Úplatný převod nepotřebného movitého majetku

Po vyřazení movitého majetku z užívání a prohlášení o jeho nepotřebnosti pro Misterstvo obrany je tento prioritně nabízen k převodu dalším organizačním složkám státu. Neprojeví-li žádná zájem, je majetek prohlášený za nepotřebný pro stát a jednou z dalších variant je vyhlášení obchodní veřejné soutěže na prodej tohoto majetku v Obchodním věstníku a na internetových stránkách Ministerstva obrany.

Základní informace k životní situaci

Po vyřazení movitého majetku z užívání a prohlášení o jeho nepotřebnosti je tento majetek dle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, nabízen k převodu dalším organizačním složkám státu. Neprojeví-li žádná zájem, je majetek prohlášen za trvale nepotřebný a dále je s tímto majetkem nakládáno opět v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb.

Jednou z možností úplatného převodu je vyhlášení veřejné soutěže na prodej tohoto majetku v Obchodním věstníku a na internetových stránkách Ministerstva obrany České republiky.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Právnické a fyzické osoby způsobilé k právním úkonům a splňující konkrétní podmínky stanovené v bližších podmínkách pro veřejnou soutěž.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Bezdlužnost vůči státu a Ministerstvu obrany České republiky.
V případě prodeje vojenského materiálu ve smyslu zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů, může jednat pouze česká fyzická nebo právnická osoba, která má příslušnou zbrojní licenci a povolení Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky o zahraničním obchodu s vojenským materiálem ve smyslu zákona č. 38/1994 Sb.

Konkrétní podmínky stanovené v bližších podmínkách pro veřejnou soutěž.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Přihlášením se do veřejné soutěže dle podmínek stanovených v Bližších podmínkách pro veřejnou soutěž.

Na které instituci životní situaci řešit:

Ministerstvo obrany České republiky
Sekce ekonomická a majetková
Odbor nakládání s nepotřebným majetkem
nám. Svobody 471
160 00 Praha 6 – Dejvice

(písemný styk – Tychonova 1, 160 01 Praha 6)

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Dle podmínek stanovených v bližších podmínkách pro veřejnou soutěž.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Dle podmínek stanovených v Bližších podmínkách pro veřejnou soutěž.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Dle podmínek stanovených v Bližších podmínkách pro veřejnou soutěž.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Dle podmínek stanovených v Bližších podmínkách pro veřejnou soutěž.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Dle podmínek stanovených v Bližších podmínkách pro veřejnou soutěž.

Elektronická služba, kterou lze využít

Případný dotaz lze zaslat na e- mailovou adresu: onnm@army.cz.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Dle podmínek stanovených v Bližších podmínkách pro veřejnou soutěž.

Další informace

Můžete se obrátit na:

  • Ministerstvo obrany České republiky – Agenturu pro nakládání s nepotřebným majetkem, odbor nakládání s nepotřebným majetkem (tel.: 973 229 701)
  • tiskové oddělení Ministerstva obrany České republiky (tel.: 973 200 147 nebo 973 200 148).

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Ministerstvo obrany České republiky
Odbor nakládání s nepotřebným majetkem

Související životní situace a návody, jak je řešit

Úplatný převod nepotřebného nemovitého majetku do vlastnictví fyzických a právnických osob

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor nakládání s nepotřebným majetkem Sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany České republiky

Kontaktní osoba

PhDr. Yvetta Drobníková (tel.: 973 229 740)

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 12. 2015

Popis byl naposledy aktualizován

06. 10. 2020

Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.

• Oblasti podnikání: Služby | Správa majetku, nemovitosti