Vatikán : Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR při Svatém stolci (Vatikán)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Autoři neuvádějí.

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Autoři neuvádějí.

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Autoři neuvádějí.

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Autoři neuvádějí.

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Autoři neuvádějí.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Autoři neuvádějí.

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Autoři neuvádějí.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Autoři neuvádějí.

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Autoři neuvádějí.

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Autoři neuvádějí.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Autoři neuvádějí.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR při Svatém stolci (Vatikán) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem