Načítání obsahu dle filtrování ...
Nalezeno celkem 114 výsledků v Průvodce podnikáním > Ověřené postupy, návody a vzory, vyfiltrováno dle: Témata (Právní průvodce, Právo), Oblasti podnikání (Právo, právní služby, Služby, Software a ICT služby), hledat v celém obsahu portálu.
Zákonné předkupní právo
31. 05. 2021

Zákonné předkupní právo

S účinností od 1. července 2020 se novelou zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, významným způsobem změnil institut zákonného předkupního práva.

Řízení o přestupcích a sankce za přestupky ukládané podle přestupkového zákona
22. 05. 2021

Řízení o přestupcích a sankce za přestupky ukládané podle přestupkového zákona

V polovině roku 2017 vstoupil v účinnost přestupkový zákon, který podstatně zjednodušil a zpřesnil problematiku správní odpovědnosti. Zákon o odpovědn...

Vyvlastnění
30. 04. 2021

Vyvlastnění

Vyvlastnění je nejzávažnějším zásahem do vlastnického práva na základě přesně stanovených zákonných podmínek. Legislativně jej vymezují především záko...

Kontrola orgány inspekce práce – práva a povinnosti inspektorů
30. 04. 2021

Kontrola orgány inspekce práce – práva a povinnosti inspektorů

Víte, co můžete očekávat, jestliže se u Vás ve společnosti objeví kontrola orgánů inspekce práce? Na co mají inspektoři právo, jak vlastně při kontrol...

Koupě nemovitosti v dispozici manželů či rodinné domácnosti
30. 03. 2021

Koupě nemovitosti v dispozici manželů či rodinné domácnosti

Občanský zákoník poskytuje ochranu rodinné domácnosti při nakládání s nemovitostí, například formou omezení dispozice s nemovitostí. V případě, že plá...

Podnikání a společné jmění manželů
30. 03. 2021

Podnikání a společné jmění manželů

Občanský zákoník umožňuje, aby součást společného jmění manželů (SJM) byla použita k podnikání jednoho z manželů. V případě, že tato majetková hodnota...

Datové schránky
29. 03. 2021

Datové schránky

Datové schránky jsou od 1. listopadu 2009 jedním z možných způsobů doručování listovních zásilek (datových zpráv) mezi orgány veřejné moci navzájem, m...

Systémy vnitřní struktury akciové společnosti
26. 02. 2021

Systémy vnitřní struktury akciové společnosti

S novou právní úpravou soukromého práva vstoupil do českého právního řádu institut tzv. monistické akciové společnosti. Ta může být vhodným řešením pr...

Jak postupovat při žádosti o poskytnutí informací?
22. 02. 2021

Jak postupovat při žádosti o poskytnutí informací?

Nejen prostřednictvím registru smluv se může běžný občan seznámit s činností veřejné správy. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,...

Jak na likvidaci s.r.o.?
29. 01. 2021

Jak na likvidaci s.r.o.?

Článek je zaměřen prakticky a pojednává o možnostech, kdy může být společnost s ručením omezeným jako jedna z nejčastěji se vyskytujících obchodních k...

Zobrazit více
Pravidelné novinky e-mailem