Vatikán : Vztahy země s EU

Vatikán uzavřel s EU Dohodu o monetární unii, díky níž může razit vlastní mince – eura.

© Zastupitelský úřad ČR při Svatém stolci (Vatikán)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegace EU při Svatém stolci
Vedoucí: pan Jan Tombiński
Adresa: Via IV Novembre, 149 ,00187, (Řím) Roma
Tel.: 06 6782672 – 06 6793755
Fax: 06 6797830
Email: Delegation-Rome@eeas.europa.eu

WEB: https://eeas.europa.eu/delegations/un-rome_en

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Autoři neuvádějí.

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Autoři neuvádějí.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR při Svatém stolci (Vatikán) ke dni

Souhrnná teritoriální informace
• Teritorium: Vatikán