Venezuela: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Havaně (Kuba)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Obchodní výměna ČR – Venezuela

 

2014

2015

2016

2017

 2018

Vývoz z ČR

11 5057 017

5 344

3 023

1989 

Dovoz do ČR

6 3911 768

3 401

4 801

7514 

Obrat

17 8968 785

8 746

7 824

9504 

Bilance

5 1145 248

1 944

-1 779

-5525 

Údaje jsou v tis. USD

Zdroj dat: Český statistický úřad

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz z ČR za rok 2018
Kód HS4ZbožíMnožství (kg)Hodnota (tis. USD)
3917Trouby trubky hadice příslušenství z plastů42 053769
8504Elektrické transformátory statické měniče42 025590
8437Stroje pro čištění třídění ap semen zrní aj5 17066
9031Měříí nebo kontrolní přístroje, zařízení a stroje, jinde v této kapitole neuvedené25255
8803Části a součásti výrobků položky 8801 nebo čísla 880221750
3824Připravená pojidla pro licí formy nebo jádra, chemické výrobků4 30041
2710Oleje minerálnía z ner živičných16 98437
3921Desky listy folie filmy pruhy ap ost z plastů43732
7013Sklo stolní domácenské kuchyňské aj zboží1 52531
5603Textilie netkané i impregnované laminované aj9 77830

Zdroj dat: Český statistický úřad

 

Dovoz Do ČR za rok 2018

 Kód HS4ZbožíMnožství (kg) Hodnota (tis. USD)
2208Etylalkohol nedenat pod 80% destiláty likéry28 3856 170
7605Dráty hliníkové195 915591
7202Feroslitiny490 163564
2905Acyklické alkoholy a jejich halogen, sulfo, nitro nebo nitrosoderivaty95 98045
2909Ethery, etheralkoholy, etherfenoly, etheralkoholfenoly, alkoholperxid 25 04027
0801Ořechy kokosové para akužové čerstvé sušené1 00021
8517Telefonní přístroje, vč telefonů pro celulární sítě nebo jiné210
0306Korýši živí čerství vaření chlazení zmraz ap4604
8538Části a součásti vhodné pro použití výhradně nebo hlavně s zařízeními73
1605Korýši měkkýši aj vodní bezobrat upravení 4604

 

 

 

Zdroj dat: Český statistický úřad

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Statistické informace týkající vzájemné výměny v oblasti služeb včetně její struktury nejsou k dispozici. V podstatě lze konstatovat, že k vzájemné výměně v oblasti služeb přispívá zatím pouze individuální cestovní ruch. Potenciál se týká případných českých investic v oblasti pohostinství a turistiky., avšak až po odeznění současné krize.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Žádné společné podniky ve Venezuele (dle informací zastupitelského úřadu ČR v Havaně) neexistují.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Přehled bilaterálních dohod:

  • Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou ČSSR a vládou Venezuelské republiky z 25. 10. 1983
  • Základní dohoda o technické spolupráci mezi vládou ČSSR a vládou Venezuelské republiky z 3. 11.1988
  • Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní republiky a vládou Venezuelské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů sjednané výměnou nót, č. j.448/1991 Sb., z 11. 7. 1991
  • Dohoda mezi ČR a Venezuelou o podpoře a vzájemné ochraně investic, č. 99/1998 Sb., podepsána v Caracasu dne 27. 4. 1995, v platnost vstoupila 23. 7. 1996
  • Smlouva mezi ČR a Venezuelou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovým únikům v oblasti daní z příjmu a majetku, č. 6/1998 Sb. podepsána v Praze dne 26. 4. 1996, v platnost vstoupila 12. 11. 1997.
  • Memorandum o porozumění o rozvoji spolupráce v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Ministerstvem průmyslu a obchodu Bolívarovské republiky Venezuela, č. 128/2004 Sb. mezinárodních smluv, Praha ze 4. 11. 2002

Rozpracované smlouvy:

  • Memorandum o spolupráci mezi Ministerstvy životního prostředí ČR a Venezuely, první expertní jednání mezi oběma ministerstvy proběhlo v březnu 2006.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR nemá s Venezuelou žádné rozpracované ani dokončené projekty rozvojové spolupráce, ani žádné v dohledné době neplánuje, Venezuela není zařazena na seznam prioritních zemí rozvojové spolupráce ČR.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Havaně (Kuba) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem