Značky pro spotřebitele

Značky, se kterými se spotřebitelé mohou setkat při svých nákupech. Některé z nich garantují určitou kvalitu výrobku či služby, a jiné bohužel nikoliv.Tato databáze pomáhá spotřebitelům porozumět značkám, se kterými se mohou setkat při svých nákupech. Situace je pro spotřebitele nepřehledná, protože některé z nich garantují určitou kvalitu výrobku či služby, a jiné nikoliv.

APEK – certifikovaný obchod

APEK logo

Značka kvality služeb internetových obchodů, které vyhovují certifikačním pravidlům asociace pro elektronickou komerci (APEK).

BIO

Produkt biologického zemědělství logo

Označuje bioprodukty pocházející z ekologického zemědělství a produkty a výrobky, které je možno použít v ekologickém zemědělství.

Bio Eco Cosmesi

Bio Eco Cosmesi logo

Italská ekoznačka, obdoba našeho BIO.

Certifikované služby IT

Certifikované služby IT logo

Značka pro nezávislé ověřování kvality služeb IT.

CG – Značka kvality výrobků pro plynárenství

CG logo

Výrobky a technologie v oboru plynových zařízení a zařízení souvisejících. Neregulovaná oblast a nadstavba regulované oblasti.

Česká značka shody

CE CCZ logo

Označení (CCZ a CE) znamenají, že výrobek odpovídá požadavkům všech direktiv evropské unie (nebo všech nařízení vlády, které tyto direktivy zavádějí do našeho právního řádu), které se na výrobek vztahují.

CZECH MADE – ověřená kvalita

Czech Made logo

Výrobky a služby – obecně

Český výrobek

Český výrobek logo

Tato ochranná známka je jediná tohoto znění, která je řádně registrovaná v ČR. Zákazníci i výrobci mají záruku, že bude řádně použita pouze při splnění přísných kritérií a po udělení licence.

ČSN-TEST

ČNS Test logo

Značka může být udělena jakémukoliv výrobku, na který existuje česká technická norma, obsahující požadavky na daný výrobek.

Český výrobek (nadační fond)

Český výrobek logo

Produkt nesoucí tuto značku musí splňovat jenom jedinou podmínku: že výrobce je stoprocentně český.

Ekologicky šetrný výrobek

Ekologicky šetrný výrobek logo

Výrobkové skupiny, pro které byly připraveny tzv. směrnice. Seznam je na webových stránkách CEU.cz.

Energetický štítek

Energetický štítek logo

Energetický štítek není klasická ekoznačka, avšak poskytuje spotřebiteli cenné a spolehlivé informace. Štítky udávají energetickou i materiální spotřebu výrobku.

Energy Star

Energy Star logo

Označuje spotřebiče s nízkou provozní spotřebou energie jak za provozu tak i v pohotovostním režimu.

ESČ

ESČ logo

Elektrotechnické výrobky (regulovaná i neregulovaná sféra)

Fair Trade

Fair Trade logo

Fair trade čili „spravedlivý obchod“ je obchodní partnerství, jehož cílem je přímá a účinná podpora znevýhodněných výrobců z rozvojových zemí.

Green Seal

Green Seal logo

Aamerická „Zelená pečeť“. Záruka splnění mezinárodních standardů ISO 14020, 14024, které se zabývají šetrností výrobků na životní prostředí a zdravotní nezávadností.

Japonská ekoznačka

 

Ekologicky šetrné výrobky

Kanadská ekoznačka

 

Ekologicky šetrné výrobky

KlasA

KlasA logo

Potravinářské nebo zemědělské produkty.

Kontrolované ekologické zemědělství

Kontrolované ekologické zemědělství logo

Celoevropská značka pro potraviny znamená totéž jako česká zebra, avšak týká se rovněž zahraničních produktů.

Maďarská ekoznačka

Ekologicky šetrné výrobky

Metro Quality

Metro Quality logo

Potravinové a nepotravinové výrobky určené přednostně pro hotely, restaurace, catering – veřejné stravování.

Nákup bez obav

Značka kvality služeb internetových obchodů, které vyhovují certifikačním pravidlům asociace. Poukazuje na internetové obchody, které zajišťují svým zákazníkům vysokou úroveň služeb.

Německá ekoznačka – Modrý anděl (Blauer Engel)

Blauer Engel logo

Ekologicky šetrné výrobky

Novozélandská ekoznačka

 

Ekologicky šetrné výrobky

OOPP – SDH

OOPP logo

Sdružení dobrovolného hodnocení osobních ochranných pracovních prostředků .

Pečeť jakosti – větší jistota při koupi ojetého vozu

Pečeť jakosti logo

Trh s ojetými motorovými vozidly – technické testování, měření, analýzy

PAP (duté šipky)

PAP logo

Označují výrobky z recyklovaných materiálů. Tato povinnost značení vyplývá z normy ČSN 770052-2.

QZ – Zaručená kvalita

QZ logo

Textilní a oděvní průmysl, Kožedělný průmysl, Ostatní služby (praní, chemické čištění), Maloobchod

Severská ekoznačka – Nordická labuť

Nordic Swan logo

Ekologicky šetrné výrobky

Španělská ekoznačka

 

Ekologicky šetrné výrobky

Švédská ekoznačka (SSNC)

 

Ekologicky šetrné výrobky

SZUTEST-PRODUCT TESTED

SZUTEST logo

Značka prokazuje shodu výrobků s požadavky odpovídajících technických norem, právních předpisů, účelu jejich používání a provozuschopnosti.

TCO – Švédsko

TCO logo

Značka mimo jiné zaručuje, že je postaráno o zpětné odebrání výrobku a recyklaci a výrobek splňuje další specifická kriteria na ergonomie, energii a ekologii. Platí pro oblast elektroniky.

TESCO

TESCO logo

 

 Potravinářské i nepotravinářské výrobky vlastní značky prodávané výhradně v maloobchodní síti Tesco.

Zelený bod Der Grüne Punkt

Zelený bod logo

Značka se vztahuje pouze k obalu a říká, že výrobce obalů zaplatil servisní poplatek do národního systému za zpětný odběr obalu k recyklaci na území státu.

Zdravotně nezávadná obuv – bota pro Vaše dítě

Žirafa logo

Kožedělný průmysl; velkoobchod s obuví a koženým zbožím; maloobchod s obuví a koženým zbožím

Znak elekologyczny EKO

Znak ekologyczny logo

Polská ekoznačka, obdoba našeho EŠV (Ekologicky šetrný výrobek).

   

zpět na začátek