Ústav zemědělských a potravinářských informací (ÚZPI)

Dokument seznamuje s působností a s některými okruhy činnosti Ústavu zemědělských a potravinářských informací (ÚZPI). Nechybí samozřejmě ani kontaktní údaje (adresa, telefonní i elektronické spojení) a odkazy na důležité rubriky dostupné na webových stránkách ÚZPI.

Ústav zemědělských a potravinářských informací (ÚZPI)

 

Ústav zemědělských a potravinářských informací (ÚZPI) vznikl 1. ledna 1993 sloučením tehdejšího Ústavu vědeckotechnických informací pro zemědělství a Střediska technických informací Výzkumného ústavu potravinářského. Jedná se specializovanou příspěvkovou organizaci s celostátní působností, zřízenou Ministerstvem zemědělství ČR.

 

ÚZPI se zabývá komplexním transferem oborových znalostních informací z oblastí:

  • zemědělství,
  • potravinářství,
  • výživa,
  • ochrana spotřebitele,
  • l esnictví
  • životní prostředí.

Součástí Ústavu je i třetí největší oborová knihovna na světě (po americkém Beltsville a Moskvě) vlastnící v depozitu na 1,2 mil.svazků.

 

Č innost Ústavu lze rozdělit do dvou základních skupin. První skupinou jsou informační fondy, druhou komunikační služby.

 

Skupina informačních fondů získává, zpracovává a zpřístupňuje zahraniční a domácí odbornou literaturu včetně dalších forem dokumentových a datových oborových informací. Mimo jiné nabízí prezenční a absenční výpůjčky knih, časopisů a videokazet. Umožňuje přístup do on-line katalogu knih a časopisů České zemědělské a potravinářské bibliografie. Dále z přístupňuje databáze CAB, FSTA, AGRIS a další informační služby z interních databází, poskytuje rešeršní služby z českých a zahraničních zemědělských a potravinářských databází s celosvětovou působností apod.

 

Druhá skupina – skupina komunikačních služeb koordinuje služby informačních systémů ÚZPI a jeho komunikačně zaměřených aktivit a vytvářejí prostředí pro synergické a multiplikační efekty informačně komunikačních kampaní. Zabezpečuje činnost Koordinačního centra pro poradenství a koordinuje činnost poradenských subjektů.V současné době Ústav plní také funkci Informačního centra bezpečnosti potravin, jehož role je nyní, v době před vstupem ČR do EU, velmi důležitá. Jedním z nástrojů pro komunikaci jak s odbornou, tak laickou veřejností, kde se služeb těchto odborných poradců hojně využívá, je INFOPULT – informační servis poskytovaný 24 hodin denně zdarma zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti.Dále ÚZPI jako státní instituce poskytuje komplexní informační zázemí nevládním (nestátním) organizacím, které v oblasti bezpečnosti potravin působí a spolupracují.

 

Kontakt

Ústav zemědělských a potravinářských informací Praha
Slezská 7, 120 56 Praha 2, P.O.B 39
tel.: +420 227 010 111

fax: +420 227 010 114
e-mail: uzpi@uzpi.cz

internet: www.uzpi.cz, www.agronavigator.cz

 


DŮLEŽITÉ INFORMACE poskytované na webových stránkách Ústavu zemědělských a potravinářských informací (ÚZPI)

Informační servis poskytovaný 24 hodin denně zdarma zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti. Dotaz je zpracován v systému Infopultu a do tří dnů zodpovězen. V případě delšího času potřebného na vypracování odpovědi dotazu, je tazatel informován.

 

Terminologický slovník Ústavu zemědělských a potravinářských informací (ÚZPI) umožňuje abecední vyhledávání odborných termínů z oblasti zemědělství a potravinářství. Vyhledávání funguje rovněž fulltextově a dotaz lze zadat kromě češtiny také v jiných jazycích, zde je případné zařazení zejména angličtiny a latiny. Požadavek na vyhledávání lze navíc ještě upřesnit preciznějším vymezením příslušného oboru (např. Meliorace, Pěstování lesa, Ochrana rostlin apod.). Jde o velmi užitečnou pomůcku pro všechny zemědělce i potravinářské výrobce.

 

V této části webových stránek můžete vyhledávat a nakupovat odborné publikace dle názvu knihy, jména autora nebo dle příslušné kategorie (Ekonomika, Evropská unie, Lesnictví, Živočišná výroba, Rostliná výroba a další).

 

V této rubrice naleznete kontakty na pracovníky jednotlivých oddělení Ústavu. Je uvedeno vždy telefonní a emailové spojení včetně názvu příslušného oddělení.

 

zpět na začátek


Pravidelné novinky e-mailem