Zimbabwe: Kontakty

© Zastupitelský úřad ČR v Lusace (Zambie)

Pro Zimbabwskou republiku je příslušné Velvyslanectví České republiky v Zambii. V průběhu roku 2019 by mělo dojít k otevření honorárního konzulátu ČR v Harare.

 

7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

V Zimbabwe je Česká republika zastoupena prostřednictvím svého velvyslanectví v Zambii:

Embassy of the Czech Republic

4, Twin Palm Road, KabulongaLusaka, Zambie
Tel.:+260 211 269 878
E-mail: lusaka@embassy.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/lusaka
Nouzová linka pro občany ČR: +260 966 732 849

V Zimbabwe prozatím nefunguje honorární konzulát České republiky. K jeho otevření by mělo dojít během2. poloviny roku 2019.

Zpět na začátek

7.2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu (CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)

Česká centra, CzechTrade, CzechInvest a CzechTourism nejsou v Zimbabwe zastoupeny. Nejbližší kancelář agentury CzechTrade se nachází v JAR.

Zahraniční kancelář CzechTrade v Johannesburgu
Vedoucí ZK: Bc. Petr Haramul
Fyzická adresa: 357 Rivonia Boulevard, Rivonia, Johannesburg
Poštovní adresa: P. O. Box 3520, 2128 Rivonia, Republic of South Africa
Tel: +27 11 519 0902 mobil: +27 79 041 9187, e-mail: johannesburg@czechtrade.cz
Web: www.czechtrade-sa.co.za/contact

Relevantní kontakty v ČR:

Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Odbor ekonomické diplomacie
Loretánské nám. 101/5, 118 00 Praha 1 – Hradčany
Tel: 22418 2592, 2591, e-mail: oed@mzv.cz

Odbor států subsaharské Afriky
tel: 22418 3013

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Odbor zahraničních ekonomických politik II
Na Františku 32, 110 15  Praha 1

Tel: +420 224 851 111

Zpět na začátek

7.3. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

  • 994 – rychlá záchranná pomoc
  • 993 – hasiči
  • 995 – policie (v Harare lze využít též telefon +263 4 777777)
  • 999 – nouzová linka

Funkčnost těchto spojení je ale nestálá a ani úspěšné spojení s operátorem nezaručuje rychlou a kompetentní reakci. Zejména mimo velká města mohou být pohotovostní linky zcela nepoužitelné.

Další užitečná telefonní čísla:

  • +263 4 700666/8, 707072 – Trauma Center – 24-hodinová lékařská pohotovost
  • +263 4 339933/4/5/6 – nemocnice sv. Anny (St. Anne’s Hospital)
  • +263 4 251180/99 – 24-hodinová lékařská pohotovost v Avenues Clinic

Je možno také volat na mobilní telefon konzulární pohotovosti +260 966 732 849. Vzhledem k nekvalitní místní telefonní síti je nepravděpodobné, že se volající dovolá na první pokus, proto doporučujeme volání opakovat.

Jen některé nemocnice mají vlastní ambulantní vozy. V největších městech a hlavních turistických destinacích fungují stanice soukromé rychlé záchranné služby MARS (www.mars.co.zw). Před cestou se doporučuje ověřit, zda sjednané cestovní připojištění hradí i zásahy této soukromé firmy. V opačném případě lze přímo v Zimbabwe sjednat minimálně měsíční pojištění zajišťující příjezd sanitního vozu v případě potřeby. Existuje rovněž možnost zaplatit si službu Medical Air Rescue Service, která zabezpečuje rychlý převoz do Harare či JAR.

Zpět na začátek

7.4. Internetové informační zdroje

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Lusace (Zambie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem