Závěrečná zpráva Národní ekonomické rady vlády

Závěrečná zpráva Národní ekonomické rady vlády (NERV) ze září 2009 poukazuje mimo jiné na otázku fiskální udržitelnosti provázanou s potřebou reforem a související jak s příjmovou, tak s výdajovou stranou státního rozpočtu, na problematiku trhu práce či podnikatelského a institucionálního prostředí české ekonomiky. Z analýzy současného stavu ekonomiky i z rozboru těchto problémů pak vycházejí doporučení uvedená v závěrečné části zprávy.Národní ekonomická rada vlády (NERV) vznikla v lednu 2009 jako poradní orgán předsedy vlády ČR. Jejím původním posláním byla příprava protikrizových opatření vlády ČR a podpora českého předsednictví EU v první polovině roku 2009. Po ustavení přechodné vlády v dubnu 2009 bylo rozhodnuto, že NERV bude pokračovat v práci a do září 2009 připraví zprávu, která se soustředí na problémy střednědobého vývoje české ekonomiky.

Předložená závěrečná zpráva vychází z krátké analýzy současného stavu české ekonomiky tak, jak je do značné míry předurčen současnou globální finanční a ekonomickou krizí, situací v Eurozóně i specifickými podmínkami regionu střední a východní Evropy.

NERV vychází z očekávaných výsledků tuzemského i světového a evropského hospodářského vývoje v roce 2009 a z krátkodobých výhledů na roky 2010 a 2011. V jednotlivých kapitolách, při formování závěrů a doporučení, má však Zpráva NERV ambici vyjadřovat se především k problémům, které determinují náš hospodářský vývoj ve středním a delším období.

Podle zprávy NERV bude potenciál české ekonomiky pro překonání jak současné krize, tak krizí budoucích vyšší, začne-li Česká republika řešit vybraný okruh problémů, které možnosti rychlejšího ekonomického růstu omezují a o kterých se diskutuje již řadu let.

Pokud tyto problémy nebudou řešeny, pak globální konkurence na straně jedné a sociální požadavky obyvatelstva a politický cyklus na straně druhé mohou ve středním období, případně při prodloužení či brzkém opakování dnešní krize, vést k destabilizaci české ekonomiky. Důsledkem by pak byl nekontrolovaný nárůst zadluženosti, oslabení měny a potřeba následné stabilizační politiky, za kterou bychom platili po mnoho budoucích let tvrdou daň jak v podobě pomalého růstu ekonomiky i životní úrovně, tak v podobě ztráty konkurenceschopnosti a postavení na světových trzích.

Závěrečná zpráva NERV poukazuje pouze na vybrané hlavní problémy: otázku fiskální udržitelnosti (provázanou s potřebou reforem a související jak s příjmovou, tak s výdajovou stranou státního rozpočtu), problematiku trhu práce, podnikatelského a institucionálního prostředí české ekonomiky a další. Z analýzy současného stavu ekonomiky i z rozboru těchto problémů pak vycházejí doporučení uvedená v závěrečné části zprávy.