Ukrajina: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Kyjevě (Ukrajina)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegace Evropské unie
101 Volodymyrska St.
Kyiv, 01033 Ukraine
Tel: +380 (44) 390 8010
E-mail: ukraine@eeas.europa.euukraine-press@eeas.europa.eu 
Pracovní doba: Po–Pá 9:00–13:00, 14:00–17:30

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Asociační dohoda Ukrajina EU je plnohodnotně platná od září 2017 a představuje „návod“ pro realizaci politických a ekonomických reforem na Ukrajině. Proces integrace je na Ukrajině koordinován místopředsedkyní vlády I. Klympush – Cinzadze. V rámci integračního úsilí vláda přijala Akční plán, dále Komunikační strategii a v únoru 2018 byla schválena „Roadmap“ pro přijímání integrační legislativy. Již třetí rok vypracovává ukrajinská strana Zprávu o implementaci Asociační dohody mezi Ukrajinou a EU (Report on Implementation of the Association Agreement between Ukrajine and the European Union). Třetí Zpráva byla prezentována v únoru 2019 v Kyjevě.

EU představuje pro Ukrajinu strategického obchodního partnera.  Na konci roku 2018 EU dále stabilizovala svoji pozici jako hlavního exportního trhu pro Ukrajinu (42%) s tím, že cca 15 000 ukrajinských společností exportuje své výrobky a služby do EU. Největším exportním trhem pro Ukrajinu je v rámci EU Polsko a dále Itálie. Největším importním partnerem ze zemí EU je Německo.

Od 1. ledna 2016 je uplatňována Prohloubená a komplexní dohoda o zóně volného obchodu (DCFTA), která je součástí Asociační dohody. Dohoda má za cíl umožnit propojení obou trhů (na většinu dováženého zboží platí nulové clo), příblížit ukrajinské standardy těm, které platí v EU, a podpořit diverzifikaci a zvýšení konkurenceschopnosti ukrajinského exportu i ekonomiky jako celku.

V roce 2019 zahájila EU proceduru využití bilaterálního mechanismu k řešení sporů (dle článku 305 Asociační dohody) k otázce zákazu vývozu dřeva z Ukrajiny do EU. V této souvislosti se počátkem února 2019 uskutečnily v Kyjevě „konzultace“ s ukrajinskou stranou.

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Evropská unie poskytuje Ukrajině kromě politické také rozsáhlou finanční pomoc, která má od roku 2014 za cíl nejen stabilizovat makroekonomickou situaci, ale přispět rovněž k nastartování ekonomiky (a především investic) a přispět tak k implementaci reforem. EU se na podporu reformního procesu zavázala vyčlenit až 12,8 mld. EUR, z toho:

  • EU poskytla v letech 2014 a 2015 celkem 1,6 mld. EUR (v rámci MFA I a MFA II). Následně EU schválila finanční pomoc MFA III ve výši 1,8 mld. EUR s tím, že první dvě tranše (každá 600 mil. EUR) byly  uvolněny. Třetí tranše ve výši 600 mil. euro z MFA III nicméně nebyla uvolněna a program MFA III byl ukončen v lednu 2018. Finanční prostředky z MFA III postupovaly přímo do státního rozpočtu Ukrajiny a ukrajinská vláda rozhodovala o jejich konkrétním využití. 
  • 8,9 mld. EUR poskytnou společně Evropská investiční banka (EIB) a Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD). Půjčky mají sloužit k obnově a rozvoji oblasti dopravy, energetiky, zemědělství, malého a středního podnikání, bankovnictví a nerostných surovin.

V září 2018 byla podepsána dohoda mezi Ukrajinou a EU o poskytnutí nové makroekonomické pomoci Ukrajině v rozsahu 1 mld. euro. Pomoc je rozdělena do dvou tranší po 500 mil. euro. EK uvolnila Ukrajině první tranši z této pomoci ve výši 500 mil. euro v prosinci 2018.

Granty ve výši 500 mil. EUR pak zahrnují:

  • 355 mil. EUR v rámci tzv. smlouvy o výstavbě státu (state building contract), které jsou určeny na boj proti korupci a reformy v oblasti veřejné správy, soudnictví, ústavy a volebního systému.
  • 10 mil. EUR na podporu občanské společnosti při obnově schopnosti podporovat a monitorovat reformní proces.
  • 110 mil. EUR na rozvoj soukromého sektoru a posílení ozdravení ukrajinské ekonomiky. Kromě technické asistence v oblasti zlepšování legislativního rámce pro malé a střední podnikání přispěje EU i na budování regionálních poradních center pro podnikatele.

Na konci roku 2017 a během roku 2018 byl na Ukrajině vytvářen fond k energetické efektivitě „Energy Efficiency Fund“ Během prvního čtvrtletí 2019 vyhlásil Fond prvních 15 pilotních projektů. Fond je financován z EU a dále německou stranou s tím, že na realizaci projektů poskytuje granty.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Kyjevě (Ukrajina) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem