Vatikán : Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

 

© Zastupitelský úřad ČR při Svatém stolci (Vatikán)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Dovoz

Vývoz

Saldo

2010

1 378

-1 378

2011

816

152

-664

2012

44

-44

2013

69

1 261

1 192

2014

3 693

209

-3 484

Údaje v tis. Kč

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Autoři neuvádějí.

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Autoři neuvádějí.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Autoři neuvádějí.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Autoři neuvádějí.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Autoři neuvádějí.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR při Svatém stolci (Vatikán) ke dni

Souhrnná teritoriální informace
• Teritorium: Vatikán