Ukrajina: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

© Zastupitelský úřad ČR v Kyjevě (Ukrajina)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Název státu:

 • Ukrajina (od 24. 8. 1991)

Složení vlády:

 • Prezident: Volodymyr Zelenskyj
 • Premiér: Oleksiy Honcharuk
 • Vicepremiér pro otázky evropské a euroatlantické integrace: Dmytro Kuleba
 • Vicepremiér a ministr pro digitální transformaci: Mykhailo Fedorov
 • Ministr ekonomického rozvoje, obchodu a zemědělství: Tymofiy Mylovanov
 • Ministr spravedlnosti:  Denys Malyuska
 • Ministryně financí: Oksana Markarova
 • Ministr energetiky a ochrany životního prostředí: Oleksiy Orzhel
 • Ministr infrastruktury: Vladyslav Krykliy
 • Ministryně rozvoje komunit a teritorií Ukrajiny: Olena Babak
 • Ministryně školství a vědy: Hanna Novosad
 • Ministryně zdravotnictví:  Zoryana Skaletska
 • Ministr kultury, mládeže a sportu: Volodymyr Borodyansky
 • Ministryně sociální politiky: Yulia Sokolovska
 • Ministr vnitřních věcí: Arsen Avakov
 • Ministr zahraničních věcí: Vadym Prystaiko
 • Ministr obrany: Andriy Zahorodniuk 
 • Ministryně pro veterány, dočasně okupovaná teritoria a vnitřně přemístěné osoby : Oksana Kolyada
 • Ministr kabinetu ministrů (bez portfeje): Dmytro Dubilet 

Dne 21. 4. 2019 proběhlo na Ukrajině druhé kolo prezidentských voleb, ve kterých získal celkem 73,2% hlasů prezidentský kandidát Volodymyr Zelenskyj. Dne 20. 5. 2019 byl Volodymyr Zelenskyj inaugurován za prezidenta Ukrajiny.

 

Dne 21. 7. 2019 na Ukrajině proběhly předčasné parlamentní volby. Dle jejích výsledků jsou v parlamentu zastoupeny tyto politické strany: Sluha národa, Opoziční platforma, Baťkivščyna, Evropská solidarita, Holos. Dne 29.8. 2019 se uskutečnilo první  zasedání nové Nejvyšší rady (parlamentu), na kterém – na základě návrhu předsedy vlády O. Honcharuka – parlament schválil novou vládu (viz výše).

 

 

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Od roku 1990 je registrováno snižování počtu obyvatelstva na Ukrajině. K 1. lednu 2018 počet obyvatel Ukrajiny činil 42,36 milionu obyvatel (v roce 2016 měla Ukrajina 42,76 milionů obyvatel). Cca 70 % obyvatel žije ve městech.

Národnostní složení:

 • Ukrajinci 77,8 %
 • Rusové 17,3 %
 • Bělorusové 0,6 %
 • Moldavané 0,5 %
 • Bulhaři 0,4 %
 • Poláci 0,3 %
 • Maďaři 0,3 %

Podle reálného odhadu žije na Ukrajině cca 5 000 etnických Čechů. Celkem zde žije více než 130 národností.

Náboženské skupiny:

Převládá pravoslavné náboženství, v západních oblastech řeckokatolické a římskokatolické, z protestantských nejvýraznější baptismus, na jihu země, zejména na Krymu, islám.

Dne 15. prosince 2018 byla vyhlášena jednotná Pravoslavná církev Ukrajiny sjednocující ukrajinské církve.

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

  2014 2015 2016 2017  2018
HDP, růst/pokles (%) -6,6 -9,8  2,4 2,5  3,3
HDP/ob. ($) 3014,6 2115,4 2185,9 2640,3  3095
Inflace (index spotřebitelských cen), roční růst (%) 24,9 43,3 12,4 13,7  9,8
Nezaměstnanost (%) 9,7 9,1 9,7 9.9  9 (3Q)
Struktura HDP   
Průmysl (%) 22,7 23,6 24,7 25,7  24,8
Stavebnictví (%) 2,6 2,7 2,5 2,7  2,7
Zemědělství (%) 11,8 14,0 13,7 12,1  11,9
Jiné (%) 62,9 59,7 59,1 59,5  60,6

Během roku 2016 došlo na Ukrajině k makroekonomické stabilizaci a HDP se zvýšil o 2,4 % (dle údajů Státní statistické služby). Tento trend pokračoval též v roce 2017, kdy se HDP zvýšilo o 2,5 %. Inflace dosáhla 13,7 % v roce 2017, nezaměstnanost se pohybovala na úrovni  9,5–10 %, výrazně vzrostly mzdy. Rezervy v zahraniční měně se na Ukrajině v průběhu roku 2017 zvýšily o 21 % na 18,8 mld. USD. Hrubá zahraniční zadluženost mírně vzrostla v roce 2017 na celkových 116 mld. USD (103,8 % HDP). Ukrajina se v roce 2017 vrátila na mezinárodní finanční trhy (vydala eurobondy za 3 mld. USD).

V roce 2018 na Ukrajině pokračovala implementace ekonomických reforem a růst HDP dosáhl 3,3%. Celkově lze charakterizovat hospodářskou situaci na Ukrajině jako makroekonomicky stabilizovanou.

Významný faktor též představuje liberalizace podnikatelského a regulatorního prostředí a nastolení vlády práva, které mohou pomoct vytvořit příznivější podmínky pro investory a zahraniční kapitál.  V lednu 2018 byl schválen zákon „O privatizaci státního a komunálního majetku“ (na Ukrajině je v současné době více než 3000 státních společností).  V únoru 2019 vstoupil na Ukrajině v platnost nový zákon o měně (Currency Law), který významně uvolnil restrikce a pravidla pro nakládání se zahraniční měnou. Dle tohoto nového zákona se mj. povoluje repatriace zisku z roku 2018 v objemu 7 mil. euro měsičně, snižuje se úrověň povinného prodeje zahraniční měny z exportních operací, uvolňují se limity na transfery z Ukrajiny bez otevření účtu apod.

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

  2014  2015 2016 2017  2018
Příjmy (mld. UAH) 357,1 534,6 616,3 793,2  928,1
Výdaje (mld. UAH) 430,2

576,9

684,9

839,2

 985,9

Půjčky (mld. UAH)

4,9

3,0

1,6

1,87  1,5
Bilance* (mld. UAH)

-78,1

-45,2

70,3

-47,8

 59,3

Uvedený ukazatel státního rozpočtu nezahrnuje místní rozpočty.

V rozpočtu na rok 2018 jsou příjmy na úrovni 917,9 mld. hřiven a výdaje ve výši 991,7 mld. hřiven.  Rozpočet vycházel z předpokladu 3% růstu HDP v roce 2018 a inflace na úrovni 9%. Priority státního rozpočtu na rok 2018 zahrnovaly růst národní ekonomiky, posilování decentralizace, posílení obranyschopnosti země, podpora agrárního sektoru, energetická efektivita apod.

V listopadu 2018 schválila Nejvyšší rada (parlament) státní rozpočet na rok 2019. Následně byl rozpočet podepsán prezidentem P. Porošenkem. Rozpočet předpokládá příjmy ve výši 1026 mld. hřiven (36 mld. USD) a výdaje na úrovni 1112 mld. hřiven (39 mld. USD). Deficit státního rozpočtu by se měl pohybovat na úrovni 90 mld. hřiven (3 mld. USD), tj. na úrovni 2,3% HDP.

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 

2014

2015

2016

2017

2018 

Běžný účet (mil. USD) -4596 1616 -1340 -2442  -4510
Finanční účet (mil. USD) 9 111 1223 -2594 -5012  -7350
Kapitálový účet (mil. USD) 400 456 92 -4  37
Devizové rezervy (mld. $) 7,5 12,3 15,5 18,8  20,8
Veřejný dluh vůči HDP (%) 70,2 79,4 121,8 102,8  87,9
Zahraniční zadluženost (mld. USD) 125,2 117,6 112,5 115,4  114,7

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní systém na Ukrajině lze charakterizovat jako dvouúrovňový. Zahrnuje Národní banku Ukrajiny (NBU) a celkem 77 bank s licencí (konec roku 2018). Během několika let opustilo bankovní trh Ukrajiny několik desítek bank a z Ukrajiny odešlo též několik zahraničních bank (Commerzbank, VolksBank, Credit Europe, Erste Bank, Societe Generale, Universal Bank, SEB).  Ještě na konci roku 2016 byla znárodněna významná ukrajinská banka Privatbanka z důvodu zachování stability finančního systému Ukrajiny. Po znárodnění Privatbanky a některých dalších bankovních institucí činí podíl státu v bankovním sektoru na Ukrajině cca 55 %.

V roce 2018 pokračoval trend konsolidace bankovního sektoru na Ukrajině a v závěru roku 2018 na  ukrajinském trhu působilo 77 bank, z toho 4 státní banky a 22 bank s podílem zahraničního kapitálu. Bankovní sektor vykázal v roce 2018 zisk přesahující 21 mld. hřiven s tím, že celkem 64 bank bylo ziskových.
Špatné úvěry z nesolventních bank (non-performing loans) jsou převáděny do Garančního fondu vkladů fyzických osob. Na základě zákona „O systému garantovaných vkladů fyzických osob“ Fond nabízí od prosince 2017 tyto špatné úvěry k odprodeji, a to prostřednictvím elektronického systému PROZORRO. Od prosince 2018 zahájil Fond prodej „balíků“ špatných úvěrů soukromým investorům. V roce 2019 Garanční fond plánuje „likvidaci úvěrů“ z 40 zkrachovalých bank z období 2014 – 2016 prostřednictvím systému PROZORRO za 150 mld. hřiven.

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Nejdůležitější daně a poplatky:

 • daň z přidané hodnoty ve výši 20 %, 8% (farmaceutické výrobky), 0 % (export, čl. 196 Zákoníku)
 • daň z příjmu právnických osob ve výši 18 %
 • daň z příjmu fyzických osob 18 % (pro pracující důchodce – 15 % z příjmu přesahujícího 3násobek minimální mzdy)
 • Ekologická daň
 • Pozemková daň
 • Poplatky za registraci motorových vozidel
 • Zemědělská daň
 • Spotřební daň
 • Místní daně a poplatky, atd.
 • Jednotný sociální vklad 22 % (sociální a zdravotní pojištění)

Dne 18. května 2017 přijala Meziresortní komise pro mezinárodní obchod v Kyjevě rozhodnutí o ukončení speciálních opatření týkajících se importu porcelánového nádobí a příborů na Ukrajinu (kód 6911 10 00 00). Rozhodnutí nabylo platnosti dne 20. května 2017.  Zrušením speciálních cel se tak rozšiřují exportní možnosti tradičních českých výrobců porcelánového zboží na ukrajinském trhu.

Aktuální stav v oblasti daní je na stránkách Státní fiskální služby.

Daňový kodex upravuje i otázky navazující na smlouvy o zamezení dvojího zdanění, s nimiž se mohou čeští podnikatelé při podnikání na Ukrajině setkat. To se týká například ustanovení o tzv. stálé provozovně, dividend, úroků, licenčních poplatků a příjmů ze závislé činnosti.

Podrobnější informace jsou k dispozici na www.sfs.gov.ua. Základní informace o formách  podnikání na Ukrajině v češtině také www.peterkapartners.cz.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Kyjevě (Ukrajina) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem