Turkmenistán: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Taškentu (Uzbekistán)

Mapa globálních oborových příležitostí v Turkmenistánu identifikuje jako nejperspektivnější pro další rozvoj vzájemné obchodně ekonomické spolupráce následující obory: dopravní průmysl a infrastrukturu, důlní, težební a ropný průmysl, energetický průmysl, obranný průmysl a textilní a obuvnický průmysl.

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Příležitosti pro český export

Důlní, těžební a ropný průmysl

Turkmenistán disponuje jedněmi z největších zásob zemního plynu ve světě. V kontextu poměrně komplikovaných vztahů s Ruskem a Iránem byl v letech 2016 resp. 2017 zastaven vývoz turkmenského plynu nejenom do zmíněných dvou zemí, ale rovněž dále na západ do Evropy. Hlavní prioritou pro Turkmenistán je proto nyní posílení vývozu plynu do Číny, a to prostřednictvím tzv. linie D středoasijsko-čínského plynovodu, který by mohl v budoucnu přepravovat 30 mld. m3 ročně, čímž by celková roční kapacita vývozu plynu z Turkmenistánu do Číny mohla dosahovat řádově 60 mld. m3. Výstavba a modernizace systému těžby a tranzitu zemního plynu vytváří možnosti pro zahraniční dodavatele odpovídajících technologií. Nemalý důraz je zároveň kladen i na zpracování uhlovodíků ještě na území Turkmenistánu, tj. výrobu benzínu, nafty a maziv.

Energetický průmysl

Turkmenistán může vyrábět řádově 20 TWh elektrické energie ročně. Národní strategie rozvoje energetického sektoru Turkmenistánu do r. 2020 počítá s dosažením roční produkce 48 TWh, z čehož vývoz by měl představovat 13 TWh. Kromě výstavby a modernizace elektráren s paroplynovým cyklem je na pořadu dne zejména výstavba a modernizace vysokonapěťových přenosových sítí s cílem realizace projektu TUTAP zaměřeného na vývoz elektřiny z Turkmenistánu přes Uzbekistán, Tádžikistán, Afghánistán až do Pákistánu. Hodnota celkových investic do rozvoje energetiky je v současné době odhadována na 5 mld. USD.

Obranný průmysl

Probíhá postupné doplňování výzbroje a modernizace armádních a bezpečnostních složek v souvislosti s posilováním vnější a vnitřní bezpečnosti země. Možné dodávky se mohou odehrávat zejména v rovině technologicky náročnějších systémů používaných jednotlivými druhy pozemních vojsk a protivzdušné obrany. 

Textilní a obuvnický průmysl

Turkmenistán je jedním z největších světových vývozců bavlny. Je kladen důraz na modernizaci a zvýšení kapacity zpracování bavlny, výroby bavlněné příze, látek a textilních výrobků. Realizace programu rozvoje textilního průmyslu a obchodu Turkmenistánu do roku 2020 předpokládá podporu modernizace textilních závodů s cílem zvýšení výroby textilních výrobků a koberců, což bude vyžadovat investice v hodnotě 2 mld. USD. V důsledku uvedení do provozu nových textilních podniků by mělo dojít ke zvýšení zpracovatelské kapacity tohoto odvětví na 300 tis. tun bavlněného vlákna ročně.

Dopravní průmysl a infrastruktura

Turkmenistán si z hlediska mezinárodní dopravy snaží udržet svůj význam tranzitní země, a to zejména vybudováním dopravního koridoru umožňujícího přístup z Kazachstánu přes území Turkmenistánu do Iránu. Dílčí hodnota předmětného projektu představuje na území Trukmenistánu přibližně 170 mil. USD, z čehož 125 mil. USD by mělo být profinancováno ze zdrojů Asijské rozvojové banky a zbytek na úkor státního rozpočtu. Významnou roli hraje výstavba intermodálních logistických center, a to zejména v  návaznosti na budování přístavů na pobřeží Kaspického moře.

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

Důlní, těžební a ropný průmysl

HS 8413 –  Čerpadla na kapaliny, též vybavená měřicím zařízením; zdviže na kapaliny

HS 8481 – Kohouty, ventily ap. zařízení pro potrubí, kotle, vany aj.

HS 8414 – Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory aj.

HS 7301 – Štětovnice ze železa nebo oceli, též vrtané, ražené nebo vyrobené ze sestavených prvků

HS 7311 – Nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn, ze železa nebo oceli

HS 7304 –  Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, ze železa (jiného než litiny) nebo z oceli

Energetický průmysl

HS 8404 – Pomocná zařízení pro použití s kotli; kondenzátory pro parní pohonné jednotky

HS 8415 – Stroje přístroje klimatizační

HS 8402 – Parní kotle zvané „na přehřátou vodu“

HS 8535 – El. zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně el. obvodů aj. › 1 000 V

HS 8538 – Části přístrojů k ochraně ap obvodů, rozvaděčů aj.

HS 8406 – Parní turbíny

Obranný průmysl

HS 9303 – Ost. střelné zbraně ap zařízení využívající ke střelbě výbušné náplně

HS 9302 – Revolvery a pistole, jiné než čísel 9303 nebo 9304

HS 9304 – Ost. zbraně, kromě zbraní čísla 9307 – 9331

HS 9306 –  Bomby, granáty, torpéda, miny ap. válečné střelivo a jejich části; náboje ap.

HS 9013 – Zařízení s kapalnými krystaly; lasery, ne laserové diody; ost. optické přístroje

Textilní a obuvnický průmysl

 

 

 

 

HS 8444 – Stroje k vytlačování, protahování ap. chemických textilních materiálů

HS 8445 – Stroje pro přípravu, spřádání, textilních vláken aj. stroje na výrobu textilních přízí

HS 8446 – Stavy tkalcovské

HS 8451 – Stroje na praní žehlení barvení apod. látek příze

HS 8452 – Stroje šicí, nábytek, kryty, jehly aj. k strojům

Dopravní průmysl

HS 8517 – Telefonní a ost. přístroje pro vysílání, přijímání hlasu, obrazů aj. dat

HS 8528 – Monitory, projektory, bez TV, přijímače televizní

HS 8529 –  Části a součásti vysílacích, přijímacích televizí

HS 8544 – Izolované dráty, kabely aj. izolované elektrické vodiče

HS 8530 – El. přístroje signalizační, bezpečnostní nebo pro řízení dopravy

HS 8471 – Zařízení pro automat. zpracování dat a jejich jednotky; snímače ap.

HS 8531 – El. akustické nebo vizuální signalizační přístroje, poplašná zařízení

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Přehled mezinárodních výstav 2020 v Turkmenistánu.

Mezinárodní výstava „Stavebnictví v Turkmenistánu 2020“ a konference „Rozvoj stavebnictví v Turkmenistánu“ v Ašchabadu, 10. – 12. 09.

 • stavební materiály a zařízení
 • projektování, stavba, oprava
 • zařízení pro výrobu stavebních hmot
 • fasády, střechy, izolace
 • keramika a kamen
 • interiér a dekorace
 • tapety, barvy a krytiny
 • stropy, stropní systémy a podlahové krytiny

Organizátorem akce je Ministerstvo stavebnictví a architektury Turkmenistánu, státní koncern „Turkmenské silnice“ a Obchodně průmyslová komora Turkmenistánu, tel.: + 993 123 988 98 / 91 / 92, exhibition@cci.gov.tm, www.cci.gov.tm

 

Mezinárodní výstava a vědecká konference „Hlavní směry rozvoje energetického sektoru Turkmenistánu“ v Ašchabadu, 10. – 12. 09.

 • výroba elektrické energie a její distribuce, přenosové soustavy
 • těžba, distribuce a využití zemního plynu, ropy a uhlí
 • využití vodní, větrné, geotermální a sluneční energie
 • výstavba a výroba energetických zařízení aj.

Organizátorem akcу je Ministerstvo energetiky a Obchodně průmyslová komora Turkmenistánu, tel.: + 993 123 988 98 / 91 / 92, exhibition@cci.gov.tm, www.cci.gov.tm

 

Mezinárodní zdravotnický veletrh a vědecká konference „Zdravotnictví 2020“ v Ašchabadu, 08. – 10. 10.

 • přehled trhu zemního plynu a ropy na pozadí světového těžebního průmyslu
 • medicínská a laboratorní technika a zařízení
 • záchranářské pomůcky pro lékařskou pohotovostní službu
 • fyzioterapie a ortopedické technologie
 • produkce pro ortodontickou léčbumateriály a zařízení pro plastiku kosti a ústní a čelistní chirurgii
 • rentgenové přístroje
 • léky
 • medicínské výrobky

Organizátorem akce je Ministerstvo zdravotnictví a medicínského průmyslu Turkmenistánu a Obchodně průmyslová komora Turkmenistánu, tel.: + 993 123 988 98 / 91 / 92, exhibition@cci.gov.tm, www.cci.gov.tm

 

Mezinárodní výstava ropného a plynárenského průmyslu „Oil & Gas Turkmenistan – 2020“ v Ašchabadu, 29. – 30. 10.

 • rozvoj ropného a plynárenského průmyslu
 • zkapalňování plynu a jeho přeprava
 • zvýšení efektivity průzkumu, těžby a zpracování alternativních zdrojů energie.

Organizátorem výstavy je státní koncern Turkmenneft a Obchodně průmyslová komora Turkmenistánu, tel: + 902 122 726 162, e-mail: info@ogtexpo.com, www.ogtexpo.com

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Taškentu (Uzbekistán) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem