Tuvalu: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Kuala Lumpur (Malajsie)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Obchodní výměna mezi ČR a Tuvalu v letech 2013-2017
ObdobíHodnota (tis. USD)
20133
201415
201528
201623
201749
Zdroj: ČSÚ
Dovoz z Tuvalu do ČR v letech 2013-2017
ObdobíHodnota (tis. USD)
20133
201415
201528
201623
201749
Zdroj: ČSÚ

V letech 2013-2017 se  z ČR do Tuvalu nerealizoval žádný měřitelný vývoz. 

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

V roce 2017 byla zbožová struktura dovozu do ČR z Tuvalu následující: 

ObdobíKód zbožíNázev zbožíStat. hodnota USD (tis.)
20178517Telefonní přístroje, včetně telefonů pro celulární sítě nebo jiné bezd40
20176107Spodky pyžama župany ap pánsk chlapec pletené4
20173304Přípravky kosmetické líčidla4
20170602Rostliny živé ostatní řízky rouby podhoubí0
20174011Pneumatiky nové z pryže0
20176117Doplňky oděvní zhotovené ost pletené háčkovan0
20178532Elektrické kondenzátory, pevné, otočné nebo dolaďovací (přednastavené)0
20178467Nářadí ruční pneumatické s motorem ne elektr0
20178527Přijímací přístroje pro rozhlasové vysílání, též kombinované v jednom0
20176207Tílka spodky pyžama ap pánské chlapecké0

V případě Tuvalu, se jedná z velké části o nahodilé položky spíše související s pohyby zahraničních pracovníků v místě usazených rozvojových agentur, vědců apod.

Vývoz z ČR do Tuvalu

V letech 2013-2017 se žádný měřitelný vývoz z ČR do Tuvalu neuskutečnil.

V roce 2012, kdy naposled proběhl vývoz z ČR byla zbožová struktura následující:

Kód zbožíNázev zbožíUSD (tis.)
8421Odstředivky přístroje k filtrování čištění227
8541Diody tranzistory ap zařízení polovodičová aj144
8422Myčky stroje k čištění plnění ap lahví aj53
3923Výr přepravy balení zboží zátky ap z plastů12

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Statistiky výměny služeb mezi ČR a Tuvalu nejsou ČNB zveřejňovány.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Velvyslanectví neeviduje v teritoriu žádné české firmy.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Velvyslanectví ČR v Kuala Lumpur neeviduje žádnou bilaterální smlouvu mezi ČR a Tuvalu.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR realizovala v r. 2013 na Tuvalu malý lokální rozvojový projekt (MLP), týkající se vytvoření systému elektronického vzdělávání pro střední školu na ostrově Motufoua. K roku 2018 neeviduje velvyslanectví žádný další rozvojový projekt.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Kuala Lumpur (Malajsie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem