Turkmenistán: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Taškentu (Uzbekistán)

Turkmenská vláda vychází ze Zákonu o vnějších ekonomických aktivitách při vedení obchodních vztahů s jinými státy a organicemi. Jako řada dalších zemí SNS i Turkmenistán se snaží zvýšit počet přímých zahraničních investic do své ekonomiky, v posledních letech je tendence aktivizovat obchodně-ekonomické vztahy i se zeměmí Evropské Unie.

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Vývoj zahraničního obchodu Turkmenistánu za období 2015–2019
 

2015

2016

2017

2018

2019

Vývoz (mil. USD)10 093,97 964,57 986,310 098,39 921,8
Dovoz (mil. USD)6 602,15 556,74 404,92 802,62 637,2
Saldo (mil. USD)3 491,82 407,83 581,47 295,87 284,6

Zdroj: International Trade Centre

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Největší obchodní partneři Turkmenistánu z hlediska jeho vývozu za období let 2015–2019 (mil. USD)

Dovozci z Turkmenistánu

20152016201720182019

Celkem

10 093,97 964,57 986,310 098,39 921,8
z toho:
EU 28473,0707,9290,5258,1444,5
Čína7 827,65 563,36 575,18 119,48 685,7

Azerbajdžán

19,638,4110,0109,4202,6

Turecko

557,4422,5403,6261,0197,1
Rumunsko93,3105,751,64,3167,5
Rusko72,9331,284,4155,2151,5
Gruzie64,472,897,1170,6110,4
Itálie184,7420,2140,853,0102,9
Řecko34,643,225,157,244,8
Chorvatsko0000,00241,7
Kypr002,4112,532,0
Singapur0,51,70,30,329,8
Kazachstán60,8208,243,412,929,7
Česká repubika (35)0,30,60,60,50,7

 

Největší obchodní partneři Turkmenistánu z hlediska jeho dovozu za období let 2015–2019 (mil. USD)

Vývozci do Turkmenistánu

20152016201720182019
Celkem6 602,15 556,74 404,92 802,62 637,2
z toho:
EU 281 108,31 232,7993,1552,4636,9
Turecko1 857,91 245,51 038,0467,2689,0
Rusko901,7570,6343,8288,8543,3
Čína817,1340,0369,1316,8431,0
Německo334,9391,4409,6170,9178,5
Kazachstán114,569,155,186,7116,2
Francie99,7109,977,492,5111,5
Nizozemsko76,543,274,379,7101,3
Itálie137,4210,8125,938,360,5
Gruzie11,75,319,134,359,3
Indie80,457,259,742,338,3
Česká repubika (27)
21,024,620,16,37,1

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Nejvíce zastoupené položky v dovozu do Turkmenistánu v rocích 2015–2019 (mil. USD)

Kód HS2

Označení zboží dle HS

20152016201720182019

 

Celkem

6 602,15 556,74 404,92 802,62 637,2

84

Kotle, stroje a mechanická zařízení

1 141,01 458,41 004,9551,4532,2

73 

Výrobky ze železa nebo oceli

995,1786,6339,1266,3321,2
85El.stroje, přístr. a zaříení pro záznam a reprodukci856,3589,6423,4189,1209,5

87

Vozidla jiná než kolejová, jejich části a součásti

370,9213,5371,8134,3188,1

30 

Farmaceutické výrobky

116,0111,7102,1101,8106,7

39

Plasty a výrobky z nich  

269,7194,1165,8133,989,2

72

Železo a ocel 

281,2146,475,088,585,2

94 

Nábytek lůžkoviny svítidla stavby montované 

180,5121,078,851,572,9

38

Různé chemické výrobky80,880,0116,882,867,1
40

Kaučuk a výrobky z něj

65,346,445,437,654,6

10

Obiloviny

28,215,311,346,752,2

44 

Dřevo a dřevěné výrobky; dřevěné uhlí

124,294,878,752,147,4

90

Přístroje optické, fotograf., kinem., lékař., chirurg.

161,5129,9112,864,946,6

68

Výrobky z kamene, sádry, cementu

77,152,046,318,139,8
27Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace; živičné látky82,0102,350,636,639,3
99Zvláštní kódy kombinovaně nomenklatury102,559,59,76,738,0

33

Vonné silice a pryskyřice

39,342,544,230,832,0

48

Papír, kartón a lepenka

32,330,234,128,531,1

17

Cukr a cukrovinky

51,753,668,655,229,7

89

Lodě, čluny a plovoucí konstrukce 

43,248,859,790,428,0

 

Nejvíce zastoupené položky ve vývozu z Turkmenistánu v rocích 2015–2019 (mil. USD)

Kód HS2

Označení zboží dle HS

20152016201720182019

 

Celkem

10 093,97 964,57 986,310 098,39 921,8

27

Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace; živičné látky; vosk

9 062,56 789,77 255,09 277,09 376,3

52

Bavlna

568,4474,2412,5309,7213,2

39

Plasty a výrobky z nich

87,380,470,673,1102,1

31

Hnojiva

24,762,369,390,356,7

25

Sůl, síra, zeminy a kameny; sádrovcové materiály

88,041,919,491,945,2

07

Jedlá zelenina a některé kořeny

1,51,65,18,824,2

63

Zhotovené textilní výrobky; soupravy; oděvy

39,229,328,822,023,6

13

Šelak, gumy, pryskyřiče; rostlinné štávy a výtažky

19,416,418,736,913,6

87

Vozidla, jiná než kolejová, jejich části

2,01,89,010,07,5

28

Anorganické chemikálie, sloučeniny drahých kovů

19,122,516,610,87,4

41

Surové kůže a kožky; usně

8,77,89,7

10,1

6,8

89

Lodě, čluny a plovoucí konstrukce

4,3214,50,333,85,6

14

Rostlinné pletací materiály

12,320,57,25,45,1

51

Vlna, jemné nebo hrubé

2,83,44,87,34,7

84

Jaderné reaktory, kotle, stroje

6,316,516,113,03,3

99

Zvláštní kódy kombinované nomenklatury9,48,31,35,33,0

08

Jedlé ovoce a ořechy1,11,51,03,02,9

54

Chemická nekonečná vlákna0,010,030,080,82,8
12Olejnatá semena a olejneté semeny2,42,32,71,82,1

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V Turkmenistánu nejsou zóny volného obchodu.

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Přímé zahraniční investice (mil. USD)

2012

3 129,6

2013

3 076,0

2014

3 163,5

2015

4 259,0

2016

4 523,0

2017

2 314,0

2018

1 985,0

2019

1 990,5

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Zahraniční společnosti, které se snaží účastnit mezinárodních výběrových řízení musí projít zdlouhavým schvalovacím procesem. Jakákoliv investiční smlouva musí být schválena Státní komoditní a surovinovou burzou, Centrální bankou, Nejvyšším kontrolním úřadem a na konci schvalovacího procesu Kabinetem ministrů. Schvalovací proces není transparentní a je často politicky řízený. Neexistuje žádná právní záruka, že informace poskytnuté zahraničním investorem turkmenské vládě budou považovány za důvěrné.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Taškentu (Uzbekistán) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem