Uganda: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Nairobi (Keňa)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Energetický průmysl

 

Uganda je bohatě obdařena energetickými zdroji. Patří mezi ně vodní energie, biomasa, solární a geotermální energie a fosilní paliva. Potenciál energetických zdrojů v zemi tak zahrnuje odhadovanou kapacitu 2 000 MW vodní energie, 450 MW geotermální energie, 1 650 MW kogenerace z biomasy a 5,1 kWh / m2 sluneční energie. Uganda však zároveň patří mezi země s nejnižší spotřebou energie na hlavu. K dosažení změny tak vláda rovněž otevřela sektor energetiky pro soukromé investory.  Rozvoj energetického sektoru tak nabízí kromě dodávek zařízení i investiční příležitosti pro české firmy.

V oblasti energetiky je realizováno několik hydroenergetických projektů, které po svém dokončení zdvojnásobí instalovanou kapacitu energetické sítě (680 MW v r. 2013, z toho  2/3  generovány vodními elektrárnami); tento stav poskytuje příležitost pro subdodávky. Plánované projekty zahrnují navýšení kapacity velkých vodních elektráren o 780 MW a malých vodních elektráren o 125 MW. Rovněž se plánuje rozšíření distribuční sítě o 600 km.

 

Obranný průmysl

 

Potenciál pro dodávky obranného průmyslu vyplývá z působení ugandských jednotek v Jižním Súdánu (za předpokladu neexistence embarga). Díky zapojení do misí OSN tak nejsou ozbrojené složky závislé pouze na příjmech z ugandského státního rozpočtu. Priorita rozpočtu obrany vyplývá rovněž z regionální geopolitické situace. Z tohoto důvodu představují potencionální dodávky pro ugandské ozbrojené složky příležitost pro dodavatele z oblasti obranného průmyslu. Potenciál lze spatřovat v oblasti výcviku pilotů a oprav a dodávek letecké techniky, stejně jako v oblasti radarových a sledovacích systémů.

 

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

 

Ministerstvo zdravotnictví vypracovalo dlouhodobý plán rozvoje zdravotnického sektoru (National Health Policy 2011-2020). Plán předpokládá zdvojnásobení dodávek farmaceutik a zdravotnického zařízení. V rámci plánu má vláda vynakládat 8,5% svého ročního rozpočtu na rozvoj zdravotnictví. V oblasti zdravotní péče jsou v Ugandě aktivní i soukromí poskytovatelé. Největší poskytovatel soukromé zdravotní péče v rámci východoafrického regionu společnost Aga Khan počítá se zahájením výstavby nových nemocničních zařízení. Vzhledem k tomu, že se zdravotnická zařízení do země dováží, představují vládní i nevládní investiční plány příležitosti pro české exportéry. Nabídka dodávek zdravotního zařízení pro soukromý sektor by měla obsahovat i nabídku financování vzhledem k tomu, že dle aktuálních průzkumů 70 % soukromých zřízení financuje nákupy z vlastních zdrojů. Odhadovaná velikost požadavků soukromých zařízení na dodávky a financování zdravotní vybavení dosahuje hodnoty 400 mil USD.

 

 

Zemědělský a potravinářský průmysl

 

Zemědělství je základním sektorem ekonomiky, zaměstnává 80% pracovní síly, avšak na HDP se podílí pouze jednou čtvrtinou. Používané metody jsou překážkou růstu produktivity práce v sektoru. Přitom má ugandské zemědělství podle zpracovaných studií potenciál uživit 200 mil. populaci (ugandské zemědělství má v rámci Afriky největší růstový potenciál). Vláda proto navýšila pro rok 2018 výdaje na podporu zemědělství o 60 % s tím, že finanční podpora rozvoje zemědělství zůstává vládní prioritou i v příštích letech. Rozvoj zemědělství tak představuje exportní příležitosti. Kromě toho Národní plán rozvoje stanovil nárůst exportu ze 1,3 miliardy USD v roce 2014 na 4 miliardy USD do roku 2020. Tohoto nárůstu má být dosaženo navýšením podílu zpracování domácí zemědělské produkce, což s sebou přinese nárůst zájmu o dovoz potravinářských technologií. Plán počítá rovněž s navýšením produkce u zemědělských komodit oproti 2014 do roku 2020: fazole zvýšení produkce z 1 mil tun na 10 mil tun, kukuřice z 3 mil tun na 10 mil tun, brambory z 61 tisíc tun na 112 tisíc tun a mléko z 1,55 mld. litrů na 3,55 mld. litrů. Násobné zvýšení zemědělské produkce se rovněž neobejde bez moderní zemědělské mechanizace, která se však do Ugandy dováží. Rozvojové plány tak nabízejí příležitosti i pro české dodavatele zemědělské techniky.

 

 

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

Energetický průmysl

 

HS 8504 – Transformátory, el. měniče statické induktory

HS 8507 – Elektrické akumulátory, včetně separátorů

HS 8537 – Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a. základny pro el. ovládání

HS 8541 – Diody, tranzistory ap polovodičová zařízení

HS 8544 – Izolované dráty, kabely aj. izolované el. vodiče

Obranný průmysl

HS 9301 – Vojenské zbraně, jiné než revolvery, pistole a zbraně čísla 9307

HS 9302 – Revolvery a pistole, jiné než čísel 9303 nebo 9304

HS 9303 – Ost. střelné zbraně ap zařízení využívající ke střelbě výbušné náplně

HS 9304 – Ost. zbraně, kromě zbraní čísla 9307

HS 9306 – Bomby, granáty, torpéda, miny ap. válečné střelivo a jejich části; náboje ap.

Zemědělský a potravinářský průmysl

HS 8432 – Stroje a přístroje pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví ap.

HS 8433 – Žací nebo mláticí stroje, sekačky na trávu ap.

HS 8434 – Dojicí stroje a mlékárenské stroje a zařízení

HS 8435 – Lisy, drtiče ap. přístroje pro výrobu vína, moštů ap.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

HS 3004 – Léky odměřené, ne krev, antiséra ap., vata aj.

HS 9018 – Lékařské, zubolékařské nebo zvěrolékařské nástroje a přístroje aj.

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Obsah neuveden

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Nairobi (Keňa) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem