Zimbabwe: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Lusace (Zambie)

Mapa globálních oborových příležitostí MZV, MPO a CzechTrade se zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Prioritními oblastmi (vedle těžby surovin) jsou zemědělství a agroprůmysl, energetika, stavebnictví a turistika. Perspektivní položky jsou jakostní potraviny, domácí potřeby všeho druhu, bižuterie, sklo a porcelán, chemikálie, hnojiva, telekomunikační zařízení, těžební zařízení a stavební stroje, strojní zařízení (i repasované), zemědělské stroje, strojírenská zařízení pro dřevo a kovozpracující průmysl, zavlažovací systémy a úprava vody, generátory, solární panely a malé elektrárny zapojené off-grid, dopravní prostředky (včetně malých letadel). Značný potenciál má v Zimbabwe rozvoj sektoru cestovního ruchu.

V rámci projektů financovaných ze zdrojů EU mají české subjekty nejvyšší šanci uspět v oblasti zemědělství a agroprůmyslu. Dosavadní angažmá EU bylo namířené spíše na posilování potravinové bezpečnosti (z velké části navazovalo na humanitární pomoc). Nový rozpočtový rámec pro léta 2014–2020 ovšem klade větší důraz na komerční aspekty zemědělství (konkurenceschopnost, marketing a obchod navázaný např. na již fungující iEPA). Konkrétně lze spatřovat prostor pro poskytovatele poradenských služeb v oblasti mezinárodního obchodu se zemědělskými komoditami, konsorcia nabízející technickou pomoc či subdodavatele zemědělské infrastruktury (např. v Zimbabwe vysoce relevantních závlahových systémů).

Realizace výše uvedeného potenciálu je ovšem závislá na překonání finanční a politické krize a pokračování reformního úsilí vlády.

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Výběr nejvýznamnějších veletrhů:

  • MineEntra, obor: těžba a infrastruktura, místo konání: Bulawayo, datum konání: červenec daného roku (v roce 2019 17.-19. 7.), informace viz https://zitf.co.zw/mineentra/
  • Zimbabwe International Trade Fair, největší výstavní všeobecná akce v zemi. Koná se každoročně koncem dubna v Bulawayu (v roce 2019 23.-25..4.), informace viz https://zitf.co.zw/
  • Harare Agricultural Show – zemědělská výstava, která se koná každoročně v Harare koncem srpna, pro rok 2019 ovšem termín konání nebyl dosud oznámen, pořádá Zimbabwe Agricultural Society (http://www.zas.co.zw/about-us/).
  • Další jednorázové akce a aveletrhy viz webové stránky Zimbabwe International Trade Fair Company (https://zitf.co.zw/exhibitions/).

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Lusace (Zambie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem