Uzbekistán: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Taškentu (Uzbekistán)

Mapa globálních oborových příležitostí v Uzbekistánu identifikuje jako nejperspektivnější pro další rozvoj vzájemné obchodně ekonomické spolupráce následující obory: dopravní průmysl a infrastrukturu, energetický průmysl, obranný průmysl, zdravotnický a farmaceutický průmysl a zemědělský a potravinářský průmysl.

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Príležitosti pro český export

Dopravní průmysl a infrastruktura

Rozvoj dopravní infrastruktury a veřejné dopravy Uzbekistánu patří mezi vládní priority. Implementace Programu rozvoje a modernizace inženýrské a dopravní infrastruktury na období 2016–2020 počítá s rekonstrukcí, modernizaci a výstavbou více než 1200 km silnic a dálnic.

 

Energetický průmysl

Monopolním hráčem na trhu a tudíž i jediným potenciálním partnerem je státní energetická společnost Uzbekenergo (momentálně prochází restrukturalizací), jejíž program modernizace a diverzifikace výroby na období 2015-2019 počítá s realizací více než 30 projektů v celkové hodnotě více než 9 mld. USD.

 

Během říjnové návštěvy ruského prezidenta V. Putina byla slavnostně zahájena výstavba jaderné elektrárny, která bude postavená v Uzbekistánu podle ruského modelu. Stavební práce budou prováděny UZ stranou společně s ruskou státní společností Rosatom. Jaderná elektrárna se bude skládat ze dvou bloků o celkové kapacitě 2,4 gigawattů, stavba bude stát 11 miliard dolarů. Spuštění prvního bloku je naplánováno na rok 2028. Elektrárna by se měla nacházet u jezera Tudakul na hranici oblastí Navoi a Buchara. Výstavba elektrárny představuje významnou příležitost pro zapojení  českých firem ze segmentu jaderné energetiky do projektu jako subdodavatelů resp. konzultantů.

 

Obranný průmysl

Probíhá postupná modernizace všech úrovní armádních a bezpečnostních složek v souvislosti s posilováním vnější a vnitřní bezpečnosti země. Škála probíhajících a budoucích možných dodávek je poměrně široká, tj. od výzbroje a výstroje armádního mužstva a příslušníků bezpečnostních služeb až po technologicky náročné systémy používané jednotlivými druhy pozemních vojsk a letectva (komponenty a náhradní díly pro dříve dodanou leteckou techniku, naváděcí systémy atp.).

 

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Současný vládní program počítá s rozsáhlou modernizací nemocnic a diagnostických center, což předpokládá postupný růst nákupů zdravotnického nábytku, zařízení a techniky. Vládní program počítá s postupným rozšiřováním sortimentu farmaceutické produkce na základě patentů a licencí zahraničních firem (výroba ampulí, injekčních roztoků, suspenzí a tablet).

 

Zemědělský a potravinářský průmysl

Zvyšování produktivity při výrobě základních výstupů živočišné výroby s využitím nových technologií a rovněž formou zlepšování kvality genofondu hovězího dobytka. Program strukturních reforem, modernizace a diverzifikace zemědělské výroby na období 2015–2019 kromě jiného počítá se zvýšením stavu hovězího dobytka ke konci plánovaného období na 20 milionů kusů, přičemž roční produkce mléka by měla dosáhnout 12 mil. tun. Je aplikován program namířený na snížení osevních ploch bavlny a její nahrazení pěstováním ovoce a zeleniny. Do dvou let má dojít k úplnému zákazu vývozu surové bavlny, prioritou tak je výstavba přádelen a textilních závodů.

 

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

Zemědělský a potravinářský průmysl

HS 0102 – Živý hovězí dobytek

HS 2302 – Otruby výrobky mlýnské vedlejší aj zbytky

HS 2304 – Pokrutiny odpad po extrahování sojového oleje

HS 8417 – Pece průmyslové laboratorní neelektrické

HS 8434 – Stroje přístroje dojicí mlékárenské

HS 8435 – Lisy drtiče ap stroje pro výrobu vín moštů ap

HS 8436 – Stroje ost pro zemědělství lesnictví ap líhně

HS 8438 – Stroje pro prům přípravu výrobu potravin aj

HS 8514 – Pece elektr průmyslové laboratorní ap zaříz

Dopravní průmysl a infrastruktura 

HS 8517 – Přístroje telefonní,ost,přístroje pro vysílání,příjem hlasu,dat jn

HS 8529 – Části přístr vysílacích přijímacích televizí

HS 8530 – Přístroje elektrické pro řízení dopravy

HS 8608 – Materiál kolejový svrškový přístr návěstní ap

Obranný průmysl

HS 8803 – Části balonů větroňů ap lodí kosmických

HS 8804 – Padáky i rotující části příslušenství

HS 8805 – Katapulty letecké aj příst pro výcvik letecký

HS 9302 – Revolvery pistole ne jiné střelné zbraně

HS 9303 – Zbraně střelné zaříz využívající výbuchu ost

HS 9304 – Zbraně ostatní ne zbraně sečné bodné

HS 9306 – Bomby granáty miny náboje ap střelivo ostatní

Energetický průmysl

HS 8402 – Generátory pro výrobu páry vodní a jiné

HS 8406 – Turbíny na páru vodní nebo jinou

HS 8410 – Turbíny kola vodní regulátory

HS 8419 – Stroje ke zpracování materiálů změnou teplot

HS 8535 – Zařízení el,k ochraně,spínání el,obvodů,›1000V

 HS 8536 – Zařízení el, k ochraně, spínání el, obvodů,‹1000V; konekt,pro opt, vlákna

HS 8537 – Rozvaděče panely rozvodné stoly aj ovládací

HS 8538 – Části přístr k ochraně ap obvodů rozvaděčů aj

HS 8544 – Dráty kabely vodiče elektr ost izolované aj

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

HS 3004 – Léky odměřené ne krev antisera ap vata aj

HS 7017 – Sklo pro účely zdravot farmaceut laboratorní

HS 9012 – Mikroskopy jiné než optické difraktografy

HS 9018 – Nástroje lékařské chirurgické zubolékařské aj

HS 9019 – Přístr pro mechanoterapii masážní dýchací aj

HS 9021 – Pomůcky příst ortopedické pro nedoslýchavé aj

HS 9027 – Příst pro rozbory fyzikál chemic aj mikrotomy

HS 9031 – Stroje přístroje nástroje měřící kontrolní jn

HS 9033 – Části jn strojů optických měřicích lékař ap

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Mezinárodní výstavy v Uzbekistánu v roce 2020, organizované firmou International Exhibition Group

Termín

Název

Popis

24. – 26. 3

UZTECHTRANSEXPO

speciální zařízení, přepravní a logistické služby

24. – 26. 3

UZMETALMASHEXPO

hutnictví, obrábění kovů, strojírenství a svařování, barevné a černé kovy, nové zařízení a technologie

24. – 26. 3

UZMININGEXPO

technologie a zařízení pro důlní a těžební průmysl, zpracování průmyslových materiálů

24. – 26. 3

UZCHEMPLASTEXPO

chemický průmysl, plasty, pryž, vybavení laboratoří

24. – 26. 3.

UZINTERPACKEXPO

technologie a zařízení pro balení, skladiště

23. – 25. 9.

UZMEDEXPO

medicinské zařízení, technologie, farmaceutika, stomatologie

21. – 23. 10.

UZSECUREEXPO

průmyslová a požární bezpečnost, bezpečnost a ochrana zdraví při práci,ochrana žívotního prostředí

21. – 23. 10.

UZENERGYEXPO

energetika, obnovitelné zdroje energie, energeticky úsporné technologie, elektroinženýrství

21. – 23. 10.

UZSTROYEXPO

strojírenství, průmyslové inženýrství, systémy topení

25. – 27. 11.

UZAGROEXPO

agrární průmysl, nové technologie, produkce

25. – 27. 11.

UZPRODEXPO

potravinářský průmysl, zařízení, balení a balicí materiály

Podrobnější informace lze získat na www.ieg.uz.

 

Přehled mezinárodních výstav, organizovaných firmou ITE Uzbekistan v roce 2020

Termín

Název

Popis

1. – 3. 4.

UzFood 2020

masové a mlečné produkty, cukrářské výrobky, trvanlivé potraviny, nápoje, technologie pro potravinářský průmysl 

29. 4. – 1. 5.

Mebel Expo nábytek, zařízení pro zpracování dřeva, 

13. – 15. 5.

Power Uzbekistan 2020

energetika a šetření energií, alternativní zdroje energie, elektrotechnické zařízení, informační a měřící technika

13. – 15. 5.

Oil & Gas Uzbekistan „OGU 2020″

ropný a plynárenský průmysl, rozvoj ropného a plynárenského průmyslu, zkapalňování plynu a jeho přepravy, zvýšení efektivity průzkumu, těžby a zpracování, alternativních zdrojů energie

26. – 28. 8.

Tashkent International Health Exhibition 2020

medicínská a laboratorní technika, optika a oftalmologie, chirurgické nástroje, nábytek pro lékárny a nemocnice

26. – 28. 8. Stomatology Uzbekistan stomatologické zařízení, dentální implantologie, rentgenové přístroje, pomůcky pro ortodontickou léčbu
26. – 28. 8. APTEKAEXPO Central Asia léky, medicínské výrobky, fytoterapie a léčebná kosmetika, kojenecká výživa, ostopedická produkce
26. – 28. 8. TechPharm suroviny a přístroje pro farmaceutickou výrobu, obaly pro léky, regulační a měřící zařízení, projekty farmaceutických podniků na klíč
9. – 11. 9. CAiTME nástroje na zpracování bavlny, spřádání a točení vlny, střihové a šicí zařízení, textilní přístroje

10. – 12. 9.

Uzbekistan Textile 

zařízení pro předení a tkaní, výroba pleteninové produkce a šicích a pletacích strojů, textilní stroje a služby

22. – 24. 9.

Aqua Therm Tashkent

zařízení na topení, klimatizaci, ventilaci, zásobování vodou, interiér a zařízení pro koupelny, bazény

22. – 24. 9.

Securex Uzbekistan požární bezpečnost, bezpečnost a ochrana zdraví při práci,ochrana žívotního prostředí

7. – 9. 10.

Plastex Uzbekistan 2020

suroviny pro chemický průmysl; anorganická chemie a organická syntéza; zařízení pro výrobu a obrábění plastů a pryže; zařízení pro výrobu polystyrenu a tlakové formování; suroviny a pomocné látky (katalyzátory, stabilizátory, plniva, pigmenty); přístroje pro chemickou analýzu; kontrolní a měřící zařízení a přístroje

7. – 9. 10.

UzbekinPrint – UzuPack

zařízení a technologie pro polygrafii, tisk, značení, výrobu balení

28. – 30. 10.

TransLogistica Uzbekistan 2020

dopravní a logistické služby, dopravní infrastruktura, technické prostředky a finanční služby, IT technologie, celní služby

28. – 30. 10.

MiningMetals Uzbekistan 2020

zařízení a nové technologie pro důlní a těžební průmysl, těžba a obohacování ruda minerálů

Kontakt na organizátora výstav:

ITE Uzbekistan
Mustaqillik st., 59А, Tashkent, 100000, Uzbekistán
Tel.: +998 71 113 01 80 / 205 18 18 ext. 3901/3902
E-mail: post@ite-uzbekistan.uz
Web: www.ite-uzbekistan.uz

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Taškentu (Uzbekistán) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem