Venezuela: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Havaně (Kuba)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Obchodní výměna ČR – Venezuela

 

2014

2015

2016

2017

 2018

Vývoz z ČR

11 505 7 017

5 344

3 023

1989 

Dovoz do ČR

6 391 1 768

3 401

4 801

7514 

Obrat

17 896 8 785

8 746

7 824

9504 

Bilance

5 114 5 248

1 944

-1 779

-5525 

Údaje jsou v tis. USD

Zdroj dat: Český statistický úřad

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz z ČR za rok 2018
Kód HS4 Zboží Množství (kg) Hodnota (tis. USD)
3917 Trouby trubky hadice příslušenství z plastů 42 053 769
8504 Elektrické transformátory statické měniče 42 025 590
8437 Stroje pro čištění třídění ap semen zrní aj 5 170 66
9031 Měříí nebo kontrolní přístroje, zařízení a stroje, jinde v této kapitole neuvedené 252 55
8803 Části a součásti výrobků položky 8801 nebo čísla 8802 217 50
3824 Připravená pojidla pro licí formy nebo jádra, chemické výrobků 4 300 41
2710 Oleje minerálnía z ner živičných 16 984 37
3921 Desky listy folie filmy pruhy ap ost z plastů 437 32
7013 Sklo stolní domácenské kuchyňské aj zboží 1 525 31
5603 Textilie netkané i impregnované laminované aj 9 778 30

Zdroj dat: Český statistický úřad

 

Dovoz Do ČR za rok 2018

 Kód HS4 Zboží Množství (kg)  Hodnota (tis. USD)
2208 Etylalkohol nedenat pod 80% destiláty likéry 28 385 6 170
7605 Dráty hliníkové 195 915 591
7202 Feroslitiny 490 163 564
2905 Acyklické alkoholy a jejich halogen, sulfo, nitro nebo nitrosoderivaty 95 980 45
2909 Ethery, etheralkoholy, etherfenoly, etheralkoholfenoly, alkoholperxid  25 040 27
0801 Ořechy kokosové para akužové čerstvé sušené 1 000 21
8517 Telefonní přístroje, vč telefonů pro celulární sítě nebo jiné 2 10
0306 Korýši živí čerství vaření chlazení zmraz ap 460 4
8538 Části a součásti vhodné pro použití výhradně nebo hlavně s zařízeními 7 3
1605 Korýši měkkýši aj vodní bezobrat upravení  460 4

 

 

 

Zdroj dat: Český statistický úřad

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Statistické informace týkající vzájemné výměny v oblasti služeb včetně její struktury nejsou k dispozici. V podstatě lze konstatovat, že k vzájemné výměně v oblasti služeb přispívá zatím pouze individuální cestovní ruch. Potenciál se týká případných českých investic v oblasti pohostinství a turistiky., avšak až po odeznění současné krize.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Žádné společné podniky ve Venezuele (dle informací zastupitelského úřadu ČR v Havaně) neexistují.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Přehled bilaterálních dohod:

  • Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou ČSSR a vládou Venezuelské republiky z 25. 10. 1983
  • Základní dohoda o technické spolupráci mezi vládou ČSSR a vládou Venezuelské republiky z 3. 11.1988
  • Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní republiky a vládou Venezuelské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů sjednané výměnou nót, č. j.448/1991 Sb., z 11. 7. 1991
  • Dohoda mezi ČR a Venezuelou o podpoře a vzájemné ochraně investic, č. 99/1998 Sb., podepsána v Caracasu dne 27. 4. 1995, v platnost vstoupila 23. 7. 1996
  • Smlouva mezi ČR a Venezuelou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovým únikům v oblasti daní z příjmu a majetku, č. 6/1998 Sb. podepsána v Praze dne 26. 4. 1996, v platnost vstoupila 12. 11. 1997.
  • Memorandum o porozumění o rozvoji spolupráce v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Ministerstvem průmyslu a obchodu Bolívarovské republiky Venezuela, č. 128/2004 Sb. mezinárodních smluv, Praha ze 4. 11. 2002

Rozpracované smlouvy:

  • Memorandum o spolupráci mezi Ministerstvy životního prostředí ČR a Venezuely, první expertní jednání mezi oběma ministerstvy proběhlo v březnu 2006.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR nemá s Venezuelou žádné rozpracované ani dokončené projekty rozvojové spolupráce, ani žádné v dohledné době neplánuje, Venezuela není zařazena na seznam prioritních zemí rozvojové spolupráce ČR.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Havaně (Kuba) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem