Zimbabwe: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Lusace (Zambie)

EU patří k největším obchodním partnerům i donorům Zimbabwe. K zemi zastává vstřícnější postoj než USA. V posledních letech byl zredukován sankční režim, k úplnému zrušení sankcí však dosud nedošlo. Po zrušení opatření podle článku 96 Dohody z Cotonou v listopadu 2014 byla po dlouhých letech obnovena rozvojová spolupráce se Zimbabwe. V rámci 11. EDF je pro Zimbabwe alokováno 234 mil. Euro. Programy jsou zaměřeny na dobrou správu věcí veřejných a obranu lidských práv (včetně podpory volebního procesu), dalšími prioritními obory jsou zdravotnictví, zemědělská výroba.

Zimbabwe je součástí regionu Východní a jižní Afriky, se kterým EU v roce 2007 dojednala prozatímní dohodu EPA. Tu v roce 2009 kromě Zimbabwe podepsaly ještě Seychely, Madagaskar, Mauritius a v roce 2017 se přidaly Komory (dohodu pouze parafovaly), ostatní země stojí dosud mimo tuto dohodu.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegation of the European Union to the Republic of Zimbabwe
1 Norfolk Road, P.O.Box MP 620, Mt Pleasant
Harare, Zimbabwe
Telefon: 263 4 338158-164 / +263 772 568 980
E-mail: Delegation-Zimbabwe-hod@eeas.europa.eu

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

EU28 patří k významným obchodním partnerům Zimbabwe, v roce 2018 se do EU dovezlo zboží v hodnotě 455 mil. euro, do Zimbabwe se vyvezlo zboží ve výši 234 mil. euro. Největšími exportními destinacemi Zimbabwe jsou Čína (844 mil. USD), Jihoafrická republika (189 mil. USD), Spojené království (101 mil. USD), Indie (71,2 mil. USD) a Zambie (70,6 mil. USD). V komoditním složení zimbabwských vývozů do EU dominuje hovězí maso, tabák, ocel a diamanty, dále pak řezané květiny, čerstvá zelenina. EU do Zimbabwe vyváží strojírenské výrobky všeho druhu, dopravní prostředky, léky a potraviny.

Zimbabwe se zařadilo po bok tří dalších zemí jiho- a východoafrického regionu, které podepsaly prozatímní dohodu o hospodářském partnerství s EU (iEPA). Dohoda vstoupila v platnost v roce 2012, čímž odpadla veškerá cla a kvóty na zimbabwské zboží dovážené do EU s výjimkou cukru a rýže (na tyto komodity se vztahovala přechodná období). Vývozy z EU do Zimbabwe se liberalizují postupně až do výše 80 %.

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Dne 1. 11. 2014, byla obnovena přímá rozvojová spolupráce mezi EU a zimbabwskou vládou. V rámci 11. Evropského rozvojového fondu (EDF) poskytne EU v letech 2014–2020 rozvojovou pomoc ve výši 234 mil. Euro rozdělenou do následujících sektorů:

  • zdravotnictví (88 mil. €)
  • hospodářský rozvoj založený na agroprůmyslu (88 mil. €)
  • dobrá správa věcí veřejných a posilování institucí (45 mil. €)

Částka 6 mil. EUR bude směřovat na podporu organizací občanské společnosti, 3 mil. EUR získá ministerstvo financí Zimbabwe a další úřady zapojené do implementace EDF a 4 mil. mají podpořit technickou spolupráci. Podrobnější informace: EU Projects – Zimbabwe.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Lusace (Zambie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem