Uzbekistán: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Taškentu (Uzbekistán)

V dubnu 1996 byla podepsána dohoda mezi EU a Uzbekistánem o partnerství a spolupráci (PCA). V květnu 1999 byl ukončen ratifikační proces a dohoda vstoupila v platnost 1. 7. 1999. PCA tvoří rámec pro spolupráci mezi EU a Uzbekistánem nejen v ekonomické, ale i v politické a kulturní oblasti. V rámci PCA byly ustaveny společné instituce, v jejichž rámci je udržován pravidelný politický dialog.

Vztahy Uzbekistánu s EU se rozvíjejí poměrně aktivně, o čemž svědčí zejména pravidelná jednání na platformě Výboru pro spolupráci (Cooperation Comittee EU-Uzbekistan). Uzbekistán potvrzuje svůj zájem o co nejširší spolupráci s EU, včetně spolupráce při ekonomických a  sociálních reformách a reformách justice. EU se podílí na rozvoji uzbeckého soudnictví a prokuratury a také na rozvojových projektech, zejména v oblasti vodních zdrojů a rozvoji venkova (Sustainable development in rural areas of Uzbekistan).

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegation of the European Union to the Republic of Uzbekistan
International Business Center, 107 B Amir Temur Str.
100084 Tashkent, Uzbekistan
Tel: +998 71 1201605
Fax: +998 71 1201608
Web: http://eeas.europa.eu/delegations/uzbekistan/index_en.htm
Facebook: http://www.facebook.com/eudeluzb

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Vývoz z Uzbekistánu do jednotlivých zemí EU (mil. USD; řazeno sestupně)

Dovozci z Uzbekistánu

2015

2016

2017

2018

2019

Celkem všechny země světa

6 448,9  7 616,9  8 767,1  9 178,5 11 085,8

Celkem EU 28

 283,5 206,3 266,4 228,2 2 622,0

Velká Británie

2,7 2,9 2,5 2,3 2 384,8

Polsko

28,0  32,4 50,5 54,4 53,3

Německo  

19,9 27,0 27,0 32,1 35,4
Itálie   5,8 15,8 31,9 20,1 35,1
Lotyšsko 10,1 19,5 38,5 34,1 28,5
Nizozemsko 3,8 5,9 15,0 9,2 17,0
Francie 177,4 65,9 52,0 10,8 12,8
Litva 4,9 4,1 7,4 9,7 12,1
Estonsko 0,3 0,1 0,3 23,4 8,7
Chorvatsko 0,08 0,07 0 0,3 6,1
Belgie  7,9 6,9 7,1 7,3 5,3
Česká republika 5,2 5,1 7,0 6,5 5,3
Portugalsko 6,5 5,7 6,2 3,2 3,8
Španělsko 2,6 6,6 8,5 3,6 3,2

Bulharsko 

1,9 1,5 4,5 3,6 2,6

Slovensko

0,1 1,0 0,5 0,2 2,1

Rumunsko

2,5 1,2 1,5 1,1 1,8

Rakousko

1,9 1,1 1,7 3,0 1,4

Řecko

0,07 0,9 1,9 1,9 1,2
Slovinsko 0,08 0,3 1,0 0,7 0,4
Irsko 0,07 0,09 0,2 0,3 0,4
Mad’arsko 0,6 0,2 0,08 0,4 0,3
Finsko 0,003 0,3 0,06 0,005 0,3
Švédsko 0,9  0,2 0,2  0,08 0,2

Dánsko

0,06 1,4  0,7 0,04 0,02

Malta

0,001 0 0 0,001 0,009
Kypr 0 0,001 0,001 0,006 0
Lucembursko  0  0  0 0,002 0
Vývoz z jednotlivých zemí EU do Uzbekistánu (mil. USD; řazeno sestupně)

Vývozci do Uzbekistánu

2015

2016

2017

2018

2019

Celkem všechny země světa

10 644,2

9 812,4

12 054,3

17 233,0 18 934,4

Celkem z EU 28

1 692,9 1 641,2 1 890,9 2 607,8 2 824,1

Německo

465,1 480,1 660,6 807,1 981,0

Itálie

154,2 194,6 191,0 377,9 357,1

Litva

123,4 124,2 148,3 212,1 209,2
Nizozemsko  92,7 74,6 102,3 197,2 173,7

Polsko

110,7 87,3 78,5 188,3 160,7

Francie

118,7 106,2 91,0 142,6 149,6

Rakousko 

105,5 40,6 46,7 101,5 130,8

Mad’arsko 

42,0 37,8 56,9 47,3 88,3
Belgie 48,2 46,6 71,1 83,5 86,9

Lotyšsko 

75,6 108,5 106,0 106,6 79,5

Česká republika

61,4 68,8 70,5 45,1 70,3

Velká Británie

30,4 43,8 38,0 41,3 52,1

Slovinsko 

43,4 23,1 29,1 37,8 48,6

Španělsko

72,9 79,3 76,5 57,9 41,8
Finsko 15,8 21,5 25,6 31,8 40,9
Irsko 9,9 18,7 17,4 21,0 24,4
Dánsko 40,2 9,9 9,6 13,1 23,3
Bulharsko 18,4 15,1 15,3 16,4 22,7
Estonsko  11,4 13,9  12,5 14,7 17,6

Švédsko

18,2 14,8  21,1 16,6 17,0
Slovensko 12,5 5,7 7,3 12,7 16,4
Rumunsko  15,0 18,8 10,5 19,8 14,8
Lucembursko  3,0  5,3 0,8  5,3 11,3

Řecko 

3,3 1,1 2,8 4,0 4,0

Portugalsko

0,9 0,4 1,1 5,4 1,1

Malta

0 0 0,2 0,5 0,6

Chorvatsko

0,8 0,4 0,2 0,2 0,2
Kypr 0,04 0,09 0,1 0,1 0,2

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

V rámci nového programovacího období projektů rozvojové spolupráce EU budou na roky 2014–2020 pro Uzbekistán alokovány finanční prostředky EU ve výši 168 mil. eur, z nichž má být 89 % vynaloženo na rozvoj venkova a 11 % na rozvoj občanské společnosti. Poskytování rozvojových fondů EU pro Uzbekistán je zaměřeno zejména na realizaci programů podpory venkova a vodních zdrojů.

V roce 2014 EU zahájila implementaci prvního odpovídajícího programu, jehož realizační náklady představují celkově 22 mil. EUR. Předmětné aktivity EU korespondují s vládní Strategií zlepšení blaha Republiky Uzbekistán na období 2015–2020 (Welfare Improvement Strategy of the Republic of Uzbekistan for 2013–2015). Rozvojový program EU je především zaměřen na dosažení efektivního využívání vodních zdrojů na venkově, tj. zejména snížení ztrát při využívání vody pro zemědělské účely.

Uzbekistán byl rovněž zařazen do evropského programu podpory vysokoškolského vzdělání ERASMUS+, jehož realizační náklady představují celkově 115 mil. EUR.

EU a Uzbekistán podepsali červenci 2017 dohodu o realizaci projektu rozvoje ovocnářství v hodnotě téměř 22 mil. eur. Uvedený projekt je součástí širšího programu rozvoje ovocnářství financovaného uzbeckou vládou (70 mil. USD) a Světovou bankou (150 mil. USD). Hlavním motivem programu je postupné nahrazování utlumovaného pěstování bavlny ovocnářskou výrobou s hlavním zaměřením na export.

Kromě toho se realizuje projekt Zlepšení systému likvidace pevného odpadu ve městě Samarkand, Uzbekistán, na období 2014 – 2021 v celkové hodnotě 31,5 mil. EUR. Projekt předpokládá modernizaci systému likvidace pevného odpadu a skládkování odpadů, výstavbu nových skládek. Roční objem odpadů v Samarkandu činí 6 mil. tun.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Taškentu (Uzbekistán) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem