Uruguay: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Buenos Aires (Argentina)

3.1. Zastoupení EU v zemi

V Uruguayi má EU své zastoupení, které sídlí na adrese:
Bulevar Gral. Artigas 1340, Montevideo 11300, Uruguay
Tel.: (+598) 598 19440
e-mail: uruguay@eeas.europa.eu
web: http://eeas.europa.eu

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Obchod Uruguaye s EU dosahuje v posledních letech úrovně kolem 2,5 mld. EUR s tím, že EU má aktivní saldo obchodní bilance. Přibližně 80 % exportu EU jsou hotové výrobky (chemické produkty, stroje, automobily atd.), zbytek jsou zemědělské produkty. V dovozu do EU je největší položkou celulóza (48 %), dovoz hovězího masa ve srovnání s předchozími roky kleslo.  Do EU se dále dováží kůže, sója, dřevo, ryby, rýže, vlna, citrusy. EU je druhým největším odběratelem uruguayského vývozu (17 %).

Uruguayská vláda uvítala podpis obchodní dohody zemí MERCOSUR a EU, neboť z ní jako malá a exportní ekonomika bude profitovat. Uruguay pravděpodobně ratifikuje tuto dohodu jako jedna z prvních zemí vůbec. Partneři ve sdružení MERCOSUR však v ratifikačním procesu postupují zdrženlivě (Argentina).

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Uruguay je druhá nejbohatší země Latinské Ameriky s poměrně rovnostářsky rozdělovaným bohatstvím a velkou mírou přerozdělování. Proto není příjemcem rozvojové pomoci EU, ale některá pomoc je jí poskytována na rozvoj občanské společnosti a s tím spojené aktivity. EU poskytla Uruguayi v letech 2007–2013 36 mil. EUR na podporu sociální a regionální koheze, dále na výzkum, ekonomický rozvoj a inovace, reformu trestního práva.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Buenos Aires (Argentina) ke dni 1. 6. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem