Žádost o statistické informace

Český statistický úřad poskytuje statistické informace o sociálním, ekonomickém a ekologickém vývoji České republiky a jejích jednotlivých částí na základě zákona o státní statistické službě. O statistické informace může požádat každý občan i cizinec. Osobně navštivte odpovědné pracoviště ČSÚ, vzneste telefonický dotaz nebo zašlete žádost o informace písemnou formou či e-mailem.Identifikační kód

*

Kód životní situace

*

Pojmenování (název) životní situace

Žádost o statistické informace

Základní informace k životní situaci

Český statistický úřad (dále též „ČSÚ“) poskytuje statistické informace o sociálním, ekonomickém a ekologickém vývoji České republiky a jejích jednotlivých částí na základě zákona o státní statistické službě.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O statistické informace může požádat každý občan České republiky nebo cizinec.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Osobně navštivte odpovědné pracoviště ČSÚ, vzneste telefonický dotaz nebo zašlete žádost o informace písemnou formou či e-mailem.

Na které instituci životní situaci řešit:

Český statistický úřad

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na:

O zpracování a zaslání informací nebo zaslání vydaných publikací můžete též požádat prostřednictvím příslušných formulářů.

Všechny hotové produkty ČSÚ jsou uvedeny v „Katalogu produktů“.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádné dokumenty nejsou stanoveny.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny, stačí zaslat přesně formulovanou otázku na adresu informačního servisu, zatelefonovat či zvolit osobní návštěvu.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Veškeré údaje, které ČSÚ zveřejňuje na svých internetových stránkách, jsou k dispozici zdarma.

V návaznosti na zákon o státní statistické službě zveřejnil ČSÚ na svých internetových stránkách „Pravidla pro stanovení cen“, ze kterých pak vychází „Ceník informačních služeb a produktů“ poskytovaných na zakázku.

Ceny hotových produktů jsou uvedeny v „Katalogu produktů“.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny. Termíny zpracování náročných zakázek je nutno předem projednat.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

Elektronická služba, kterou lze využít

Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu: infoservis@czso.cz

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy a odpovědi naleznete na internetových stránkách ČSÚ.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Český statistický úřad

Za správnost návodu odpovídá útvar

Český statistický úřad – odbor informačních služeb

Kontaktní osoba

Ing. Jan Honner

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

23. 06. 2004

Popis byl naposledy aktualizován

05.02.2016

Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.

Pravidelné novinky e-mailem