legislativou. Nutnost certifikátu shody se prověří v databázi CCE (Contrôle de commerce extérieur) po specifikování výrobku s využitím všeobecné  nomenklatury. Evropská značka shody je jen vhodná reference, tuniské úřady si provádějí vlastní zkoušky dováženého zboží. Od října 2017 se podmínky dovozu značně zkomplikvaly, jako důsledek záporné obchodní bilnace Tuniska, na který reagovala Centrální banka Tuniska omezením dovozů zavedením opatření: Tarifní opatření: Zvýšení celní sazby u potravinových produktů: z 0% na 15% pro zemědělské produkty nebo produkty používané v zemědělství, z 15% na 27% pro další položky zemědělské produkce, 36% pro transformované potravinové produkty. Zvýšení celní sazby u dalších položek z 20% na 30% u rybolovu a zboží, které nemá evropský původ. Tarifní opatření se netýkají průmyslových výrobků, které jsou od cla osvobozeny podle dohody EU- Tunisko z roku 1995.

 

Administrativní opatření:

 • Zvýšení celní zálohy z 10% na 15% ceny zboží (platné do konce roku 2020, kdy dojde ke změně celního zákona)
 • Požadavek na předložení exportní deklarace výhradně ve francouzštině, angličtině nebo arabštině
 • Opatření technické kontroly, celnice rozhodne, zda zboží podléhá technické kontrole, zboží uskladní a počká do doby obdržení výsledku technické kontroly.
 • Certifikát volného obchodu, jedná se o dokument prokazující, že zboží je volně prodejné v zemi původu, platí pro skupiny zboží: kosmetika
 • Centrální banka vydává zákaz obchodním bankám poskytovat úvěr na specifikované položky zbytného charakteru.

Produkty podrobené od listopadu 2018 technickým kontrolám :

Potraviny – sýry, banány, melouny, jablka, hrušky, meruňky, třešně, broskve, švestky a to čerstvé, kompotované nebo proslazované. Cukrovinky bez kakaa, čokolády a produkty na bázi kakaa. Cereální produkty (popcorn), pekařské výrobky, cukrářské výrobky, zelenina, ovocné džusy, polotovary určené pro vaření jako např.instantní směsi. Kosmetika – parfémy a toaletní vody, líčidla, ústní hygiena, přípravky na holení, mýdla. Drogistické produkty – čistící prostředky. Plasty – nádobí, prostředky pro úklid, zásobníky vody. Textil – oděvy, prádlo, ložní prádlo, přikrývky, ubrusy, dekorační textil. Další položky : Obuv, sanitární keramika, lustry, dekorační a užikové sklo, elektrospotřebiče, mobilní a bezdrátové telefony, hračky, herní konzole, rbářskké pruty, zábavní přeměty a prostředky zábavy jako jsou kolotoče, houpačky a dětská hřiště.

 

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Systemizace podniků, které lze založit v Tunisku
základní rozdělení název formy/ CZ analogie kapitál v TD počet osob osoba k jednání
fyzická osoba živnost 0 1 živnostník
právnická osoba SUARL/s.r.o. 1 000 1 jednatel
SARL/s.r.o. 1 000 2-50 jednatel
SA/ kapitálová společnost 5 000 7 Rada
SCA/komanditní společnost 5 000 1+ jednatel
Druhy podniků z hlediska jejich režimu
typy exportních společností podmínka Výhody Daně
výhradně exportní v bezcelní zóně min 80% pro export

min kapitál 500 EURO

počet zaměstnaných  cizinců 1- 4

0% DPH

30% na domácí trh

bezcelní dovoz všeho potřebného

10% z výnosu

5% z dividend

0-16,57% sociální pojištění zaměstnanců

OFF-SHORE kapitál 150 000 TD ve valutách, 66% kapitálu  dovoz

sídlo mimo TN a zemi trvalého pobytu majitele

plat zaměstnanců ve výši přes 133,35 EURO

registrace za 72 hodin

10 leté daňové prázdniny z příjmu a zisku

0-16,57% sociální pojištění zaměstnanců

částečně exportní do 80% export

min kapitál 500 EURO

 

30% povoleno realizovat lokálně,

náhrada DPH a cla za stroje a položky k dalšímu zpracování

10% z výnosu

25% z lokálních transakcí

0-16,57% sociální pojištění zaměstnanců

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Hlavní veletržní areál leží na předměstí Tunisu v Kram, ve druhé nejprůmyslovější aglomeraci Tuniska, ve Sfax je druhé největší výstaviště, veletržní kalendáře obou areálů jsou uvedeny v bodě 5.2. (Třetí výstavní areál v Sousse se soustřeďuje  na výstavy z oblasti turistického ruchu). Kromě uvedených jsou v Tunisu další  veletržní centra jako je Kongresový palác, veletržní areál Charguia 1 nebo výstavní pavilon UTICA.

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Problematika spadá do působnosti Národního institutu pro normalizaci a ochranu duševního vlastnictví (INNOPRI) v podřízenosti Ministerstva průmyslu a obchodu, INNOPRI spolupracuje se Světovou organizací pro ochranu duševního vlastnictví a Kanceláří pro harmonizaci vnitřního trhu EU. Právní rámec ochrany duševního vlastnictví je v Tunisku široký včetně ochrany průmyslového vlastnictví (vynálezy, průmyslové vzory, integrované obvody, ochranná známka, chráněný název a zeměpisný původ). Problematický je v Tunisku stále se rozšiřující paralelní trh, který je založen na pašování a padělatelství, představuje daňovou ztrátu 1,8 M TD a postihuje 50% veškerého zboží, v oblasti ochrany duševního vlastnictví se dotýká numerických produktů kultury a padělatelství značek parfémů, oděvů a doplňků. Generální ředitelství celní správy Tuniska si klade za cíl ve spolupráci se Světovou organizací celní správy dohledávat pirátské a padělané zboží a snížit jeho výskyt o 10%.   

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Veřejné zakázky spravuje autorita TUNEPS, pracující pod autoritou úřadu vlády. Zakázky jsou uvěřejňovány formou inzerátů v novinách. Základním rozlišením je národní a mezinárodní tendr. Zahraniční subjekt se může účastnit jen kategorie mezinárodní tendr, který je vypisován z důvodu technologické nebo kapitálové potřebnosti. Veřejné zakázky jsou přehledově uveřejněny na webu TUNEPS, www.tuneps.tn, detailní přístup s možností stažení zadávacích podmínek je možné až po registraci do TUNEPS. Registrace je dvoukroková, nejprve je třeba získat identitu, kterou poskytne Národní agentura elektronické certifikace TUNTRUST na základě dokumentace společnosti a cestovního pasu, www.tuntrust.tn TUNTRUST vydá po provedené kontrole dokladů a uhrazení správního poplatku elektronický klíč. Druhým krokem je registrace do TUNEPS, která je rovněž zpopltaněna a umožňuje bezplatný přístup ke veškerým zadáním již vypsaných výrových řízení po dobu 2 let. Prostřednictím TUNEPS se předkládá technická část nabídky, administrativní a finanční část se zpravidla předkládá písemně spolu s prokázáním, že byla složena i vratná kauce ve stanovené výši, bez které není účast v tendru možná. Otevírání obálek je veřejné pro všechny, kteří podali nabídku. Podaná nabídka zůstává v platnosti 120 dnů, poté se s vítězem tendru uzavře smluvní vztah a vratná kauce se vrací všem účastníkům. Vítěz tendru skládá definitivní kauci, která je uvolněna po splnění celého rozsahu kontraktu, z vratné kauce se platí penále za zpoždění a další sankce za nesplnění technických parametrů jakož i likvidace reklamací v záruční lhůtě. K uvolnění definitivní záruky dochází po jednání dvoustupňové komise, první komise je na stupni zadavatele a druhá je celostání komise veřejných zakázek, obě kontrolují řádné splnění předmětu dodávky a na základě řešitelem vystavené faktury ve výši definitivní kauce (po odečtení případného penále) je faktura ve výši definitivní záruky zadavatelem řešiteli proplacena a tím je smluvní vztah vyrovnán a uzavřen. Zcela samostatnou kapitolou jsou v Tunisku veřejné zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti, které probíhají formou oslovení kompetentního řešitele, proto je užitečné „dát o sobě vědět“, příležitostí k tomu bude první veletrh obranných technologií v Tunisku, IADE, International Aerospace and Defence Exhibition, 4.-8.3.2020, letiště Djerba-Zarzis.   

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Spory se řeší mediací s cílem nalezení shody, mediační autoritou je Mezinárodní obchodní komora, další možností je Mezinárodní obchodní arbitráž institucionalizovaná a administrovaná Obchodní komorou. Velmi slabá je v Tunisku vymahatenost práva, státní autority preferují vždy domácí, proto je potřebné velmi dobře vybírat obchodního partnera, protože vyhrát v soudním sporuu není zárukou že dojde k finančnímu plnění.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Tunisko je sekulární, ale muslimská země, proto je nutné respektovat zvyky spojené s islámem, to platí zejména v období svatého měsíce Ramadánu (5.5.2019 – 4.6.2019). Konzumace alkoholu je legální, ale opilství, které způsobuje pohoršení je trestné. Sexuální vztahy mimo manželství jsou právně postižitelné, homosexualita, držení a požívání drog jsou trestné. Platí zákaz fotografování oficiálních budov (sídlo prezidenta, ministerstva, kasárna). Doprava je v Tunisku nepředvídatelná, to lze vypozorovat při přechodu chodců na označeném přechodu a zeleném světle, kdy nejsou jejich práva nikým respektována. Klima je v Tunisku na pobřeží teplé a vlhké, ve vnitrozemí suché, zimy jsou na pobřeží chladné a deštivé. Obchody jsou otevřeny každý den v týdnu převážně od 9 do 22 hodin. Úředními jazyky jsou arabština a francouzština, další jazyk angličtina. Moderní komunikační síť je založena na infrastruktuře, její spolehlivost a výkon však neodpovídá evropskému standardu. ADSL je snadno dostupná, optickým vláknem jsou pokryty některé čtvrti hlavního města a severní předměstí, 3G/H+ je funkční na 75%, 4G zatím jen v počátcích. Hotely nabízejí WIFI s proměnlivou spolehlivostí.

Státní svátky v roce 2019:

 • 1. 1. Nový rok
 • 14. 1. Svátek revoluce 2011 a svátek mládeže
 • 20. 3. Den nezávislosti
 • 9. 4. Památka mučedníků
 • 1. 5. Svátek práce
 • 25. 7. Den republiky
 • 13. 8. Den žen a rodiny
 • 15. 10. Památka deportace

Církevní svátky 2019:

 • 5. 5. začátek Ramadánu
 • 4. 6. Aid El Fitr (konec Ramadánu) 
 • 11. 8. Aid El Kebir (+/- 1 až 2 dny) 
 • 1. 9. Ras El Am Hejri (Nový rok 1441) (+/- 1 až 2 dny) 
 • 9.11. El Mouled (narození Proroka) (+/- 1 až 2 dny) 

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Pro pobyt do 90 dnů není nutné vízum, při delším pobytu jsou vízum a pobytová karta, kterou vystavuje Ministerstvo vnitra, povinné. Svévolné překročení délky povoleného pobytu se trestá pokutou. Tuniský dinár se získává výměnou ve směnárně, potvrzení o směně je nutno uschovat pro směnu nespotřebované měny zpět na valutu, protože vývoz dinárů není povolen. Dináry lze získat vyzvednutím z bankomatu, útržek vydaný bankomatem však nenahrazuje potvrzení o směně a nelze jej proto využít pro zpětnou směnu nespotřebovaných dinárů. Používání platebních karet u obchodníků, v restauracích a u čerpacích stanic není rozšířena a v při platbě v hotelích je spojeno s dodatečných poplatkem.

Nebezpečí terorismu včetně únosů je v Tunisku vysoké. První pokusy o teroristické útoky v Sousse a Muzeu Bourgiby v říjnu 2013 byl zmařeny. 18.3.2015 došlo k teroristickému útoku na muzeum Bardo v centru Tunisu, při kterém zemřelo 21 turistů, 26.6.2015 přišlo o život 38 turistů v Port El Kantaoui u Sousse. Teroristé opakovaně útočili na bezpečnostní složky prezidenta republiky (18.3., 26.6. a 24.11.2016), poslední útok se nepodařilo odvrátit a 24.11.2016 přišlo o život na hlavní třídě Mohamed V. 13 příslušníků osobní ochrany prezidenta republiky a tímto dnem byl vyhlášen mimořádný stav, který je stále obnovován. V březnu 2016 došlo v Ben Guerdane na Libyjské hranici k teroristickému útoku v rámci kterého zemřelo 62 lidí. Prezident republiky i předseda vlády konstatují, že bezpečnostní hrozbou pro Tunisko je sousední Libye a připouští, že další útoky jsou pravděpodobné, v zemi platí stále mimořádný stav. Oblasti se zvýšeným rizikem jsou oblasti na hranici s Alžírskem a Libyí, kde probíhají pravidelné antiteroristické operace. Pro cesty se nedoporučují horské oblasti guvernorátů Kasserine a Kef a trojúhelníkem vytýčený perimetr Siliana – Kairouan -Kasserine. Nebezpečí představují navrátilci ze zón konfliktů, kterých se do země vrátilo od roku 2011 do října 2018 z Iráku a Sýrie 1 000. Jedná se osoby, které představují nebezpečí, proto byli všichni vyslechnuti a výsledkem šetření je přehled 102 osob a jedné organizace, kterým byly zmrazeny účty a bylo přistoupeno k jejich vyšetřování.  Nad rámec tohoto počtu znemožnily úřady dalším 17 000 Tunisanů opustit zemi a zapojit se do bojových operací. Přesto působilo v zónách  konfliktů 3 000 Tunisanů, kterých nakonec přežily desítky, které se rozptýlily do různých částí Afriky. Samostanou kapitolou jsou děti otců-teroristů, kteří se narodily v zónách konfliktů, je jich 86, některé  byly cvičeni v zabíjení, většinou žijí v Libyi a pro jejich repatriaci se připravuje převýchovný program, do kterého se zapojilo 30 vychovatelů a v roce 2019 jej absolvuje dalších 40. 

 

 

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

U zaměstnávání cizinců se rozlišují tyto dvě hlavní kategorie: Cizinci nepodléhající povinnosti pracovního víza: Do této skupiny patří živnostníci a zaměstnavatelé až do výše 30% zaměstnanců podniku (zahraničního nebo se zahraniční účastí) mohou být cizinci, od 4. roku se jejich počet snižuje na 10%, v každém případě je ale jejicch minimální počet 4. Další kategorií jspou zaměstnanci v oblasti těžby, zaměstnanci nestátních organizací a zaměstnanci neziskových organizací spolupracujících s tuniskou vládou. Tito cizinci však musí požádat o vydání povolení k pobytu a včas vyžadovat její prodloužení. Zaměstnanecké vízum a pracovní smlouva:

Týká se jedinečných profesí, které nejsou na místním trhu k dispozici, smíšených manželství, detašovaných pracovníků společných podniků, pracovníků působících ve sportu a umění, průvodci a animátoři cestovních kanceláří.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Všechny náklady spojené s poskytováním lékařské pomoci jsou placené hotově na místě. Návštěva lékaře bez ošetření se pobybuje od 30 do 60 dinárů, pokud je návštěva spojena s ošetřením, například drobný chirurgický úkol se pohybuje kolem 150 dinárů, rentgeny a další dignostická pracoviště jsou soustředěny do specializovaných pracovišť, kde se každý úkon platí. Je potřeba vždy vyžadovat faktury, které lékař vystavuje francouzsky a veškeré doklady uschovat, z krabiček léků je vhodné sejmout  samolepky lékárny a vše následně vyřídit s pojišťovnou. Uzavření cestovního pojištění nelze podcenit. Tunisko má dva systémy, veřejné, které se netěší dobré pověsti a soukromé, které je standardní a není třeba se jej obávat. Pro Tunisko není povinné žádné očkování, doporučuje se zkontrolovat účinnost očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu, spalničkám.

Doporučená očkování jsou: žloutenka typu A, B, břišní tyfus a vzteklina.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Tunisu (Tunisko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem