Zimbabwe: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Lusace (Zambie)

Obchodní a ekonomická spolupráce mezi ČR a Zimbabwe je spíše sporadická. Vzhledem ke svízelnému stavu zimbawského hospodářství a nejistému vývoji v zemi nelze zřejmě předpokládat výrazné zlepšení této situace v nejbliží době. Přítomnost ČR v Zimbabwe byla nicméně posílena otevřením honorárního konzulátu ČR v Harare v únoru 2020.

 

 

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

  (CZK tis.)

2015

2016

2017

2018

2019

Vývoz

30 294

42 565

20 946

44 289

56 376

Dovoz

25 518

26 312

50 318

45 249

38 015

Obrat

55 811

68 877

71 264

89 538

94 392

Saldo

4 776

15 252

-29 372

– 960

18 361

Zdroj: ČSÚ

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Nejvýznamnější položky vývozu z ČR do Zimbabwe za rok 2019:

Kód zboží Název zboží Objem CZK (tis.)
2837 Kyanidy kyanid-oxidy kyanidy komplexní 45 057
8471 Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap 5 262
8543 Elektrické stroje a přístroje s vlastní individuální funkcí jiné 2 547
9619 Hygienické vložky,tampony,dětské pleny a pod. hygien. výrobky 1 185
8538 Části přístrojů k ochraně el.obvodů,rozvaděčů 700
9014 Navigační přístroje 286
9031 Měřicí nebo kontrolní přístroje, zařízení a stroje 265
8517 Telefonní přístroje ap 200
8473 Části strojů na automatické zpracování dat 148
9609 Tužky, pastelky, tuhy, pastely, kreslicí uhle, křídy 110

Zdroj: ČSÚ

Nejvýznamnější položky dovozu ze Zimbabwe do ČR za rok 2019:

Kód zboží Název zboží Objem CZK (tis.)
805 Plody citrusové čerstvé sušené 16 317
603 Květiny řezané na kytice ap čersvé sušené aj 6 025
3902 Polymery propylenu olefínů v primár formách 5 227
2825 Hydrazin hydroxylamin soli zásady anorg apod 2 676
2204 Víno z čerstvých hroznů mošt vinný jiný 1 644
7202 Feroslitiny 1 626
810 Ovoce ostatní čerstvé 989
708 Luštěniny i vyluštěné čerstvé chlazené 803
6203 Obleky saka kalhoty komplety ap pánské chlap 515
3923 Výr přepravy balení zboží zátky ap z plastů 477

Zdroj: ČSÚ 

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Velvyslanectví ČR v Lusace neeviduje žádnou výměnu v oblasti služeb mezi ČR a Zimbabwe.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V Zimbabwe neexistuje žádná přímá česká investice či česko-zimbabwský joint-venture.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

  • Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou ČSSR a vládou Zimbabwské republiky (Praha, 24. května 1983, nepublikováno).
  • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Zimbabwe o kulturní a vědecké spolupráci (Harare, 23. 5. 1984, vyhláška 14/3 Sb. z 8. 3. 1985)

ČR a Zimbabwe v roce v roce 1999 sice podepsaly dohodu o podpoře a ochraně investic, následně ji však ratifikovala pouze ČR (notifikováno zimbabwské straně v roce 2001).

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V Zimbabwe byly v posledních letech realizovány tzv. malé lokální rozvojové projekty v gesci Zastupitelského úřadu ČR v Lusace, zaměřené především na rozvoj školství. V roce 2020 však žádný tento projekt realizován není. Dalším nástrojem jsou projekty transformační spolupráce, zaměřené v posledních letech na účast mládeže ve volbách či boj se sexuálním obtěžováním a emancipaci studentek vysokých škol. V roce 2020 probíhá projekt na podporu občanské žurnalistiky. 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Lusace (Zambie) ke dni 4. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem