Turkmenistán: Vztahy země s EU

Bilaterální vztahy mezi Turkmenistánem a Evropskou unií se řídí prozatímní obchodní dohodou (1998), jejíž platnost by měla být ukončena ratifikací dohody o partnerství a spolupráci (PCA) v jednotlivých ČS EU a v závěru Evropským parlamentem. Diplomatické vztahy jsou udržovány na úrovni Chargé d’affaires Evropské služby pro zahraniční činnost v Ašchabádu.

© Zastupitelský úřad ČR v Taškentu (Uzbekistán)

3.1. Zastoupení EU v zemi

EU Liaison Office

1 passage Myati Kosayeva | house 8 | Ashgabat | Turkmenistan | 744000 |
Tel.: +993 12 344677
Fax: +993 12 344678
E-mail: euinturkmenistan@gmail.com  / DELEGATION-TURKMENISTAN-HUMAN-RIGHTS@eeas.europa.eu / DELEGATION-TURKMENISTAN@eeas.europa.eu
Web:  https://eeas.europa.eu/delegations/turkmenistan_en

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

                                                                                                                             Dovoz z EU do Turkmenistánu za období let 2015-2019 (mil. USD)

Vývozci do Turkmenistánu

2015 2016 2017 2018 2019
Celkem 6 602,1 5 556,7 4 404,9 2 802,6 2 637,2
z toho:
EU 28 1 108,3 1 232,7 993,1 552,4 636,9
Německo 334,9 391,4 409,6 170,9 178,5
Francie 99,7 109,9 77,4 92,5 111,5
Nizozemsko 76,5 43,2 74,3 79,7 101,3
Itálie 137,4 210,8 125,9 38,3 60,5
Rakousko 56,5 37,5 29,4 24,5 23,6
Polsko 48,4 54,5 38,0 21,6 23,3
Velká Británie 42,1 51,5 47,7 36,9 19,0
Litva 33,6 19,7 11,7 9,5 17,3
Belgie 17,7 32,0 15,2 9,2 15,8
Řecko 6,2 55,2 2,2 4,1 13,2
Maďarsko 52,2 29,5 14,7 11,5 11,6
Slovinsko 18,7 22,3 12,0 9,0 11,0
Španělsko 21,6 20,0 8,1 4,6 10,2
Finsko 11,9 14,0 12,6 6,2 8,6
Česká repubika 21,0 24,6 20,1 6,3 7,1
Lotyšsko 23,1 23,2 15,1 9,8 5,3
Bulharsko 10,7 2,9 2,6 1,8 4,3
Irsko 1,7 5,0 30,1 2,4 3,2
Lucembursko 3,7 0,9 2,0 4,3 2,4
Rumunsko 16,2 27,4 5,4 1,0 2,3
Švédsko 18,8 45,1 1,9 1,1 1,9
Dánsko 8,6 4,4 26,9 1,9 1,8
Portugalsko 1,9 0,3 0,6 0,5 1,2
Estonsko 2,6 1,4 4,1 2,7 1,2
Slovensko 3,3 1,5 1,9 1,8 0,9
Chorvatsko 38,9 2,3 1,2 0,1 0,08
Kypr 0,1 0,2 0,08 0,07 0
Malta 0,001 0,02 2,5 0,001 0

                                                                                                                           

                                                                                                                             Vývoz z Turkmenistánu do EU za období let 2015–2019 (mil. USD)

Dovozci z Turkmenistánu

2015 2016 2017 2018 2019

Celkem

10 093,9 7 964,5 7 986,3 10 098,3 9 921,8
z toho:
EU 28 473,0 707,9 290,5 258,1 444,5
Rumunsko 93,3 105,7 51,6 4,3 167,5
Itálie 184,7 420,2 140,8 53,0 102,9
Řecko 34,6 43,2 25,1 57,2 44,8
Chorvatsko  0 0 0 0,002 41,7
Kypr 0 0 2,6 112,5 32,0
Bulharsko 7,0 10,5 9,9 9,1 17,1
Malta 0,01 0,06 0 0 16,9
Francie 3,2 35,3 5,0 4,6 4,1
Rakousko 4,0 1,6 1,0 1,8 3,1
Portugalsko 0,9 1,3 3,0 2,6 2,5
Belgie 1,1 1,3 0,3 0,4 2,4
Španělsko 60,3 3,6 13,7 0,4 2,3
Nizozemsko 2,6 0,8 2,2 1,4 1,7
Velká Británie 57,8 17,9 25,6 4,3 1,6
Litva 0,3 0,8 0,4 0,3 1,1
Polsko 3,5 4,3 1,8 2,6 1,1
Německo 10,5 57,6 6,6 2,9 1,0
Česká repubika 0,3 0,6 0,6 0,5 0,7
Lotyšsko 0,04 0 0 0,02 0,07
Irsko 7,2 1,1 0,4 0,2 0,001
Dánsko 0 0,008 0 0,002 0
Estonsko 0 0 0 0,008 0
Finsko 1,6 0,009 0 0 0
Maďarsko 0,08 1,7 0,04 0 0
Lucembursko 0 0 0 0 0
Slovensko 0 0,1 0 0 0
Slovinsko 0,006 0,02 0 0 0
Švédsko 0,001 0,02 0,01 0,004 0

 

 

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Dosavadní projekty EU v Turkmenistánu jsou zaměřeny převážně na:

  • hospodářské reformy
  • tržní a regulační reformy
  • vzdělávání a budování kapacit
  • řádnou správu věcí veřejných a právní stát 
  • podporu občanské společnosti
  • zemědělství a rozvoj venkova

Pomoc EU Turkmenistánu v programovém období 2014-2020 je zaměřena především na rozvoj lidského potenciálu, kapitálu, a to zejména na vzdělávání a odbornou přípravu. Turkmenistán se podílí na několika probíhajících regionálních, tematických a dvoustranných programech. Příkladem může být úspěšná účast Turkmenistánu v programu poskytnutí podpory malým a středním podnikům Implementation of Enterprise Growth Programme (EGP) and Business Advisory Services (BAS) v celkové hodnotě 2 650 000, 00 eur na období prosinec 2014 – prosinec 2017. 

Mezi největší projekty EU v Turkmenistánu v poslední době patří projekt BOMCA-9 na období červen 2015 – červen 2018 (Border management in Central Asia), v celkové hodnotě 4 954,8 mil. USD, zaměřený na zvýšení bezpečnosti, boj proti nelegálnímu obchodování a zvýšení úrovně ekonomických vztahů mezi zeměmi Centrální Asie. Poslední 9. fáze projektu předpokládala další školení státních úřadů, zpravodajských služeb Turkmenistánu ve věci boji proti korupci, nelegálnímu obchodování s drogami, používání moderních technologií při celní a hraniční kontrole aj.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Taškentu (Uzbekistán) ke dni

Souhrnná teritoriální informace
• Teritorium: Turkmenistán