Zimbabwe: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Lusace (Zambie)

V Zimbabwe neinvestovala ani nepůsobí žádná česká firma. Vzájemná obchodní výměna je sporadická, vzhledem k nejistému vývoji v zemi nelze předpokládat zlepšení této situace. Politické vztahy ČR se Zimbabwe zůstávají velmi sporadické, v roce 2018 nedošlo k žádné oficiální stykové akci. Jedinou návštěvou bylo předání pověřovacích listin velvyslance Radka Rubeše do rukou prezidenta E. Mnangagwy dne 10. 5. 2018.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

  2014 2015 2016 2017 2018
Vývoz 25 928 30 294 42 565 20 946 44 289
Dovoz 30 237 25 518 26 312 50 318 45 249
Obrat 56 165 55 811 68 877 71 264 89 538
Saldo -4 308 4 776 15 252 -29 372 – 960

Zdroj: Český statistický úřad, údaje v tis. USD

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Za období 03/2018 až 03/2019, deset nejvýznamnějších položek českého vývozu do Zimbabwe zahrnuje:

Kód zboží Název zboží Objem CZK(tis.)
2837 Kyanidy kyanid-oxidy kyanidy komplexní 23 544
8422 Myčky stroje k čištění plnění ap lahví 4 841
9619 Hygienické vložky,tampony,dětské pleny a pod. hygien. výrobky 2 496
8543 Elektrické stroje a přístroje s vlastní individuální funkcí 1 784
4011 Pneumatiky nové z pryže 1 684
8471 Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap. 1 447
8421 Odstředivky přístroje k filtrování čištění 1 347
8537 Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a jiné základny, vybaven 1 211
8437 Stroje pro čištění třídění ap semen zrní aj. 934
9027 Přístroje a zařízení pro fyzikální nebo chemické rozbory 925

Zdroj: ČSÚ

Za období 03/2018 až 03/2019, deset nejvýznamnějších položek českého dovozu ze Zimbabwe zahrnuje:

Kód zboží Název zboží Objem CZK(tis.)
805 Plody citrusové čerstvé sušené 13 284
603 Květiny řezané na kytice ap čersvé sušené aj 6 816
2825 Hydrazin hydroxylamin soli zásady anorg apod 5 660
3902 Polymery propylenu olefínů v primár formách 4 453
2530 Látky nerostné jn 3 300
2204 Víno z čerstvých hroznů mošt vinný jiný 2 081
3923 Výr přepravy balení zboží zátky ap z plastů 1 332
7202 Feroslitiny 1 080
708 Luštěniny i vyluštěné čerstvé chlazené 956
3926 Výrobky ostatní z plastů aj materiálů 941

Zdroj: ČSÚ 

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

ZÚ neeviduje žádnou výměnu v oblasti služeb.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V Zimbabwe neexistuje žádná přímá česká investice či česko-zimbabwský joint-venture.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

  • Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou ČSSR a vládou Zimbabwské republiky (Praha, 24. května 1983, nepublikováno).
  • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Zimbabwe o kulturní a vědecké spolupráci (Harare, 23. 5. 1984, vyhláška 14/3 Sb. z 8. 3. 1985)

ČR a Zimbabwe v roce v roce 1999 sice podepsaly dohodu o podpoře a ochraně investic, následně ji však ratifikovala pouze ČR (notifikováno zimbabwské straně v roce 2001).

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V Zimbabwe jsou pravidelně realizovány pouze tzv. malé lokální projekty v gesci Zastupitelského úřadu ČR v Lusace. Tyto projekty jsou zaměřeny především na rozvoj školství. V roce 2018 byl spolu s místními partnery (COTRAD) realizován jeden projekt transformační spolupráce zaměřený na účast mládeže ve volbách, v roce 2019 byl v rámci stejného programu podpořen projekt organizace Female Student Network Trust zaměřený na boj se sexuálním obtěžováním a emancipaci studentek vysokých škol. Úspěšně byly v roce 2018 implementovány také dva malé lokální projekty (útočiště pro sirotky v Chiredo a výstavba školy v Maringa) v hodnotě 850 000,- Kč, v roce 2019 ČR podpořila další výstavbu ve školním komplexu v Maringa. Stipendium UNESCO ke studiu v ČR bylo v roce 2018 poskytnuto jednomu studentovi, který ale musel být později stažen zpět do Zimbabwe ze zdravotních důvodů.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Lusace (Zambie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem