Uganda: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Nairobi (Keňa)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

2015

2016

2017

2018

2019

Vývoz mil USD

2 667

2 921

3 450

3 642

4 139

Dovoz mil USD

4 955

4 518

5 164

6 099

6 818

Saldo obchodní bilance mil USD

-2 288

-1 597

-1 714

-2 458

-2 680

Saldo služeb mil USD (-)

317

11

417

574

873

 

 

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Hlavní exportní partneři

 

země

podíl na exportu %

Keňa

18

UAE

18

Jižní Súdán

11

Rwanda

6

DRC

6

 

 

Hlavní dovozní partneři

 

země

podíl na dovozu %

ČLR

18

Indie

12

UAE

12

Saudská Arábie

9

Keňa

7

 

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Hlavní exportní položky

název položky

podíl na exportu

Káva

18 %

Ropa

5,1 %

Ryby

4,1 %

Cement

3,9 %

Čaj

3,8 %

Hlavní dovozní položky

název položky

podíl na dovozu

Ropné produkty

20 %

Zdravotní zařízení

5,1 %

Automobily

3,4 %

Palmový olej

3,3 %

Telekomunikační zažízení

2,1 %

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Podle informace Uganda Investment Authority je v procesu výstavby celkem 22 průmyslových a obchodních zón. Největší z nich je Kampala Industrial and Business Park.

Pro bližší informace doporučujeme web Uganda Investment Authority.

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Mezi hlavní priority pro zahraniční investory patří těžba ropy a nerostných surovin, zpracování ropných výrobků, energetika, infrastrukturní stavby, stavebnictví, stavební materiály, papírové obaly, obuv, tabákové výrobky, spediční služby, mobilní telefony, kosmetika.

Pro bližší informace doporučujeme web Uganda Investment Authority: http://www.ugandainvest.go.ug/index.php

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Strategií ugandské vlády je modernizace hospodářství prostřednictvím liberalizace obchodu a podpory soukromého sektoru. Ke splnění tohoto cíle vláda dlouhodobě přijímá různá legislativní a politická opatření a snaží se budovat infrastrukturu. Tato strategie je podporována Světovou bankou a donory, a také slibné nálezy ropy a zemního plynu přitahují nové investice.

Většina hospodářských aktivit je plně liberalizovaná a otevřená zahraničním investorům. Nejsou zde restrikce na vlastnictví zahraničních investorů ani omezení týkající se převodu dividend. Zahraniční investor však nemůže v Ugandě vlastnit pozemek, je možno ho pouze najmout na základě dlouholeté smlouvy.

Daňový systém zahrnuje daň z přidané hodnoty (VAT). Platí ji každý obchodník a investor,  jehož roční prodeje budou představovat 50 000 USD nebo více. Dále jsou ode všech podnikatelů vybírány daň z příjmu a firemní daň (Income tax, Corporate tax).

Uganda Investment Authority (http://www.ugandainvest.go.ug/) je provozovatelem „one stop shop centre“ pro snadné zřízení nové společnosti (dále také Uganda Revenue Authority, Uganda Registration Services Bureau, Directorate of Citizenship and Immigration Control). Mezi pilíře podpory vstupu investorů jsou příspěvky na investice kapitálu (investment capital allowances), osvobození od cla a daně při importu zboží a strojů pro investici, výhody při vstupu na nový trh, výhody s cílem podpořit následný export.

Investice se řídí  zákonem o investicích (The Investment Code, 1991), který byl novelizován v roce 2000.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Nairobi (Keňa) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem