Zambie: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Lusace (Zambie)

Úroveň obchodní a ekonomické spolupráce ČR se Zambií je pod svým potenciálem. Český vývoz spočívá víceméně v jednorázových dodávkách zboží, dlouhodobější obchodní vztahy se zatím rozvíjejí pouze v sektoru zemědělství. Největší vývozní položkou ze Zambie do ČR stejně jako do jiných zemí je dlouhodobě měď, za rok 2019 ovšem k žádnému dovozu mědi ze Zambie nedošlo. Celkově je zambijský dovoz do Česka zanedbatelné úrovně.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 (CZK tis.)

2015

2016

2017

2018

2019

Vývoz

100 254 60 363 41 458

79 162

118 817

Dovoz

2 204

2 723 4 516

3 972

581

Obrat

102 458 63 086 45 974

83 135

119 398

Bilance

98 051 57 639 36 943

75 190

118 236

Zdroj: ČSÚ

Bilance vzájemného obchodu je z pohledu ČR dlouhodobě aktivní.

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Nejvýznamnější položky českého vývozu do Zambie za rok 2019:

Kód zboží Název zboží Objem CZK (tis.)
844 Stroje pro přípravu vláken spřádání aj přízí 25 311
8471 Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap 23 604
8451 Stroje na praní žehlení barvení ap látek příz 22 377
8477 Stroje na zpracování kaučuku plastů jn 16 207
2309 Přípravky používané k výživě zvířat 3 730
8446 Stavy tkalcovské 2 315
8517 Telefonní přístroje ap 2 298
8479 Stroje mechanické s vlastní indiv funkcí jn 2 190
8437 Stroje pro čištění třídění ap semen zrní aj 2 141
8419 Stroje ke zpracování materialů změnou teplot 1 646

Zdroj: ČSÚ

Nejvýznamnější položky dovozu ze Zambie do ČR za rok 2019:

Kód zboží Název zboží Objem CZK (tis.)
603 Květiny řezané na kytice ap čersvé sušené aj 267
901 Káva i pražená dekofeinovaná slupky náhražky 110
7103 Drahokamy polodrahokamy i opracované apod 89
708 Luštěniny i vyluštěné čerstvé chlazené 69
2309 Přípravky používané k výživě zvířat 12
810 Ovoce ostatní čerstvé 11
604 Listy větve ost části rostlin k okras účelům 3
8207 Nástroje vyměnitelné pro nářadí stroje obráb 2
8421 Odstředivky přístroje k filtrování čištění 1
8538 Části přístrojů k ochraně el. obvodů, rozvaděčů 1

Zdroj: ČSÚ

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Velvyslanectví ČR v Lusace doposud neregistruje žádnou vzájemnou výměnu v oblasti služeb. Potenciální možnosti však existují zejména v oblasti cestovního ruchu.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V Zambii existuje jedna (nevelká) česká investice: Chovatelské družstvo Impuls, resp. jeho místní joint-venture Breeding Impuls Zambia působí v oblasti inseminace skotu.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Pokračují jednání o uzavření Dohody o zamezení dvojímu zdanění, zambijská strana k nim však přistupuje značně liknavě. Dohoda o ochraně a podpoře investic není uzavřena.

Smluvní základna mezi Zambií a ČR tak obsahuje smlouvy z doby před nezávislostí Zambie, případně z 80. let. 20. stol.:

  • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Zambijské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd (Praha, 18. 6. 1987) 48/1989 Sb., 52/2006 Sb.m.s.
  • Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Zambijské republiky (Praha, 28. 8. 1980), 54/1983 Sb.
  • Dodatková úmluva o civilním řízení soudním mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska, Praha, 15. 2. 1935, č. 178/1935 Sb., 218/1935 Sb., 8/1936 Sb., 47/1936 Sb., 64/1936 Sb., 117/1936 Sb., 350/1936 Sb., 78/1937 Sb., 152/1938 Sb., 156/1938 Sb.
  • Smlouva mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Britanie a Irska o právní pomoci ve věcech občanských, v Londýně , 11.11.1924, č. 70/1926 Sb., 123/1926 Sb., 60/1927 Sb., 140/1927 Sb., 12/1929 Sb., 204/1930 Sb., 47/1931 Sb., 107/1931 Sb., 146/1931 Sb., 28/1932 Sb.
  • Smlouva mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Britanie a Irska o vzájemném vydávání zločinců změněná Protokolem podepsaným v Londýně dne 4. června 1926, č. 211/1926 Sb., 22/1928 Sb., 73/1928 Sb., 56/1929 Sb., 166/1932 Sb., 212/1934 Sb., 25/1935 Sb.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Program zahraniční rozvojové spolupráce ČR se Zambií na léta 2018–2023 se tematicky zaměřuje na zemědělství a rozvoj venkova. V roce 2019 alokovala ČR na program v Zambii 26 mil. Kč. Projekty ČR se soustředí zejména na zvýšení produktivity drobných zemědělců a zemědělských družstev, diverzifikaci jejich produkce a zlepšení přístupu na trh. Podrobnější informace o jednotlivých projektech lze najít na webových stránkách České rozvojové agentury. Vedle toho poskytuje ČR Zambii humanitární pomoc, v posledních letech zejména uprchlíkům v táborech a obyvatelům sousedních komunit či na zvyšování odolnosti proti přírodním katastrofám (sucho aj.). Velvyslanectví ČR v Lusace podporuje místní neziskové organizace a další subjekty prostřednictvím tzv. malých lokálních projektů. V roce 2020 probíhají dva – na zlepšení zpracování a odbytu produkce zemědělců a vybudování vodní infrastruktury pro základní školu. ČR nabízí Zambii také vládní stipendia. V akademickém roce 2019/2020 začalo v ČR studovat 6 nových stipendistů ze Zambie.

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Lusace (Zambie) ke dni 4. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem