Tuvalu: Zahraniční obchod a investice

Zpět na začátek

© Zastupitelský úřad ČR v Kuala Lumpur (Malajsie)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Zahraniční obchod (mil. USD)
  2013 2014 2015 2016 2017
Export 25 8 37 43,8 9,2
Import 107 123 66 58,5 76,6
Obchodní bilance -82 -115 -29 -14,6 -67,4

Zdroj: Intracen – International Trade Centre

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Teritoriální skladba obchodu podle údajů z roku 2015

Hlavní exportní destinace v roce 2016:

 • Bosna a Hercegovina (24,3%)
 • Singapur (18,5%)
 • Nigérie (17,5%)
 • Austrálie (4,9%)

Zdrojové země importu v roce 2016:

 • Singapur (51,2%)
 • Nový Zéland (9,4%)
 • Austrálie (8,6%)

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí a obchodu Austrálie

Obchod s EU je statisticky zanedbatelný.

2.3. Komoditní struktura

Importní položky:

 • potraviny
 • zvířata
 • minerální oleje, paliva
 • stroje a dopravní prostředky
 • lodě
 • hotové výrobky (spotřební zboží)

Exportní položky:

 • kopra
 • ryby
 • rukodělné výrobky
 • poštovní známky a mince
 • perly

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Velvyslanectví neeviduje žádné informace o zónách volného obchodu v Tuvalu.

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Údaje o přímých zahraničních investicích jsou sporé a nespolehlivé. Lze zvažovat investice do turistického ruchu, především ubytování.

  2005 2010 2015 2016
Přímé zahraniční investice (mil. USD) 0,55 0,23 0,22
Remitence v poměru k HDP (%) 22,52 12,32 12,17 11,93

Zdroj: UNCTAD

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Vláda Tuvalu vítá zahraniční investice, ale ty s ohledem na omezené přírodní zdroje nejsou četné.  Příliv zahraničních investic upravuje Foreign Direct Investment Act z roku 1996 (novelizovaný v roce 2008). Každý návrh na zahraniční investici je posuzován případ od případu, nejsou stanoveny pevné investiční pobídky, ale je umožněno některé položky pro novou investici (zařízení, stroje a dopravní prostředky, stavební materiály) dovážet bezcelně. Daňové úlevy mají vybraná odvětví jako např. turistika, kdy tzv. pionýrský statut uděluje ministerstvo financí (níže). Zahraniční investor nemůže vlastnit nemovitosti a půdu si musí pronajímat od původních majitelů. Nájem podléhá schválení ministerstvem pro přírodní zdroje. Není žádný požadavek státu na účast místního subjektu v zahraničním investičním projektu. Z V Tuvalu nejsou limity na transfer finančních prostředků do země (místní měnou je australský dolar), při repatriaci zisku je na základě devizových předpisů vyžadováno povolení ministerstva financí.

Ministerstvo financí, ekonomického plánování a průmyslu zajišťuje informace o investičních příležitostech. Návrhy na potenciální investiční záměry musí být předány do Foreign Investment Facilitation Board / FIFB. Tento orgán návrhy posuzuje před vydáním povolení. Žádost k povolení zahraniční investice se podává na standardizovaném dotazníku, musí obsahovat informace o rozsahu, podstatě a efektivnosti projektu, požadavcích na pozemky a dále informace o dosavadních aktivitách žadatele vč. bankovní informace a výpisu z trestního rejstříku.

Zahraniční investoři se v případě Tuvalu často potýkají s netransparentností a neefektivitou. Vláda v rámci své střednědobé strategie a reformy veřejného sektoru zvažuje vytvoření nového legislativního rámce pro zahraniční investice.

Kontakt na místní agenturu pro podporu přímých zahraničních investic

Ministry of Finance, Economic Planning & Industries
Department of Trade & Industries (Foreign Investment Facilitation Board)
Government Building, Vaiaku, Funafuti, Tuvalu
Tel: (688) 20840
Fax: (688) 20210

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Kuala Lumpur (Malajsie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Doporučujeme