Tuvalu: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

V letech 2013-2017 se  z ČR do Tuvalu nerealizoval žádný měřitelný vývoz. 

© Zastupitelský úřad ČR v Kuala Lumpur (Malajsie)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Obchodní výměna mezi ČR a Tuvalu v letech 2013-2017
Období Hodnota (tis. USD)
2013 3
2014 15
2015 28
2016 23
2017 49
Zdroj: ČSÚ
Dovoz z Tuvalu do ČR v letech 2013-2017
Období Hodnota (tis. USD)
2013 3
2014 15
2015 28
2016 23
2017 49
Zdroj: ČSÚ

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

V roce 2017 byla zbožová struktura dovozu do ČR z Tuvalu následující: 

Období Kód zboží Název zboží Stat. hodnota USD (tis.)
2017 8517 Telefonní přístroje, včetně telefonů pro celulární sítě nebo jiné bezd 40
2017 6107 Spodky pyžama župany ap pánsk chlapec pletené 4
2017 3304 Přípravky kosmetické líčidla 4
2017 0602 Rostliny živé ostatní řízky rouby podhoubí 0
2017 4011 Pneumatiky nové z pryže 0
2017 6117 Doplňky oděvní zhotovené ost pletené háčkovan 0
2017 8532 Elektrické kondenzátory, pevné, otočné nebo dolaďovací (přednastavené) 0
2017 8467 Nářadí ruční pneumatické s motorem ne elektr 0
2017 8527 Přijímací přístroje pro rozhlasové vysílání, též kombinované v jednom 0
2017 6207 Tílka spodky pyžama ap pánské chlapecké 0

V případě Tuvalu, se jedná z velké části o nahodilé položky spíše související s pohyby zahraničních pracovníků v místě usazených rozvojových agentur, vědců apod.

Vývoz z ČR do Tuvalu

V letech 2013-2017 se žádný měřitelný vývoz z ČR do Tuvalu neuskutečnil.

V roce 2012, kdy naposled proběhl vývoz z ČR byla zbožová struktura následující:

Kód zboží Název zboží USD (tis.)
8421 Odstředivky přístroje k filtrování čištění 227
8541 Diody tranzistory ap zařízení polovodičová aj 144
8422 Myčky stroje k čištění plnění ap lahví aj 53
3923 Výr přepravy balení zboží zátky ap z plastů 12

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Statistiky výměny služeb mezi ČR a Tuvalu nejsou ČNB zveřejňovány.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Velvyslanectví neeviduje v teritoriu žádné české firmy.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Velvyslanectví ČR v Kuala Lumpur neeviduje žádnou bilaterální smlouvu mezi ČR a Tuvalu.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR realizovala v r. 2013 na Tuvalu malý lokální rozvojový projekt (MLP), týkající se vytvoření systému elektronického vzdělávání pro střední školu na ostrově Motufoua. K roku 2018 neeviduje velvyslanectví žádný další rozvojový projekt.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Kuala Lumpur (Malajsie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Doporučujeme