Vatikán : Zahraniční obchod a investice

Autoři neuvádějí.

© Zastupitelský úřad ČR při Svatém stolci (Vatikán)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR při Svatém stolci (Vatikán) ke dni

Souhrnná teritoriální informace
• Teritorium: Vatikán