Zimbabwe: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Lusace (Zambie)

EU patří k významným obchodním partnerům i donorům Zimbabwe. K zemi zastává vstřícnější postoj než USA. V posledních letech byl podstatně zredukován sankční režim, k úplnému zrušení sankcí však dosud nedošlo. Po zrušení opatření podle článku 96 Dohody z Cotonou v listopadu 2014 byla po dlouhých letech obnovena rozvojová spolupráce se Zimbabwe. V rámci 11. EDF je pro Zimbabwe alokováno 234 mil. Euro. Programy jsou zaměřeny na dobrou správu věcí veřejných a obranu lidských práv (včetně podpory volebního procesu), dalšími prioritními obory jsou zdravotnictví a zemědělská výroba.

Zimbabwe je součástí regionu Východní a jižní Afriky, se kterým EU v roce 2007 dojednala prozatímní dohodu EPA. Ne všechny země regionu se k ní připojily, Zimbabwe je nicméně jedním ze signatářů.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegation of the European Union to the Republic of Zimbabwe
1 Norfolk Road, P.O.Box MP 620, Mt Pleasant
Harare, Zimbabwe
Telefon: 263 4 338158-164 / +263 772 568 980
E-mail: Delegation-Zimbabwe-hod@eeas.europa.eu

Web: https://eeas.europa.eu/delegations/zimbabwe_en

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

EU patří k významným obchodním partnerům Zimbabwe. Za rok 2019 členské státy EU27 do Zimbabwe dovezly zboží v úhrnu za 96 mil. EUR a dovezly ze Zimbabwe zboží za 46 mil. EUR. EU jako celek tak byla 5. nejvýznamnějším dovozcem do Zimbabwe s podílem 2,6 % na celkových dovozech a 6. nejvýznamnější exportní destinací pro Zimbabwe s podílem 1,6 % na celkových vývozech. V komoditním složení zimbabwských vývozů do EU dominuje hovězí maso, tabák, ocel a diamanty, dále pak řezané květiny, čerstvá zelenina. EU do Zimbabwe vyváží strojírenské výrobky všeho druhu, dopravní prostředky, léky a potraviny.

 

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

V roce 2014 byla obnovena přímá rozvojová spolupráce mezi EU a zimbabwskou vládou. V rámci 11. Evropského rozvojového fondu (EDF) poskytuje EU v letech 2014–2020 rozvojovou pomoc ve výši 234 mil. Euro rozdělenou do následujících sektorů:

  • zdravotnictví (88 mil. €)
  • hospodářský rozvoj založený na agroprůmyslu (88 mil. €)
  • dobrá správa věcí veřejných a posilování institucí (45 mil. €)

Částka 6 mil. EUR směřuje na podporu organizací občanské společnosti, 3 mil. EUR na podporu Ministerstva financí Zimbabwe a dalších úřadů zapojených do implementace EDF, 4 mil. EUR byly alokovány pro technickou spolupráci.

Výběrová řízení vypisovaná v rámci projektů EU jsou publikována na webu Evropské komise.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Lusace (Zambie) ke dni 4. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem