Uruguay: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

© Zastupitelský úřad ČR v Buenos Aires (Argentina)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Název státu:

 • Uruguayská východní republika
 • República Oriental del Uruguay

Složení vlády:

 • Prezident: Tabaré Vásquez
 • Viceprezident: Lucía Topolansky
 • Ministr národní obrany: José Bayardi
 • Ministryně sociálního rozvoje: Marina Arismendi
 • Ministr hospodářství a financí: Danilo Astori
 • Ministr školství a kultury: María Julio Muňoz
 • Ministr zemědělství, chovu dobytka a rybolovu: Enzo Benech
 • Ministr průmyslu, energetiky a hornictví: Guillermo Moncecchi
 • Ministr vnitra: Eduardo Bonomi Varela
 • Ministr zahraničních věcí: Rodolfo Nin Novoa
 • Ministr veřejného zdravotnictví: Jorge Basso
 • Ministr práce a sociálního zabezpečení: Ernesto Murro
 • Ministr dopravy a veřejných prací: Victor Rossi
 • Ministr cestovního ruchu a sportu: Liliam Kechichián
 • Ministr bytového hospodářství, územního rozvoje a životního prostředí: Eneida de León

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • 3.457.000 obyvatel (2016), přitom v roce 1950 to bylo pouze 2.239.000
 • 19,61 obyvatel na km2
 • 64,2 % obyvatelstva ve věku 15–64 let
 • Uruguay je silně koncentrovanou zemí, v Montevideu a okolí žije přes 2,5 mil. lidí. Celkem 91,8 % obyvatel sídlí ve městech.

Jedná se o odhadované údaje, poslední sčítání lidu proběhlo v roce 2010.

Zdroj: INE

 

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

 • růst populace 3,4/1000 obyvatel ročně
 • porodnost 13,91/1000 obyvatel
 • úmrtnost 9,3 / 000 obyvatel
 • dětská úmrtnost 11,8/1000 narozených dětí
 • průměrná délka života 77,9 let

Národnostní složení

 • 93 % evropského původu (zejména potomci Španělů a Italů, evropští Židé)
 • 6 % míšenci
 • 1 % mulaté

Náboženské složení

 • římskokatolické (66 %)
 • protestantské (2 %)
 • židovské (2 %)
 • bez vyznání (30 %)

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky:

 • španělština

další používané jazyky:

 • portugalština
 • brazileiro (španělsko-portugalská směs na uruguaysko-brazilské hranici)
 • v malé míře italština
 • angličtina
 • francouzština
 • němčina

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

2017

Základní makroekonomické ukazatele

 

2014

2015

2016

2017

2018

 

Růst HDP ročně (v %)

3,2

1,0

1,3

2,7

 n/a

HDP (mil. USD)

57 236

53 274

52 420

56 157

 n/a

HDP per Cápita (USD)

16 324

15 414

15 860

16 245

 n/a

Nezaměstnanost

6,6

7,5

8,0

7,9

 7,4

Inflace (roční akum.)

8,3

9,4

8,2

6,6

 8,0

 Zdroj: data Světové banky

Tendencí posledníhtří let je snižování zaměstnanosti. Nejde ale o odchody do důchodu, ale nezaměstnanost. Především stavební a průmyslové podniky propouštějí zaměstnance, pro které jiné obory nevytvářejí dostatek nových pracovních míst.  Inflace je za posledních šest let největší. I když není zdaleka tak vysoká jako třeba v sousední Argentině, je vyšší než vládou požadovaných 6-7 %.

 

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Státní rozpočet – výdaje (posledních 5 let) v mld. USD

Struktura

2014

2015

2016

2017

2018

Výdaje v % HDP

29,5

28,8

30

29,7

n/a

-9,

Státní rozpočet za posledních 5 let (v mld. UY pesos)

 

2014

2015

2016

2017

2018

Příjmy

387,2

422,3

468,4

507,3

n/a

Výdaje

391,9

419,1

474,4

508,2

n/a

Saldo

-4,6

3,2

-9,0

-0,9

n/a

Zdroj: World Bank Open Data 

 

Ke zni zpracování STI (konec května 2019) ještě nebyly k dispozici údaje za rok 2018.

 

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 

2014

2015

2016

2017

 2018

Běžný účet plat. bilance (mil. USD)

-2 655

– 1 947

– 117

3 633

3 543

Kapitálový a finanční účet (mil. USD)

4 015

159

– 2 049

1 692

– 1 006

Devizové rezervy Centrální banky (mil. USD)

8 983

4 797

6 299

7 743

7 731

Zahraniční dluh (mil. USD)

28 100

28 450

26 149

34 087

38 282

Veřejný dluh (v % HDP)

60,5

59,0

57,6

64,1 

65,7

 

Zdroj: Banco Central del Uruguay, statistický bulletin

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Uruguayské peso je volně směnitelné bez jakýchkoli omezení. Neexistují žádná omezení na vývoz či dovoz deviz a valut. Emisní bankou je Banco Central del Uruguay. Fungování bankovního systému a požadavky, které musejí tamní banky plnit, reguluje zákon č. 15.322 z roku 1982 (Sistema de Intermediacion Financiera).

Přehled nejdůležitějších finančních institucí:

Státní banky:

 • Banco de la República Oriental del Uruguay – BROU (veřejnoprávní banka)
 • Banco Hipotecario de Uruguay (BHU) – státní komerční banka

Soukromé banky:

 • Banco de la Nación Argentina
 • Banco Itaú (převzala Bank Boston)
 • Citibank
 • Banco Santander
 • Banco Bandes
 • Banco Bilbao Vizcaya
 • Banco Heritage
 • Scotiabank Uruguay

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Národní daňové ředitelství DGI je hlavní organizací uruguayského daňového systému. DGI každému plátci daní přiděluje 12 – místný kód s označením RUT (Registro Único Tributario).

Nejdůležitější daně:

Daň ze zisku – Impuesto de Rentas de las Actividades Económicas (IRAE)

Zatěžuje podnikatelskou a výrobní činnost, je obdobou naší daně ze zisku právnických osob. Je přímou daní, stanovenou ve výši 25 %.

Daň z přidané hodnoty – Impuesto al Valor Agregado (IVA)

Obdoba DPH v ČR. Jsou jí zatíženy prakticky veškeré služby a zboží, osvobozeny jsou pouze některé základní potraviny, tiskoviny a knihy. Používají se dvě základní sazby IVA:

 • 22 % – služby, spotřební zboží, většina čistících prostředků, některé potraviny
 • 10 % – vybrané potraviny (např. káva, mouka, olej, cukr, čaj, máslo apod.), pohonné hmoty a pozemní doprava.

Zvláštní vnitřní daň – Impuesto Específico Interno (IMESI)

Sazby IMESI, která je obdobou spotřební daně v ČR, se liší v závislosti na druhu zboží či služeb. Podléhají ji např:

 • alkohol. nápoje na bázi cukr. třtiny – 85 %
 • tabákové výrobky – 70 %
 • maziva – 15–35 %
 • automobily, motocykly – 25–30 %, naftové 60%, naftové užitkové 35 %
 • pivo – 27 %
 • víno, vermouth – 23 %
 • voda, soda – 22 %
 • kosmetika – 20 %
 • alkoholické nápoje – 11 %
 • elektrická energie – 10 %
 • nealkoholické nápoje – 10 %
 • pohonné hmoty – sazby různé podle typu

Z dalších daní lze zmínit:

 • SEG – daň, kterou platí pojišťovací ústavy z poskytování služeb – sazby různé
 • IMESA – daň z převodu zemědělského majetku a produktů (1,5–2,5 %)
 • ICOME – daň vybíraná při operacích s valutami, max. možná výše jsou 2 % z celkové směněné částky
 • REM – daň vybíraná při veřejných dražbách movitého majetku (0,2 % z ceny dané věci)
 • PAT – dědická daň, sazby různé podle druhu zděděného majetku
 • ICSA – daň při vytvoření akciové společnosti – 1 % ze základního kapitálu
 • FIS – daň na fond hygienické inspekce – 1 % z vývozní ceny FOB nebo prodejní ceny na domácím trhu (týká se masa, drůbeže)

Při dovozu zboží do Uruguaye musí místní importéři zaplatit daň z přidané hodnoty (IVA) ve výši 22 % hodnoty zboží a navíc 5% poplatek, který je vlastně clem (tasa consular, dovozů ze zemí Mercosur se to netýká). Po realizace prodeje pak v určeném období doplatí zbývajících 25 % daně ze zisku (IRAE).

Osobní daně

 • El Impuesto a las Retribuciones Personales, včetně penzí, 2,25–6,25 %.
 • El Impuesto a la Renta de las Persnas Físicas, IRPF: z pracovního kapitálu 7–12 %, z práce je sazba odstupňovaná, do 36 %.
 • Nerezidenti platí daně 7–12 %.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Buenos Aires (Argentina) ke dni

Souhrnná teritoriální informace