Základní registry veřejné správy

Základní registry vs. veřejné rejstříky

Od základních registrů veřejné správy, jež jsou podrobně rozepsány v předchozích kapitolách, je třeba odlišit další rejstříky, které spadají nikoli pod Správu základních registrů, ale pod jiný ústřední správní úřad.

Zde je seznam některých rejstříků, tj. registrů, které nejsou tzv. základními registry veřejné správy spadajícími do gesce Správy základních registrů:

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner DKS LEGAL.
• Témata: Právní průvodce | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby