Zambie: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

Za hlavní překážku širší vzájemné ekonomické a obchodní spolupráce lze označit nízký zájem českých firem a pojistitelnost exportních úvěrů. Český vývozce se orientuje na jednorázové dodávky zboží, dlouhodobější obchodní vztahy se rozvíjí pouze v sektoru zemědělství. Dovozům do ČR stejně jako globálně dominuje obchod s mědí, celkově je však zambijský dovoz do Česka zanedbatelné úrovně. Vývoz do Zambie je pak tažen stroji na automatické zpracování dat, generátory a dalších strojů na zpracování kaučuku či přízí. Úroveň vzájemného obchodu je jistě pod úrovní svého potenciálu.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 (CZK tis.)

2014

2015

2016

2017

2018

Vývoz

79 594

100 254 60 363 41 458

79 162

Dovoz

4 184

2 204

2 723 4 516

3 972

Obrat

83 778

102 458 63 086 45 974

83 135

Bilance

75 411

98 051 57 639 36 943

75 190

Zdroj: ČSÚ.

Bilance vzájemného česko-zambijského zahraničního obchodu je dlouhodobě aktivní.

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Deset nejvýznamnějších položek českého vývozu do Zambie zahrnuje (období 03/2018-03/2019):

Kód zboží Název zboží Objem CZK (tis.)
84 Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické 72 714
85 Přístroje el. záznamu reprodukce zvuku TV obrazu 6 210
93 Zbraně střelivo části součásti příslušenství 2 880
94 Nábytek lůžkoviny svítidla stavby montované 1 653
40 Kaučuk a výrobky z něj 1 518
73 Výrobky ze železa nebo oceli 809
83 Výrobky různé z kovu obecných 590
39 Plasty a výrobky z nich 405
90 Přístroje optické foto kinem lékař chirurg ap 354
82 Nástroje náčiní výrobky nožířské z kovu obec 232

Zdroj: ČSÚ.

Deset nejvýznamnějších položek zambijského vývozu do ČR zahrnuje (období 03/2018-03/2019):

Kód zboží Název zboží Objem CZK(tis.)
74 Měď a výrobky z mědi 3 210
1 Zvířata živá 243
9 Káva čaj maté koření 179
6 Rostliny živé a výrobky květinářské 155
8 Ovoce ořechy jedle slupky citr plodů melounů 55
7 Zelenina rostliny hlízy kořeny poživatelné 48
44 Dřevo uhlí dřevěné výrobky dřevěné 15
39 Plasty a výrobky z nich 11
5 Výrobky živočišného původu jinde neuvedené 4
84 Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické 2

Zdroj: ČSÚ.

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Velvyslanectví ČR v Lusace neregistruje žádnou vzájemnou výměnu v oblasti služeb. Potenciální možnosti však existují zejména v oblasti cestovního ruchu.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V Zambii existuje jedna česká investice: Chovatelské družstvo Impuls, resp. jeho místní joint-venture Breeding Impuls Zambia působí v oblasti inseminace skotu. Firma Agriserve Agro Zambia ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně provozuje zemědělskou farmu „Czech Farm of Excellence“, která se vedle ekologického zemědělství rovněž zaměřuje na vzdělávání místních drobných farmářů.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Pokračují jednání o uzavření Dohody o zamezení dvojímu zdanění. Zambijské straně byla předána česká verze (třikrát), Zastupitelský úřad ČR stále neobdržel zpětnou vazbu. Dohoda o ochraně a podpoře investic není uzavřena.

Smluvní základna mezi Zambií a ČR tak obsahuje smlouvy z doby přes nezávislostí Zambie, případně z 80. let. 20. stol.:

  • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Zambijské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd (Praha, 18. 6. 1987) 48/1989 Sb., 52/2006 Sb.m.s.
  • Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Zambijské republiky (Praha, 28. 8. 1980), 54/1983 Sb.
  • Dodatková úmluva o civilním řízení soudním mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska, Praha, 15. 2. 1935, č. 178/1935 Sb., 218/1935 Sb., 8/1936 Sb., 47/1936 Sb., 64/1936 Sb., 117/1936 Sb., 350/1936 Sb., 78/1937 Sb., 152/1938 Sb., 156/1938 Sb.
  • Smlouva mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Britanie a Irska o právní pomoci ve věcech občanských, v Londýně , 11.11.1924, č. 70/1926 Sb., 123/1926 Sb., 60/1927 Sb., 140/1927 Sb., 12/1929 Sb., 204/1930 Sb., 47/1931 Sb., 107/1931 Sb., 146/1931 Sb., 28/1932 Sb.
  • Smlouva mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Britanie a Irska o vzájemném vydávání zločinců změněná Protokolem podepsaným v Londýně dne 4. června 1926, č. 211/1926 Sb., 22/1928 Sb., 73/1928 Sb., 56/1929 Sb., 166/1932 Sb., 212/1934 Sb., 25/1935 Sb.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Zambie se stala od roku 2018 jednou z prioritních zemí české ZRS, Memorandum o porozumění mezi MZV ČR a MZe Zambie bylo po ročních odkladech finálně podepsáno 20. prosince 2018. Výše alokovaných prostředků na ZRS v Zambii má plánovanou růstovou tendenci: na rok 2018 bylo alokováno 25 mil. Kč, na rok 2019 se počítá s  31 mil. Kč. Hlavními institucionálními partnery ČRA v Zambii jsou Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo rybolovu a živočišné produkce.

V roce 2018 byly spuštěny dva víceleté bilaterální rozvojové projekty ČRA v Západní provincii, oba v oblasti zemědělské výroby a podpory přístupu na zemědělské trhy. V roce 2019 jsou realizovány 4 projekty MLP, vláda ČR poskytla stipendium 6 studentům ze Zambie. Podpořeny v rámci humanitárních dotací byly dva projekty zaměřující se na práci s konžskými uprchlíky v táborech Mantapala a Meheba v Zambii. Celková dotace z rozpočtu MZV byla 5 a 4,8 mil. Kč.  

Aktuálně implementované projekty české zahraniční rozvojové spolupráce

Název projektu

Realizátor

Doba realizace

Nástroj

Celkový rozpočet

Zajištění udržitelné a stabilní produkce krmiva pro dojný skot drobných farmářů

Mendelova univerzita, Njovu, Geotest, Ircon

2014 – 2019

Veřejné zakázky

41,78 mil. Kč

Zlepšení příjmu farem malých a středních farmářů v Západní provincii prostřednictvím zavedení integrovaného zemědělství

Njovu

2018 – 2021

Dotace

27,0 mil.Kč

Agribusiness for LIFE – Livelihoods, Innovation, Food & Empowerment

Charita Česká republika

2018 – 2021

Dotace

22,0 mil. Kč

Podpora rozvoje hodnotových řetězců

Česká zemědělská univerzita, Charita ČR

2017 – 2021

Veřejné zakázky

24,0 mil. Kč

Program na podporu živobytí městských uprchlíků v Lusace

Charita ČR

2018 – 2019

Dotace

7,0 mil. Kč

Podpora rozvoje pedagogiky a výzkumu na Bantuské univerzitě v Mongu a posílení její role v zemědělském rozvoji Západní provincie Zambie

Česká zemědělská univerzita

2018 – 2019

Dotace

1,7 mil. Kč

 

Zpět na začátek

Zastupitelský úřad ČR v Lusace

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem