Uruguay: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Buenos Aires (Argentina)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vývoj obchodní bilance (v USD)

 

2013

2014

2015

2016

 2017

Export

8 939 000

9 417 000

7 469 000

6 330 000 8 026 000

Import

20 738 000

20 278 000

5 967 000

13 346 000

1 114 000

Saldo

-11 799 000

-10 861 000

1 502 000

-7 016 000

6 912 000

Zdroj: ČSÚ

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

 

Nejvýznamnější položky českého vývozu do Urugaye za rok 2018 (v tis. USD)

Kód zboží
(HS 4)

Název zboží

Objem

2934

Nukleové kyseliny a jejich soli

1 071

8536

Zařízení el.k ochraně,spínání el.obvodů,‹1000V;konekt.pro opt.vlákna

529

4011

Pneumatiky nové z pryže

459

8429

Buldozery srovnávač rypadla apod.

403

8547

Izolační části a součásti pro elektrické přístroje

317

2837

Kyanidy

226

7301

Štětovice z železa, oceli

216

8208

Nože, destičky břitové pro stroje

212

8544

Izolované dráty

198

8427

Vozíky stahovací, vidlicové

186

Zdroj: ČSÚ

Nejvýznamnější položky českého dovozu z Urugaye za rok 2018 (v tis. USD)

Kód zboží
(HS 4)

Název zboží

Objem

4703

Buničina

4 945

5101

Vlna nemykaná nečesaná

1 834

0201

Hovězí maso

1 329

5105

Vlna, zvířecí chlupy

981

0805

Citrusové plody

623

2937

Hormony, prostaglandiny, tromboxany

517

0409

Měď přírodní

396

8609

Kontejnery 

100

5107

Vlněná příze

86

0810

Ovoce ostatní čerstvé

61

Zdroj: ČSÚ

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Česká republika resp. ČNB nesleduje vzájemnou výměnu v oblasti služeb.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Z českých firem se na uruguayském trhu v minulých letech nejvíce uplatňovala prostřednictvím místního zástupce firma Omnipol Praha. V oblasti železniční techniky úspěšně působila brněnská firma Lokotrans. Jediné zastoupení formou majetkové účasti („Škoda Uruguaya“) měla do roku 1995 a.s. Transakta Praha, od té doby nemá v Uruguayi své sídlo žádná firma s českou majetkovou účastí.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Obchodní a ekonomickou spolupráci mezi oběma zeměmi upravuje v současné době pouze jedna mezistátní dohoda:

  • Dohoda o podpoře a ochraně investic (podepsána 26. 9. 1996, v platnost vstoupila 29. 12. 2000)

Česká strana vyjednala všechny sporné body smlouvy, které byly v rozporu s komunitárním príávem a po souhlasu obou stran renegociace smlouvy nabyla platnosti 9. února 2012. Text původní dohody i Protokol o změně publikuje Ministerstvo financí ČR zde.

V roce 2003 česká strana z důvodu vstupu do EU vypověděla platnost Obchodní dohody (podepsána 26. 9. 1996, v platnost vstoupila 2. 12. 1998, platnost skončila ke dni 2. 12. 2003).

Česká republika v únoru 2019 oslovila Uruguay s návrhem uzavřít smlouvu mezi Ministerstvy obrany o spolupráci. Uruguay nyní studuje český návrh textu dohody.

 

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V posledních letech nebyla vládou České republiky poskytnuta Uruguayi žádná rozvojová ani humanitární pomoc, ani v plánech na příští rok se s rozvojovou a humanitární pomocí do Uruguaye nepočítá. Ani Uruguayská východní republika neposkytla České republice žádnou rozvojovou či humanitární pomoc.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Buenos Aires (Argentina) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem