Vatikán : Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

Městský stát Vatikán (Stato della Città del Vaticano)

© Zastupitelský úřad ČR při Svatém stolci (Vatikán)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Absolutní monarchie v čele s voleným papežem Františkem.

V čele „vlády“ je předseda Papežské komise pro Městský stát Vatikán arcibiskup Giuseppe Bertello.

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

  • Počet obyvatel: 836
  • Náboženství: katolické

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Autoři neuvádějí.

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Autoři neuvádějí.

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Autoři neuvádějí.

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Na území Vatikánu působí peněžní ústav IOR  – Institut pro duchovní díla (Istituto per le opere Religiose). Spravuje nemovitosti, movité věci i finanční prostředky svěřené mu fyzickými i právnickými osobami, která jsou určena na duchovní aktivity a charitu.

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Autoři neuvádějí.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR při Svatém stolci (Vatikán) ke dni

Souhrnná teritoriální informace
• Teritorium: Vatikán