Turkmenistán: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

© Zastupitelský úřad ČR v Taškentu (Uzbekistán)

Turkmenistán je převážně pouštní země s intenzivním zemědělstvím v zavlažovaných oázách a se značným nerostným bohatstvím v podobě zemního plynu a ropy. Mezi hlavní zemědělské plodiny patří bavlna (převažně na vývoz) a pšenice (pro vnitřní spotřebu). Ačkoli zemědělství tvoří přibližně 7% HDP, i nadále zaměstnává téměř polovinu práceschopného obyvatelstva. Přístup autoritářského režimu současného prezidenta Gurbanguli Berdymuhamedova k ekonomické reformě je zatím velmi opatrný a do jisté míry spoléhající na to, že příjmy z vývozu zemního plynu a bavlny pomohou k udržení neefektivní a značně zkorumpované ekonomiky. Vláda představila plán privatizace části státních podniků, nicméně zavádění této iniciativy probíhá velmi pomalu a cíle privatizace zůstávají omezené.

 

Celkové vyhlídky na zlepšení ekonomické svobody v zemi nejsou zatím příliš povzbuzující, a to zejména kvůli přetrvávající korupci, omezenému vzdělávacímu systému, vládnímu zneužívání příjmů  z těžby zemního plynu a ropy a v neposlední míře kvůli neochotě Ašchabádu přijmout tržně orientované reformy. Značná část ekonomických statistik Turkmenistánu není dostupná. Současná vláda zavedla státní agentury pro statistiku, nicméně údaje o HDP a další zveřejňované údaje jsou značně zkreslené. Prezidentu Berdimuhamedovovi se od svého zvolení podařilo sjednotit dvojí směnný kurs domácí měny a snížit státní dotaci na benzín. Zároveň podpořil rozvoj cestovního ruchu vytvořením turistické zóny na pobřeží Kaspického moře. Přestože jsou zahraniční investice podporovány a k jistému zlepšení makroekonomické politiky přeci jenom došlo, i tak brání řada byrokratických překážek povzbuzení zahraničních obchodních aktivit v zemi.

Turkmenistán je země s rozlohou 488,1 tisíc km2, z toho poušť 390 tisíc km2 (80 %); zavlažovaná půda 1,3 mil. ha. Podnebí je mírně kontinentální, průměrná teplota v lednu mínus 4°C, v červenci teplota dosahuje v průměru +28°C s lokálním maximem až do + 40-50°C, roční srážky dosahují od 80 mm na severovýchodě do 300 mm v horách.

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Turkmenistán /Туркменистан/

Hlavou státu je prezident  Gurbanguly Berdymuhammedov, který je zároveň předsedou vlády (Kabinetu ministrů) a vrchním velitelem ozbrojených sil. Prezidentské volby se konaly 12. února 2017. Prezidentských voleb se zúčastnili kandidáti ze tří politických stran. G. Berdymuhammedov získal  ve volbách 97,69 % hlasů. Prezident vydává výnosy a nařízení mající platnost na celém území země, podepisuje popř. zamítá zákony, přijaté parlamentem, jmenuje a odvolává představitele státní správy, řídí realizaci zahraniční politiky atd.

Vláda: Kabinet ministrů Turkmenistánu – Türkmenistanyň ministrler kabineti

 • Prezident a Předseda Kabinetu ministrů – Gurbanguly BERDYMUCHAMMEDOV

Místopředsedové Kabinetu ministrů:

 • Čary KLYČEV
 • Rašid MEREDOV
 • Muradgeldy MEREDOV
 • Purli AGAMURADOV
 • Bachargul ABDYEVA
 • Čarymurad  AMANOV
 • Šamuxammed DURDYLIEV

 • Gadyrgeldy MUŠŠIKOV
 • Bajramgeldy OVEZOV
 • Esenmurad ORAZGELDYEV

Ministři:

 • Machtymguly BAJRAMDURDYJEV – Ministr zemědělství a ochrany životního prostředí
 • Rachim GANDYMOV – Ministr stavitelství a architektury
 • Atageldy ŠAMURADOV – Ministr kultury
 • Begenč GUNDOGDYEV – Ministr obrany
 • Ezizgeldy ANNAMUCHAMMEDOV – Ministr financí a ekonomiky
 • Mamedmurad GELDYNIJAZOV – Ministr vzdělání
 • Čarymurad PURČEKOV – v.z. Ministr energetiky
 • Rašid MEREDOV – Ministr zahraničních věcí
 • Nurmuchammet AMANNEPESOV – Ministr zdravotnictví a zdravotnického průmyslu
 • Serdar BERDYMUCHAMMEDOV – Ministr průmyslu a stavební výroby 
 • Mamedchan ČAKYEV – Ministr vnitra
 • Begmurad MUCHAMMEDOV – Ministr spravedlnosti
 • Muchammedsejid SILAPOV – Ministr práce a sociální ochrany obyvatelstva
 • Kurbanmurad ANNAJEV – Ministr národní bezpečnosti
 • Resul REDŽEPOV – Ministr textilního průmyslu
 • Orazmurad KURBANNAZAROV – Ministr obchodu a vnějších ekonomických vztahů
 • Dajanč GULGELDYJEV – Ministerstvo pro tělovýchovu a mládež

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Ke konci roku 2019 byl počet obyvatel odhadován na přibl. 5,7 milionu. Roční přírůstek obyvatelstva měl v roce 2019 dosahnout 1,27 %, hustota obyvatelstva činila 11,7 člověk/m2. Podíl městského obyvatelstva v r. 2019 dosáhl 51,2 %. V Turkmenistánu žije více než 100 národností, z toho 79 % Turkmenů, 9,4 % Uzbeků, 3,2 % Rusů, 2,7 % Kazachů, po 0,8 % Arménů, Ázerbájdžánců a Tatarů, 0,2 % Ukrajinců. Turkmeni se dělí na 7 velkých a 24 malých kmenů:

 • Tekke – střední Turkmenistán
 • Ersary –  jihovýchodní Turkmenistán
 • Yomud –  západní Turkmenistán
 • Göklen – jihozápadní Turkmenistán
 • Salor – východní Turkmenistán
 • Saryk – jižní Turkmenistán
 • Čoudor – severní Turkmenistán

Náboženské složení:

 • Islám – převážně sunité hanifitského ritu – 93 %
 • pravoslavní 6,5 %
 • ostatní 0,5 %

V souladu s ústavou je státním jazykem turkmenština, která patří k turkotatarské skupině indoevropských jazyků. Dalším nejpoužívanějším jazykem je ruština (jazyk etnického styku – používaný 38 % obyvatelstva). Cílem státního programu „Jazyk“ je dosáhnout ovládání turkmenštiny, ruštiny a angličtiny.

Turkmenistán se dělí na 5 administrativně-ekonomických oblastí (velájátů): 

 • Achalský (administrativní centrum Eněv)
 • Balkánský (Turkmenbaši)
 • Dašoguzský (Dašoguz)
 • Lebapský (Turkmenabad)
 • Maryjský (Mary).

Velajáty se dále dělí na etrapy (okresy, resp. rajóny). V zemi je 20 měst a 46 menších sídelních útvarů.

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

  2015 2016 2017 2018 2019
HDP v tržních cenách (mld. TMT) 118,5 134,8 158,7 142,8 163,5
HDP (mld. USD) 33,8 38,5 45,3 40,8 46,7
Reálný růst HDP (%) 4,0 2,5 1,5 6,2 6,3
HDP na obyvatele (USD v paritě kupní síly) 15 334 17 300 18 700 7 356 7 816
Ceny a finanční ukazatele     
Inflace (CPI, konec období, %) 16,0 11,0 16,0 7,2 13,4
Oficiální směnný kurs TMT/USD 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Oficiální směnný kurs TMT/EUR 3,9 3,7 3,9 3,9 3,8
Míra nezaměstnanosti 11,0 11,0 8,6 3,8 3,9

Podle turkmenských oficiálních údajů dosahoval reálný růst HDP v roce 2019 úrovně 6,3 %, což odpovídá zprávě Asijské rozvojové banky 2019. Průměrná inflace v roce 2019 je odhadována na 13,4 %, čemuž předcházela postupná depreciace turkmenského manatu vůči USD a následné zvyšování cen dovozového zboží. Pokud jde o jednotlivé sektory ekonomiky, tak růst v průmyslovém sektoru tvořil 4,1 %, v obchodním sektoru 14,2 %, v dopravním sektoru 10,1 %.  

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Indikátory veřejného sektoru Turkmenistánu – státní rozpočet (% HDP)

 

2015

2016

2017

2018

2019

Příjmy

13,8

15,0

12,2

14,1

12,9

Výdaje

14,8

15,8

13,3

13,5

13,2

Saldo

-1,0

-0,8

-1,1

0,6

-0,3

Čistý veřejný dluh

18,7

23,3

25,9

29,3

30,7

IMF World Economic Outlook.

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Vývoj běžného účtu platební bilance za období 2014–2019 (v mld. USD)

2019

-1,2

2018

3,2

2017

-6,4

2016

-6,8

2015

-4,5

2014

-3,1

IMF World Economic Outlook

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Centrální banka Turkmenistánu plní klasickou roli centrální banky v systému. Komerční banky jsou rozděleny do dvou základních skupin:

Státní banky:

 • Státní banka pro zahraniční ekonomické záležitosti Turkmenistánu 
 • Státní rozvojová banka Turkmenistánu 
 • Státní komerční banka „Turkmenbaši“
 • Státní komerční banka „Turkmenistan“
 • Státní komerční banka „Halkbank“
 • Státní komerční banka „Prezidentbank“
 • Státní komerční banka „Dajchanbank“

Akciové komerční banky:

 • Akciová komerční banka „Senagat“
 • Akciová komerční banka „Rysgal“
 • Mezinárodní akciová banka „Garagum“
 • Turkmeno-turecká akciová komerční banka
 • pobočka banky „Saderat Iran“

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Daňový systém v Turkmenistánu rozeznává následující druhy daní:

 • daň z příjmu právnických osob – 8 % pro rezidenty a 20 % pro státní a zahraniční společnosti  
 • daň z příjmu fyzických osob (pobývajících v Turkmenistánu 183 dnů a více) – 10 %
 • odvody penzijního pojištění
 • srážkové daně za platby do zahraničí
 • nepřímé daně
 • další daně (daň z nemovitosti, daň z těžby nerostného bohatství, spotřební daň, daň z reklamy, daň z parkovného, daň z prodeje automobilu, příspěvek do Státního fondu rozvoje zemědělství) 
 • příspěvek do Fondu rozvoje Ašchabádu, daň z převodu).

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Taškentu (Uzbekistán) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem