Značky zahrnuté do programu Česká kvalita

Program Česká kvalita přijala vláda ČR svým usnesením č. 685 ze dne 26. června 2002. Cílem programu je vytvořit jednotný systém, který umožní zviditelnit důvěryhodné a nezávislé značky kvality, ty které jsou založené na objektivním ověřování kvality výrobků nebo služeb třetí stranou a vyloučit značky bez vypovídací schopnosti. V dokumentu uvedené značky byly přijaty do programu Česká kvalita a mají právo používat spolu se svým logem i logo značky Česká kvalita.

Program Česká kvalita (Program CzQ) přijala vláda České republiky svým usnesením č. 685 ze dne 26. června 2002. Cílem programu je vytvořit jednotný systém, který umožní zviditelnit důvěryhodné a nezávislé značky kvality, ty které jsou založené na objektivním ověřování kvality výrobků nebo služeb třetí stranou a vyloučit značky bez vypovídací schopnosti, které jsou jako informace pro spotřebitele pouze zavádějící.

Jedním z důležitých společných pravidel všech značek, přijatých do systému Česká kvalita, je rovněž ověřená způsobilost výrobce/poskytovatele služby k dlouhodobému dodržování stability procesů a tím i kvality jeho produktů. Značky přijaté do programu mají právo používat spolu se svým logem i logo programu Česká kvalita, které se tak stane pro spotřebitele orientačním symbolem a potvrzením důvěryhodnosti dané značky.

Značky v programu CzQ

Níže uvedené značky byly přijaty do programu Česká kvalita a mají právo používat spolu se svým logem i logo značky Česká kvalita.

Více o Programu česká kvalita

Převzato z portálu Národní politika podpory jakosti Národního informačního střediska pro podporu jakosti.