Tuvalu: Vztahy země s EU

Zpět na začátek

© Zastupitelský úřad ČR v Kuala Lumpur (Malajsie)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Pro Kiribati je místně příslušná Delegace EU na Fidži
Adresa: Delegation of the European Union for the Pacific
Level 6, Tappoo City Complex, 
Corner of Scott & Usher St, Suva
Email: DELEGATION-FIJI@eeas.europa.eu 
Poštovní adresa:  Delegation of the European Union for the Pacific 
Private Mail Bag,
G.P.O. Suva
Tel: (+679) 3313633 
Fax: (+679) 3300370
Web: https://eeas.europa.eu/delegations/fiji_en

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Obchodní vztahy mezi EU a Tuvalu jsou zanedbatelné a svým objemem se vymykají minimálnímu rozlišení Evropského statistického úřadu EUROSTAT. Zpráva za rok 2016 nadále zůstává nejaktuálnější informací.

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

V rámci 10. období Evropského rozvojového fondu (EDF) bylo Tuvalu alokováno 5,5 mil. EUR na projekty zaměřené na vodu, sanitaci a odpad. V rámci těchto projektů bylo dodáno 1233 nádrží na zachycování dešťové vody, což pokrývá 86 % domácností na vnějších ostrovech. V rámci projektů má být postaveno až 90 kompostovacích toalet na Funafuti. V oblasti odpadu získalo Tuvalu základní vybavení pro odpadové hospodářství, jako traktory, valníky a domácí koše na medicínský odpad a odpadní olej. EU v rámci tohoto projektu pomohla vládě založit Agenturu pro odpadové hospodářství SWAT (Solid Waste Management Agency).

EU také podpořila výstavbu fotovoltaických energetických zařízení pro zajištění 24 hodinové dodávky elektrické energie na ostrovech Nukufetau, Nukulaelae a Nui. Projekt byl rozpočtován na 2 mil. EUR.

Další sektory byly zaměřeny na capacity building v oblasti přizpůsobení klimatickým změnám, podmořských nerostných surovin, udržitelného rybolovu, turistiky, obchodní politiky, zemědělství, veřejných financí a nakládání s nebezpečnými odpady.

Pro 11. období EDF (2014-2020) je pro Tuvalu alokováno 6,8 mil. EUR s hlavním zaměřením na odpadové hospodářství (6 mil. EUR). Hlavními podporovanými subsektory jsou nakládání s odpady (včetně svozu), zlepšení právního rámce nakládání s odpady, rozvoj kapacit a zvýšený důraz na recyklaci. 300 000 EUR bylo alokováno na posílení občanské společnosti a zbytek na podpůrné služby k hlavnímu projektu.

Zdroj: DEU Fiji

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Kuala Lumpur (Malajsie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Doporučujeme