Zimbabwe: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Lusace (Zambie)

Mapa globálních oborových příležitostí zpracovávaná Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem průmyslu a obchodu a agenturou CzechTrade se zaměřuje na perspektivní sektory, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Prioritními oblastmi rozvoje hospodářství Zimbabwe jsou těžba nerostných surovin, zemědělství a potravinářský průmysl, energetika, stavebnictví a cestovní ruch. Perspektivní vývozní položky zahrnují jakostní potraviny, domácí potřeby všeho druhu, bižuterii, sklo a porcelán, chemikálie, hnojiva, telekomunikační zařízení, těžební zařízení a stavební stroje, strojní zařízení (i repasované), zemědělské stroje, strojírenská zařízení pro dřevo- a kovozpracující průmysl, zavlažovací systémy a úpravu vody, generátory, solární panely a další zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů, vč. zapojení off-grid, dopravní prostředky (včetně malých letadel).

V rámci projektů financovaných ze zdrojů EU lze pro české subjekty spatřovat asi nejvyšší potenciál v oblasti zemědělství a agroprůmyslu. Konkrétně může jít mj. o poskytovatele poradenských služeb v oblasti mezinárodního obchodu se zemědělskými komoditami, konsorcia nabízející technickou pomoc či subdodavatele zemědělské infrastruktury (např. v Zimbabwe vysoce relevantních závlahových systémů).

Realizace výše uvedeného potenciálu je ovšem závislá na překonání finanční a politické krize a posílení reformního úsilí vlády.

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Výběr nejvýznamnějších veletrhů:

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Lusace (Zambie) ke dni 4. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem