Uganda: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Nairobi (Keňa)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Období

Vývoz USD(tis.)

Dovoz USD(tis.)

Bilance USD(tis.)

2013

7 580

1 940

5 640

2014

10 196

1 961

8 235

2015

11 263

2 369

8 895

2016

36 669

1 656

35 013

2017

10 870

2 337

8 534

2018

15 763

1 836

13 927

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz Název zboží

Stat. hodnota USD(tis.)

Zbraně ostatní ne zbraně sečné bodné

8 985

Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap

3 070

Lékařský, chirurgický, zubolékařský nebo zvěrolékařský nábytek (napřík

537

Části a součásti výrobků položky 8801 00 nebo čísla 8802

418

Videoherní konzole a automaty, výrobky pro lunaparkové, stolní nebo sp

285

Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel 8701 až 8705

253

Monitory a projektory, bez vestavěného televizního přijímacího přístro

247

Šťávy výtažky rostlin pektiny ap slizy ostat

218

Motory proudové, pohony turbovrtulové a ostatní plynové turbíny

210

Trouby trubky hadice příslušenství z plastů

199

 

Dovoz Název zboží

Stat. hodnota USD(tis.)

Káva i pražená dekofeinovaná slupky náhražky

292

Filé aj maso rybí čerstvé chlazené zmrazené

271

Vanilka

256

Rostliny živé ostatní řízky rouby podhoubí

194

Tuky oleje rostlinné ostatní (vč jojobového)

121

Datle fíky ananas avocato apod čerstvé sušené

79

Ryby čerstvé chlazené ne filé aj rybí maso

59

Telefonní přístroje, včetně telefonů pro celulární sítě nebo jiné bezd

52

Bavlna nemykaná nečesaná

42

Zlato surové i ve formě polotovarů prachu

39

 

 

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Objem vývozu služeb z ČR do Ugandy je velmi omezený. Příležitost lze spatřovat v oblasti konzultačních činností v průmyslovém, zejména energetickém sektoru.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

České aktivity jsou v tomto ohledu doposud omezené.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Ugandskou republikou o potvrzení platnosti Smlouvy mezi republikou československou a královstvím Velké Británie a Irska o vzájemném vydávání zločinců (6. 12. 1965)

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V kontextu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky nepatří Uganda k prioritním zemím. V zemi tak nejsou realizovány žádné velké bilaterální projekty. Přesto v Ugandě působí řada českých nevládních subjektů, které se věnují rozvojové spolupráci.

Česká republika poskytuje příležitostně financování v rámci programu malých lokálních projektů. Více informací o možnostech zapojení do malých lokálních projektů lze získat na webových stránkách MZV ČR.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Nairobi (Keňa) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem