Uzbekistán: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Taškentu (Uzbekistán)

V dubnu 1996 byla podepsána dohoda mezi EU a Uzbekistánem o partnerství a spolupráci (PCA). V květnu 1999 byl ukončen ratifikační proces a dohoda vstoupila v platnost 1. 7. 1999. PCA tvoří rámec pro spolupráci mezi EU a Uzbekistánem nejen v ekonomické, ale i v politické a kulturní oblasti. V rámci PCA byly ustaveny společné instituce, v jejichž rámci je udržován pravidelný politický dialog.

Vztahy Uzbekistánu s EU se rozvíjejí poměrně aktivně, o čemž svědčí zejména pravidelná jednání na platformě Výboru pro spolupráci (Cooperation Comittee EU-Uzbekistan). Uzbekistán potvrzuje svůj zájem o co nejširší spolupráci s EU, včetně spolupráce při ekonomických a  sociálních reformách a reformách justice. EU se podílí na rozvoji uzbeckého soudnictví a prokuratury a také na rozvojových projektech, zejména v oblasti vodních zdrojů a rozvoji venkova (Sustainable development in rural areas of Uzbekistan).

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegation of the European Union to the Republic of Uzbekistan
International Business Center, 107 B Amir Temur Str.
100084 Tashkent, Uzbekistan
Tel: +998 71 1201605
Fax: +998 71 1201608
Web: http://eeas.europa.eu/delegations/uzbekistan/index_en.htm
Facebook: http://www.facebook.com/eudeluzb

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Vývoz z Uzbekistánu do jednotlivých zemí EU (mil. USD; řazeno sestupně)

Dovozci z Uzbekistánu

2014

2015

2016

2017

2018

Celkem všechny země světa

7 210,4

6 447,2

7 622,3

8 721,5

8 444,0

Celkem EU 28

340,6 278,1 190,0

229,8

195,4

Polsko

27,8 24,2 25,7 42,7 44,1

Německo  

49,7 20,2 27,5 27,3 32,0
Estonsko 1,1 1,0 2,3 2,2 26,0
Itálie   47,1 5,8 15,8 31,9 20,1
Lotyšsko 11,9 10,1 8,9 9,1 11,3
Francie 131,8 177,3 66,1 52,0 10,8
Litva 10,3 4,9 4,1 7,5 10,0
Nizozemsko 9,5 3,8 5,9 15,0 9,1
Belgie  10,1 7,9 6,9 7,1 7,2
Česká republika 4,2 3,5 3,1 5,2 4,2
Španělsko 4,1 2,6 6,6 8,5 3,8

Bulharsko 

2,0 1,9 1,5 4,5 3,6

Portugalsko

6,4 1,9 5,8 6,2 3,3

Rakousko

3,2 6,5 1,1 1,7 3,0

Velká Británie

1,6 1,9 2,9 2,5 2,3

Řecko

16,4 2,7 0,9 1,9 1,9

Rumunsko

1,5 0,07 1,2 1,5 1,1
Slovinsko 0,5 2,5 0,3 1,0 0,7
Mad’arsko 0,9 0,08 0,2 0,08 0,4
Chorvatsko 0,02 0,6 0,07 0 0,3
Slovensko 0,1 0,08 1,0 0,5 0,2
Irsko 0,1 0,1 0,09 0,2 0,07
Švédsko 0,1 0,07 0,09 0,1 0,05
Finsko 0,06 0,02 0,6 0,4 0,05

Dánsko

0,01 0,06 1,4 0,7 0,04
Kypr 0 0 0,001 0,001 0,006
Lucembursko 0 0 0 0 0,002
Malta 0 0,001 0 0,002 0,001
Vývoz z jednotlivých zemí EU do Uzbekistánu (mil. USD; řazeno sestupně)

Vývozci do Uzbekistánu

2014

2015

2016

2017

2018

Celkem všechny země světa

13 681,9

10 717,7

9 813,1

12 048,3

16 762,3

Celkem z EU 28

2 079,4 1 708,0 1 665,9 1 905,2 2 609,3

Německo

671,1 478,9 500,4 666,0 807,9

Itálie

197,5 154,2 194,6 191,0 378,8

Litva

133,2 123,5 124,1 148,6 212,4
Nizozemsko  124,4 92,7 74,6 102,3 197,2

Polsko

134,9 111,3 86,5 78,7 189,1

Francie

136,6 118,6 106,2 91,0 142,4

Rakousko 

116,9 105,5 40,6 46,7 101,5
Belgie 52,9 48,2 46,7 71,1 83,5

Lotyšsko 

65,0 62,9 64,5 92,8 83,2

Španělsko

34,3 72,9 79,3 76,5 58,1

Mad’arsko 

59,2 42,0 37,8 56,9 47,3

Česká republika

77,5 61,7 68,7 70,7 45,3
Velká Británie 41,5 30,4 43,8 38,0 41,3
Finsko 30,3 18,0 24,9 27,8 38,6
Slovinsko  44,4 43,4 23,1 29,1 37,8
Estonsko 39,5 22,2 29,8 31,7 29,5
Irsko 11,5 9,9 18,7 17,4 21,1

Rumunsko 

25,2 15,0 18,8 10,5 19,8
Švédsko 18,9 18,2 14,7 21,1 16,6
Bulharsko 24,3 18,4 15,1 15,3 16,3
Dánsko 10,0 40,2 9,9 9,6 13,1

Slovensko

20,4 12,5 5,7 7,4 13,0

Portugalsko

0,6 0,09 0,4 1,1 5,4

Lucembursko 

3,5 3,0 5,3 0,8 5,3
Řecko  5,2 3,3 1,1 2,8 4,0

Malta

0 0 0 0,2 0,5

Chorvatsko

0,2 0,8 0,4 0,2 0,2
Kypr 0,3 0,04 0,09 0,1 0,1

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

V rámci nového programovacího období projektů rozvojové spolupráce EU budou na roky 2014–2020 pro Uzbekistán alokovány finanční prostředky EU ve výši 168 mil. eur, z nichž má být 89 % vynaloženo na rozvoj venkova a 11 % na rozvoj občanské společnosti. Poskytování rozvojových fondů EU pro Uzbekistán je zaměřeno zejména na realizaci programů podpory venkova a vodních zdrojů.

V roce 2014 EU zahájila implementaci prvního odpovídajícího programu, jehož realizační náklady představují celkově 22 mil. EUR. Předmětné aktivity EU korespondují s vládní Strategií zlepšení blaha Republiky Uzbekistán na období 2015–2020 (Welfare Improvement Strategy of the Republic of Uzbekistan for 2013–2015). Rozvojový program EU je především zaměřen na dosažení efektivního využívání vodních zdrojů na venkově, tj. zejména snížení ztrát při využívání vody pro zemědělské účely.

Uzbekistán byl rovněž zařazen do evropského programu podpory vysokoškolského vzdělání ERASMUS+, jehož realizační náklady představují celkově 115 mil. EUR.

EU a Uzbekistán podepsali červenci 2017 dohodu o realizaci projektu rozvoje ovocnářství v hodnotě téměř 22 mil. eur. Uvedený projekt je součástí širšího programu rozvoje ovocnářství financovaného uzbeckou vládou (70 mil. USD) a Světovou bankou (150 mil. USD). Hlavním motivem programu je postupné nahrazování utlumovaného pěstování bavlny ovocnářskou výrobou s hlavním zaměřením na export.

Kromě toho se realizuje projekt Zlepšení systému likvidace pevného odpadu ve městě Samarkand, Uzbekistán, na období 2014 – 2021 v celkové hodnotě 31,5 mil. EUR. Projekt předpokládá modernizaci systému likvidace pevného odpadu a skládkování odpadů, výstavbu nových skládek. Roční objem odpadů v Samarkandu činí 6 mil. tun.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Taškentu (Uzbekistán) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem