Vyvlastnění

Závěrem

V případě, že se osoba dozví, že existuje záměr k vyvlastnění jejího pozemku, je vhodné v první řadě zjistit, zda je potenciální vyvlastnitel schopen splnit podmínky pro vyvlastnění. Pokud by situace byla taková, že splnění podmínek pro vyvlastnění je reálné, vyvlastňovanému se může vyplatit začít se zajímat o uzavření smlouvy (dohody) o převodu práv k pozemku, který má být vyvlastněn.

V návrhu smlouvy je třeba pečlivě prozkoumat, jaká cena by za převod práv měla být zaplacena – aby osoba, které má být vyvlastňováno, uzavřením takovéto smlouvy nezískala méně, než kolik by jí přiznalo rozhodnutí ve vyvlastňovacím řízení. Dále je třeba ve smlouvě řádně ošetřit případné náklady spojené s vyvlastněním, respektive převodem nemovitosti. Pokud k uzavření smlouvy nemůže dojít za příznivých podmínek pro vyvlastňovaného, je lepší ji neuzavřít a vyčkat vyvlastňovacího řízení.

Ve vyvlastňovacím řízení je třeba zkoumat, zda nadále existují podmínky pro vyvlastnění a zda jsou dodrženy zákonné postupy dle zákona o vyvlastnění a dalších příslušných předpisů, a to i přesto, že tyto podmínky a skutečnosti zkoumá vyvlastňovací orgán. Jak bylo uvedeno výše, vyvlastnění se může uskutečnit pouze za podmínek stanovených zákonem, jiná cesta není přípustná.

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková.

Přehled všech témat Právního průvodce
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby