Uruguay: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

© Zastupitelský úřad ČR v Buenos Aires (Argentina)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Název státu:

Uruguayská východní republika (República Oriental del Uruguay)

Složení vlády:

Prezident: Luis Alberto Lacalle Pou
Adresa: Torre Ejecutiva – Plaza Independencia 710 –
11.000 Montevideo Uruguay
Tel.: (+598 2) 150
https://www.presidencia.gub.uy

Viceprezident: Beatriz Argimon

Ministerstvo dopravy (Luis Alberto Heber)
Adresa: Rincón 561 – CP 11000 – Montevideo – República Oriental del Uruguay
+598 2 915 83 33

Ministerstvo financí (Azucena Arbeleche)
Adresa: Colonia 1089
Tel.: 0800-8612

Ministerstvo obrany (Javier Garcia)
Adresa: Av. 8 De Octubre 2628
Tel.: +598 2487 2828

Ministerstvo práce a sociálních věcí (Pablo Mieres)
Adresa: Juncal 1511
Tel.: (+598) 1928 , (+598) 2915 2020

Ministerstvo průmyslu a energetiky (Omar Paganini)
Adresa: Torre Ejecutiva – Plaza Independencia 710 – 11.000 Montevideo Uruguay
Tel.: (+598 2) 150

Ministerstvo sociálního rozvoje (Pablo Bartol)
Adresa: 18 De Julio 1453
Tel.: (+598) 2400 0302

Ministerstvo turistiky (Germán Cardoso)
Adresa: Rambla 25 De Agosto De 1825 Sin Número Esq. Yacaré
Tel.: (+598 2) 1885

Ministerstvo vnitra (Jorge Larrañaga)
Unidad de Comunicación
Adresa: Mercedes 993 Montevideo República Oriental del Uruguay
2030-4000

Ministerstvo vzdělání a kultury (Pablo da Silveira)
Adresa: Colonia 1089
Tel.: 0800-8612

Ministerstvo zahraničních věcí (Ernesto Talvi)
Adresa: Colonia 1206
Tel.: (+598) 2902 10 10

Ministerstvo zemědělství (Carlos María Uriarte)
Adresa: Constituyente 1476
Tel.: (+598) 2410 4155 – 58

Ministerstvo zdravotnictví (Daniel Salinas)
Adresa: 18 De Julio 1892
Tel.: 1934

Ministerstvo životního prostředí (Irene Moreira)
Adresa: Zabala 1432 esq. 25 de Mayo

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • 3 474 000 obyvatel (2019), přitom v roce 1950 to bylo pouze 2 239 000
 • 19,6 obyvatel na km2
 • 64,2 % obyvatelstva ve věku 15–64 let

Uruguay je silně koncentrovanou zemí, v Montevideu a okolí žije přes 2,5 mil. lidí. Celkem 91,8 % obyvatel sídlí ve městech.

Jedná se o odhadované údaje, poslední sčítání lidu proběhlo v roce 2010.

Zdroj: INE

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

 • růst populace 3,4/1000 obyvatel ročně
 • porodnost 13,91/1000 obyvatel
 • úmrtnost 9,3 / 000 obyvatel
 • dětská úmrtnost 11,8/1000 narozených dětí
 • průměrná délka života 77,9 let

Národnostní složení

 • 93 % evropského původu (zejména potomci Španělů a Italů, evropští Židé)
 • 6 % míšenci
 • 1 % mulaté

Náboženské složení

 • římskokatolické (66 %)
 • protestantské (2 %)
 • židovské (2 %)
 • bez vyznání (30 %)

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky:

 • španělština

Další používané jazyky:

 • portugalština
 • brazileiro (španělsko-portugalská směs na uruguaysko-brazilské hranici)
 • v malé míře italština
 • angličtina
 • francouzština
 • němčina

Zdroj: CEPALSTAT https://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicadores.asp?idioma=e

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Základní makroekonomické ukazatele

 

2015

2016

2017

2018

2019

Růst HDP ročně (v %)

0,4

1,7

2,6

 1,6 0,2

HDP (mil. USD)

53 274

52 688

56 489

 59 597 59 716*

HDP/obyv. (USD)

15 614

15 384

16 467

17 277 17 030

Nezaměstnanost

7,5

7,8

7,9

 8,3 8,5

Inflace (roční akum.)

9,4

8,1

6,6

 8,0 8,8

Zdroj: data Světové banky

Instituto Nacional de Estadística (http://ine.gub.uy/indicadores?indicadorCategoryId=67534)

Především stavební a průmyslové podniky propouštějí zaměstnance, pro které jiné obory nevytvářejí dostatek nových pracovních míst. Inflace je za posledních šest let nejvyšší. I když není zdaleka tak vysoká jako třeba v sousední Argentině, je vyšší než vládou požadovaných 6-7 %.

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Státní rozpočet – výdaje (posledních 5 let) v mld. USD

Struktura

2015

2016

2017

2018

2019

Výdaje v % HDP

29,7

32

38,4

34,1

35

Státní rozpočet za posledních 5 let (v mld. UY pesos)

 

2015

2016

2017

2018

2019

Příjmy

331

370

422

462  *

Výdaje

368

423

476

526  *

Saldo (v % HDP)

 -0,1

0,4

 0,1

0,2

 *

Zdroj: Mezinárodní měnový fond (https://www.imf.org/external/datamapper/BCA_NGDPD@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD)

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 

2015

2016

2017

 2018

2019

Běžný účet plat. bilance (mil. USD)

-491

311

420

538 419

Kapitálový a finanční účet (mil. USD)

-938

-1 967

862

-265 -1 964

Devizové rezervy centrální banky (mil. USD)

1 676

2 189

-2 449

408 1 111

Zahraniční dluh (mil. USD)

18 081

17 120

17 856

18 390 19 361

Veřejný dluh (v % HDP)

49,7

49,7

49,5

52,1 55,8

Zdroj: Banco Central del Uruguay https://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-Indicadores/Balanza%20de%20Pagos/informe_m6.pdf
https://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-Indicadores/Endeudamiento%20Externo%20Pblico/resdep.pdf

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Uruguayské peso je volně směnitelné bez jakýchkoli omezení. Neexistují žádná omezení na vývoz či dovoz deviz a valut. Emisní bankou je Banco Central del Uruguay. Fungování bankovního systému a požadavky, které musejí tamní banky plnit, reguluje zákon č. 15 322 z roku 1982 (Sistema de Intermediacion Financiera).

Přehled nejdůležitějších finančních institucí:

Státní banky:

 • Banco de la República Oriental del Uruguay – BROU (veřejnoprávní banka)
 • Banco Hipotecario de Uruguay (BHU) – státní komerční banka

Soukromé banky:

 • Banco de la Nación Argentina
 • Banco Itaú (převzala Bank Boston)
 • Citibank
 • Banco Santander
 • Banco Bandes
 • Banco Bilbao Vizcaya
 • Banco Heritage
 • Scotiabank Uruguay

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Národní daňové ředitelství DGI je hlavní organizací uruguayského daňového systému. DGI každému plátci daní přiděluje dvanáctimístný kód s označením RUT (Registro Único Tributario).

Nejdůležitější daně:

Daň ze zisku – Impuesto de Rentas de las Actividades Económicas (IRAE)

Zatěžuje podnikatelskou a výrobní činnost, je obdobou naší daně ze zisku právnických osob. Je přímou daní stanovenou ve výši 25 %.

Daň z přidané hodnoty – Impuesto al Valor Agregado (IVA)

Obdoba DPH v ČR. Jsou jí zatíženy prakticky veškeré služby a zboží, osvobozeny jsou pouze některé základní potraviny, tiskoviny a knihy. Používají se dvě základní sazby IVA:

 • 22 % – služby, spotřební zboží, většina čistících prostředků, některé potraviny
 • 10 % – vybrané potraviny (např. káva, mouka, olej, cukr, čaj, máslo apod.), pohonné hmoty a pozemní doprava.

Zvláštní vnitřní daň – Impuesto Específico Interno (IMESI)

Sazby IMESI, která je obdobou spotřební daně v ČR, se liší v závislosti na druhu zboží či služeb. Podléhají jim např.:

 • alkohol. nápoje na bázi cukr. třtiny – 85 %
 • tabákové výrobky – 70 %
 • maziva – 15–35 %
 • automobily, motocykly – 25–30 %, naftové 60%, naftové užitkové 35 %
 • pivo – 27 %
 • víno, vermouth – 23 %
 • voda, soda – 22 %
 • kosmetika – 20 %
 • alkoholické nápoje – 11 %
 • elektrická energie – 10 %
 • nealkoholické nápoje – 10 %
 • pohonné hmoty – sazby různé podle typu

Z dalších daní lze zmínit:

 • SEG – daň, kterou platí pojišťovací ústavy z poskytování služeb – sazby různé
 • IMESA – daň z převodu zemědělského majetku a produktů (1,5–2,5 %)
 • ICOME – daň vybíraná při operacích s valutami, max. možná výše jsou 2 % z celkové směněné částky
 • REM – daň vybíraná při veřejných dražbách movitého majetku (0,2 % z ceny dané věci)
 • PAT – dědická daň, sazby různé podle druhu zděděného majetku
 • ICSA – daň při vytvoření akciové společnosti – 1 % ze základního kapitálu
 • FIS – daň na fond hygienické inspekce – 1 % z vývozní ceny FOB nebo prodejní ceny na domácím trhu (týká se masa, drůbeže)

Při dovozu zboží do Uruguaye musí místní importéři zaplatit daň z přidané hodnoty (IVA) ve výši 22 % hodnoty zboží a navíc 5% poplatek, který je vlastně clem (tasa consular, dovozů ze zemí Mercosur se to netýká). Po realizace prodeje pak v určeném období doplatí zbývajících 25 % daně ze zisku (IRAE).

Osobní daně

 • El Impuesto a las Retribuciones Personales, včetně penzí, 2,25–6,25 %.
 • El Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, IRPF: z pracovního kapitálu 7–12 %, z práce je sazba odstupňovaná (do 36 %).
 • Nerezidenti platí daně 7–12 %.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Buenos Aires (Argentina) ke dni 1. 6. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem