Uganda: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Nairobi (Keňa)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Období

Vývoz USD(tis.)

Dovoz USD(tis.)

Bilance USD(tis.)

2015

11 263

2 369

8 895

2016

36 669

1 656

35 013

2017

10 870

2 337

8 534

2018

15 763

1 836

13 927

2019

14 902

1 612

13 290

 

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

 

Vývoz Název zboží

Stat. hodnota USD(tis.)

Zbraně ostatní ne zbraně sečné bodné

6 492

Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap

4 159

Videoherní konzole a automaty, výrobky pro lunaparkové, stolní nebo společenské hry, včetně motorových nebo mechanických her, kulečníků, speciálních stolů pro herny a zařízení pro automatický kuželník

930

Lékařský, chirurgický, zubolékařský nebo zvěrolékařský nábytek (například operační stoly, vyšetřovací stoly, nemocniční lůžka s mechanickým zařízením a zubolékařská křesla); křesla pro holičství a kadeřnictví a podobná křesla, vybavená jak

412

Trouby trubky hadice příslušenství z plastů

288

Motory proudové, pohony turbovrtulové a ostatní plynové turbíny

281

Šťávy výtažky rostlin pektiny ap slizy ostat

250

Monitory a projektory, bez vestavěného televizního přijímacího přístroje; televizní přijímací přístroje, též s vestavěnými rozhlasovými přijímači nebo s přístroji pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo obrazu

240

Automatické regulační nebo kontrolní přístroje a zařízení

212

Busoly, včetně navigačních kompasů; ostatní navigační nástroje a přístroje

172

 

Dovoz Název zboží

Stat. hodnota USD(tis.)

Datle fíky ananas avocato apod čerstvé sušené

300

Filé aj maso rybí čerstvé chlazené zmrazené

269

Káva i pražená dekofeinovaná slupky náhražky

131

Části a součásti vhodné pro použití výhradně nebo hlavně s přístroji čísel 8525 až 8528

115

Rostliny živé ostatní řízky rouby podhoubí

114

Banány vč plantejnů čerstvé sušené

105

Ovoce ostatní čerstvé

78

Ryby čerstvé chlazené ne filé aj rybí maso

75

Vanilka

60

Části a součásti výrobků položky 8801 00 nebo čísla 8802

44

 

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Objem vývozu služeb z ČR do Ugandy je velmi omezený. Příležitost lze spatřovat v oblasti konzultačních činností v průmyslovém, zejména energetickém sektoru.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

České aktivity jsou v tomto ohledu doposud omezené.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Ugandskou republikou o potvrzení platnosti Smlouvy mezi republikou československou a královstvím Velké Británie a Irska o vzájemném vydávání zločinců (6. 12. 1965)

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V kontextu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky nepatří Uganda k prioritním zemím. V zemi tak nejsou realizovány žádné velké bilaterální projekty. Přesto v Ugandě působí řada českých nevládních subjektů, které se věnují rozvojové spolupráci.

Česká republika poskytuje příležitostně financování v rámci programu malých lokálních projektů. Více informací o možnostech zapojení do malých lokálních projektů lze získat na webových stránkách MZV ČR.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Nairobi (Keňa) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem