Zimbabwe: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

© Zastupitelský úřad ČR v Lusace (Zambie)

Zimbabwe je vnitrozemským státem bez přímého přístupu k moři. Rozloha je 390 580 km2. Nejdelší hranici má Zimbabwe se svým východním sousedem Mosambikem (1231 km), dále sousedí se Zambií (797 km), Botswanou (813 km) a JAR (225 km).

Zimbabwe je unitární republikou praktikující prezidentský systém moci s existencí více politických stran. Ve skutečnosti je ale moc soustředěna v rukou úzké skupiny kolem prezidenta. Prezident je hlavou státu a zároveň předsedá vládě, která je odpovědná Sněmovně (House of Assembly). Zákonodárná moc je ústavou svěřena dvoukomorovému parlamentu, který se skládá ze Senátu a Sněmovny (House of Assembly). Senát má celkem 80 křesel (60 volených, 16 nominovaných regionálními radami, 2 vyhrazená tradičním vládcům, 2 osobám se zdravotním postižením), Sněmovna (House of Assembly) má celkem 270 poslanců, z toho 210 poslanců je voleno v jednomandátových volebních obvodech na základě většinového systému a 60 žen voleno na základě poměrného systému (6 žen za každou provincii).

Zimbabwe je členem OSN, Africké unie (AU), Hnutí nezúčastněných, skupiny G-15, Mezinárodního měnového fondu, Světové banky, Africké rozvojové banky, Jihoafrického rozvojového společenství (Southern Africa Development Community, SADC), Společného trhu pro východní a jižní Afriku (Common Market for Eastern and Southern Africa, COMESA), ACP, WTO a dalších.

Zimbabwe, kdysi jeden z nejbohatších států Afriky, dnes de facto patří do skupiny nejméně rozvinutých a nejchudších zemí světa (vláda ale toto zařazení odmítá). Špatná hospodářská politika vlády a ekonomická krize po roce 2000 hospodářskou základnou země hluboce otřásla. Řada průmyslových odvětví zanikla (výroba automobilů) nebo prodělává hlubokou krizi (ocelářství)  a průmyslová výroba díky levným dovozům, drahým vstupům, zastaralému strojnímu vybavení a nedostatku financí stále klesá. Ekonomika země závisí z podstatné části na zemědělství a těžbě nerostných surovin (zlato, platina, diamanty, nikl, chrom, měď, azbest aj.). Zimbabwe se potýká s mnoha problémy – vysokou závislostí na klimatických podmínkách, nedostatkem financí (včetně hotovosti), zanedbanou infrastrukturou, nepříznivým investičním a podnikatelským klimatem, korupcí, nevýkonnou státní správou a státními podniky. V žebříčku Ease of Doing Business se Zimbabwe v roce 2019 umístilo na 140. místě ze 190 zemí. 

Energetika je nejslabším článkem ekonomiky. V zemi existují dva významné zdroje – uhelná elektrárna v Hwange s instalovanou kapacitou 920 MW, která má po probíhajícím rozšíření vzrůst na 1520 MW, a vodní elektrárna Kariba (1 050 MW). Žádná z nich nevyrábí na plný výkon, elektrárna v Hwange kvůli zanedbané údržbě a zastaralému zařízení, vodní elektrárna Kariba kvůli nedostatku srážek a nízké hladině vody (projev klimatických změn v posledních letech). Zimbabwe je nuceno elektřinu dovážet (z JAR a Mosambiku), nemá však na to dostatek financí, navíc i JAR se potýká s nedostatkem výroby. Výsledkem jsou každodenní mnohahodinové odstávky elektřiny, které těžce postihují celou ekonomiku.

 

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Název státu:

Zimbabwská republika (Republic of Zimbabwe)

Složení vlády:

 • Prezident: Emmerson Dambudzo Mnagagwa
 • První viceprezident: Constantino G. D. N. Chiwenga
 • Viceprezident: Kembo C. D. Mohadi
 • Ministr zahraničních věcí a mezinárodního obchodu: Sibusiso Busi Moyo
 • Ministryně obrany a válečných veteránů: Oppah Muchinguri-Kashiri
 • Ministr financí: Mthuli Ncube
 • Ministr místní samosprávy: July G. Moyo 
 • Ministr půdy, zemědělství, vody, klimatu a venkovského přesídlování: Perence Shiri
 • Ministr dolů a rozvoje těžby: Winston Chitando
 • Ministr životního prostředí, klimatické změny, cestovního ruchu a pohostinství: Mangaliso Ndlovu
 • Ministryně průmyslu a obchodu: Sekesai Irene Nzenza
 • Ministr veřejné služby, práce a sociálních věcí: Paul Mavima
 • Ministr energetiky a rozvoje energetických zdrojů: Fortune Chasi
 • Ministr dopravy a rozvoje infrastruktury: Joel Biggie Matiza
 • Ministryně záležitostí žen, rozvoje komunit a malých a středních podniků: Sithembiso G. G. Nyoni
 • Ministr vnitra a kulturního dědictví: Kazembe Kazembe
 • Ministr spravedlnosti, právních a parlamentních záležitostí: Ziyambi Ziyambi
 • Ministr vysokého školství, vědy a technologie: Amon Murwira
 • Ministr základního a středního školství: Cain Mathema
 • Ministryně mládeže, sportu, umění a rekreace: Kirsty Coventry
 • Ministryně informací, propagace a hromadných sdělovacích prostředků: Monica Mutsvangwa
 • Ministr informačních a komunikačních technologií, poštovních a kurýrních služeb: Jenfan Muswere
 • Ministr zdravotnictví a péče o dítě: Obadiah Moyo
 • Ministr rozvoje bydlení a sociálních zařízení: Daniel Garwe

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

 • Počet obyvatel: 14,6 mil. (odhad 2020)
 • Průměrná hustota obyvatel na 1 km2 : 37,3

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva činí v současné době 1,9 %.

Věkové složení (odhad 2020):

 • 0 – 14 let: 38,3 %
 • 15 – 24 let: 20,2 %
 • 25 – 54 let: 32,9 %
 • 55 – 64 let: 4,0 %
 • 65 let a výše: 4,6 %

Zimbabwské obyvatelstvo je tvořeno z 98 % původními africkými kmenovými skupinami (z toho Šona činí 82 %, Ndebele 12 %, ostatní etnika 2 %), 1 % míšenci a z méně než 1 % bělochy. Polovina obyvatel vyznává synkretické (směsice křesťanského a domorodého) náboženství, 35 % křesťanské (anglikánské, římsko-katolické, protestantské), 14 % tradiční domorodá náboženství a 1 % ostatní (islám, hinduismus, judaismus).

Úředním jazykem Zimbabwe byla dříve pouze angličtina, nová ústava schválená v roce 2013 však uznává 16 oficiálních jazyků (kromě převládající šonštiny, ndebelštiny a angličtiny i veškeré minoritní jazyky a znakovou řeč). Šonštinu (Shona) aktivně využívá cca 70 % obyvatelstva a ndebelštinu (Sindebele) 30 %. Angličtinu ovládá většina obyvatel i mimo velká sídla.

 

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Rok

2015

2016

2017

2018

2019 2020

HDP (v mld. USD) nominální

20,0 20,5 22,8 31,0 29,5 28,1

HDP na obyvatele (v PPP, USD)

2 680 2 687 2 826 3 030 2 728 2 449

Růst reálného

HDP (%)

1,8 0,8 4,7 6,2 -10,3 -10,5

Roční míra inflace (ke konci období, v %)

-2,1 -0,3 5,7 121,3 276,4 176,5

Roční míra nezaměstnanosti (v %)

5,4 4,2 4,9 4,9 4,9 N/A

Zdroj: EIU, pro rok 2019 se jedná odhad, pro rok 2020 o předpověď. Pro údaje k nezaměstnanosti je zdrojem ILO. N/A – údaj není k dispozici.

Země se nachází v hluboké ekonomické krizi. Naděje vkládané do nové vlády prezidenta Mnangagwy (vzešlé z voleb v roce 2018) ohledně liberalizace ekonomiky a provedení nutných reforem po dlouhé éře Roberta Mugabeho, která zanechala hospodářství země v troskách, se zatím nenaplnily.

Po desetiletí dolarizace ekonomiky v reakci na hyperinlaci v letech 2007-2009 vláda Zimbabwe v roce 2019 znovuzavedla národní měnu – zimbabwský dolar (ZWL) – a zakázala užívání cizích měn v tuzemském platebním styku. Výjimku dostaly subjekty obchodující převážně se zahraničím, jako těžební firmy, dovozci ropných produktů či firmy působící v oblasti cestovního ruchu. Důvěra v novou měnu je však nízká, navíc bylo kvůli obavám z inflace prozatím vydáno pouze omezené množství oběživa v nízkých nominálních hodnotách. Přes oficiální zákaz proto ekonomika funguje z velké části nadále na bázi amerického dolaru. ZWL vůči USD rychle oslabuje a míra inflace opět nebezpečně roste. V reakci na pandemii Covid-19 bylo v březnu 2020 opět dočasně povoleno používání zahraničních měn. Fiskální stabilizaci měl podpořit Staff-Monitored program Mezinárodního měnového fondu. Fond ovšem v únoru 2020 zkonstatoval minimální pokrok v požadovaných reformách, zapříčiněný chybnou politikou a všeobecně rozšířenou korupcí.  Úvěr od Mezinárodního měnového fondu nepřipadá v úvahu vzhledem k akumulovaným nesplaceným dluhům Zimbabwe vůči mezinárodním finančním institucím.
Svízelnou hospodářskou situaci v roce 2019 dále zkomplikovaly následky cyklonu Idai a nejhoršího sucha za desítky let. V současné době země čelí každodenním mnohahodinovým odstávkám elektřiny. Pravidelně dochází k výpadkům v zásobování pohonnými hmotami, léčivy i potravinami. Značná část obyvatelstva je odkázána na humanitární pomoc.

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

% HDP

2015

2016

2017

2018

2019 2020

Příjmy

18,7

17,0

17,0

17,0

16,3 15,8

Výdaje

20,8 24,0 25,0 22,6 23,7 24,2

Saldo

-2,1 -6,9 -8,0 -5,6 -7,4 -8,4

Zdroj: EIU, pro rok 2019 se jedná o odhad, pro rok 2020 o předpověď.

 

 

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

(mil. USD)

2015

2016

2017

2018

2019 2020

Běžný účet – saldo

-1 519 -591 -618 -1 389 -760 -425

Kapitálový účet – saldo

398 242 278 104* N/A N/A

Finanční účet – saldo

-1 455 -512 183 -1 061* N/A N/A

Devizové rezervy

434 407 293 87 60 59

Zahraniční dluh

9 380 11 224 12 115 12 286 11 909 11 244

Zdroj: EIU, IMF, pro rok 2019 se jedná o odhad, pro rok 2020 o předpověď. Údaje označené * jsou za 1. – 2. čtvrtletí 2018. N/A – údaj není k dispozici

 

 

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní sektor je relativně funkční. V zemi aktuálně působí 20 komerčních bank, nabízejících většinu standardních služeb. Seznam bank s kontakty je uveden na webových stránkách centrální banky (Reserve Bank of Zimbabwe). Banky jsou ovšem obecně zdrženlivé, pokud jde o poskytování úvěrů, a jejich úrokové sazby jsou značně vysoké.

Nedostatek hotovosti je velkým problémem, který brzdí veškerou ekonomickou aktivitu. Ekonomika je de facto stále závislá na používání amerického dolaru jako prostředku směny. V únoru 2019 vláda oznámila vytvoření nové národní měny, tzv. RTGS (real-time gross settlement) dolaru, která existuje pouze v elektronické podobě. V listopadu 2019 došlo k první emisi nových bankovek a mincí – zimbabwských dolarů (ZWL), ovšem ve velmi omezeném množství. Vedle toho jsou od roku 2016 v oběhu tzv. bondy, jejichž hodnota k ZWL je 1:1. Kurz domácí měny vůči USD neustále roste (ještě rychleji na černém trhu), resp. čas od času  dochází k její devalvaci. Vzhledem k všeobecnému nedostatku oběživa si navíc prostředníci při směně elektronických peněz na hotovost účtují provizi ve výši až 50 procent.

V Zimbabwe působí několik desítek pojišťoven. Seznam pojišťoven s kontakty je uveden na webu Insurance and Pensions Commission, která vykonává dohled nad sektorem.

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Výběrem daní a cel je pověřen Zimbabwský finanční úřad (Zimbabwe Revenue Authority – ZIMRA).

Daň z příjmů právnických osob: Zdaňuje se příjem společnosti, který vznikl ze zdroje v Zimbabwe (firmy obchodující v Zimbabwe jsou povinny zde založit pobočku nebo dceřinou společnost). Standardní sazba činí 24,72 % (základní sazba 24 % plus 3 % z ní příspěvek na boj s AIDS).

Daň z příjmů fyzických osob:

Příjem ze zaměstnání: uplatňovány jsou progresivní sazby příjmů:

 • do 4 200 USD: 0 %
 • 4 201–18 000 USD: 0 + 20 % za každý USD nad 4 201 USD
 • 18 001–60 000 USD: 2 760 USD + 25 % za každý USD nad 18 001 USD
 • 60 001–120 000 USD: 17 660 USD + 30 % za každý USD nad 60 001 USD
 • 120 001–180 000 USD: 35 760 USD + 35 % za každý USD nad 120 001 USD
 • 180 001–240 000 USD: 56 760 USD + 40 % za každý USD nad 180 001 USD
 • od 240 001 USD výše: 80 760 USD + 45 % za každý USD nad 240 001 USD

Jiné příjmy fyzických osob (z podnikání, pronájmu aj.) jsou zdaněny korporátní sazbou, tj. 24,72 %.

Srážkové daně:

 • Daň z dividend: 10 % firmy na zimbabwské burze, 15 % ostatní
 • Daň z úroků: 15 %, pro nerezidenty 0 %
 • Daň z příjmu z licencí a manažerských a poradenských služeb: 15 %

Odvody na penzijní pojištění: zaměstnavatel a zaměstnanec odvádí po 3,5 % z hrubého měsíčního příjmu (do stropu ve výši 700 USD) zaměstnance prostřednictvím sociálního úřadu (National Social Security Authority).

Další odvody: Všechny společnosti v Zimbabwe jsou povinny odvádět 1 % z měsíčních hrubých mzdových nákladů jako tzv. Training Levy na rozvoj kvalifikace pracovní síly prostřednictvím Fondu pro rozvoj pracovní síly (Manpower Development Fund). 

DPH: Standardní sazba DPH je 14,5 %. Osvobozeny jsou základní potraviny, zařízení na výrobu a dodávky elektřiny a pitné vody pro domácnosti.

Vedle ZIMRA lze získat aktualizovaný přehled daní na webových stránkách PWC.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Lusace (Zambie) ke dni 4. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem