Uruguay: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Buenos Aires (Argentina)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vývoj obchodní bilance s ČR (v USD)

 

2015

2016

 2017

2018

2019

Export (do UY)

7 469 000

6 330 000 8 284 000 6 815 000 7 204 000

Import (do ČR)

5 967 000

13 346 000

14 036 000 11 334 000 10 057 000

Saldo

1 502 000

– 7 016 000

– 6 912 000

– 4 519 000

– 2 853 000

Zdroj: ČSÚ

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

 

Nejvýznamnější položky českého vývozu do Uruguaye za rok 2019 (v tis. USD)

Kód zboží
(HS 4)

Název zboží

Objem

8429

Buldozery srovnávač rypadla apod.

1 855 000

7013

Sklo stolní domácenské

797 000

8703

Osobní automobily a jiná motorová vozidla

670 000

4011

Pneumatiky nové z pryže

354 000

2934

Nukleové kyseliny a jejich soli

353 000

8208

Nože, destičky břitové pro stroje

278 000

8536

Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně

247 000

2939

Alkaloidy

205 000

8517

Telefonní přístroje

184 000

9405

Svítidla a osvětlovací zařízení

181 000

Zdroj: ČSÚ

Nejvýznamnější položky českého dovozu z Uruguaye za rok 2019 (v tis. USD)

Kód zboží
(HS 4)

Název zboží

Objem

4703

Buničina

4 320 000

5105

Vlna, zvířecí chlupy

2 112 000

0201

Hovězí maso

1 247 000

5101

Nemykaná vlna

1 140 000

0409

Med

430 000

0805

Citrusové plody

233 000

2937

Hormony, prostaglandiny

151 000

0202

Mrazené maso

131 000

7103

Drahokamy, polodrahokamy

58 000

5107

Vlněná příze

51 000

Zdroj: ČSÚ

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Česká republika, resp. ČSÚ nesleduje vzájemnou výměnu v oblasti služeb.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Z českých firem se na uruguayském trhu v minulých letech nejvíce uplatňovala prostřednictvím místního zástupce firma Omnipol Praha. V oblasti železniční techniky úspěšně působila brněnská firma Lokotrans. Jediné zastoupení formou majetkové účasti („Škoda Uruguaya“) měla do roku 1995 a.s. Transakta Praha, od té doby nemá v Uruguayi své sídlo žádná firma s českou majetkovou účastí.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Obchodní a ekonomickou spolupráci mezi oběma zeměmi upravuje v současné době pouze jedna mezistátní dohoda:

  • Dohoda o podpoře a ochraně investic (podepsána 26. 9. 1996, v platnost vstoupila 29. 12. 2000)

Česká strana vyjednala všechny sporné body smlouvy, které byly v rozporu s komunitárním právem a po souhlasu obou stran renegociace smlouvy nabyla platnosti 9. února 2012. Text původní dohody i Protokol o změně publikuje Ministerstvo financí ČR zde.

V roce 2003 česká strana z důvodu vstupu do EU vypověděla platnost obchodní dohody (podepsána 26. 9. 1996, v platnost vstoupila 2. 12. 1998, platnost skončila ke dni 2. 12. 2003).

Česká republika v únoru 2019 oslovila Uruguay s návrhem uzavřít smlouvu mezi Ministerstvy obrany o spolupráci. Uruguay nyní studuje český návrh textu dohody.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V posledních letech nebyla vládou České republiky poskytnuta Uruguayi žádná rozvojová ani humanitární pomoc, ani v plánech na příští rok se s rozvojovou a humanitární pomocí do Uruguaye nepočítá. Ani Uruguayská východní republika neposkytla České republice žádnou rozvojovou či humanitární pomoc.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Buenos Aires (Argentina) ke dni 1. 6. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem