Načítání obsahu dle filtrování
Nalezeno celkem 26 výsledků v Průvodce podnikáním > Ověřené postupy, návody a vzory, vyfiltrováno dle: Témata (Právní průvodce, Právo, Rekodifikace práva), Oblasti podnikání (Právo, právní služby, Služby), Fáze podnikání (Daně, účetnictví a firemní informace, Provoz podnikání, Správa majetku), hledat v celém obsahu portálu.
Pracovněprávní problematika
01. 12. 2020

Pracovněprávní problematika

V článku jsou přehledně vysvětleny pojmy a instituty jako např. bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP), hlavní a vedlejší pracovní poměr, pracov...

Právo ochrany spotřebitele
30. 11. 2020

Právo ochrany spotřebitele

Právo ochrany spotřebitele upravuje společenské vztahy související s uzavíráním tzv. spotřebitelských smluv. Spotřebitelskými smlouvami jsou smlouvy k...

Veřejné zakázky
28. 09. 2020

Veřejné zakázky

Článek představuje pokud možno komplexní přehled obsáhlé problematiky veřejných zakázek. Přináší přehled jednotlivých druhů veřejných zakázek, popis p...

Pojistné smlouvy
04. 06. 2020

Pojistné smlouvy

Článek popisuje především úpravu závazkových vztahů v pojištění vzniklém dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“), konkrétně pak...

Vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory a ochranné známky (práva duševního vlastnictví)
29. 04. 2020

Vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory a ochranné známky (práva duševního vlastnictví)

Článek přináší náhled do problematiky věcí nehmotných, a to s důrazem na ochranu práv průmyslového vlastnictví.

Ochranné známky – jak zaregistrovat ochrannou známku
31. 03. 2020

Ochranné známky – jak zaregistrovat ochrannou známku

Článek seznamuje čtenáře s postupem při podávání žádosti o zápis ochranné známky do příslušného rejstříku, a to jak pro ochranné známky národní, tak i...

Nabývání vlastnictví
30. 03. 2020

Nabývání vlastnictví

Tento článek má za úkol shrnout problematiku institutu vlastnictví coby jednoho ze základních lidských práv. V úvodní části je vysvětlen samotný pojem...

Možnosti kontroly zaměstnanců v době trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
29. 02. 2020

Možnosti kontroly zaměstnanců v době trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény

Možnosti kontroly zaměstnanců v době trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény ze strany zaměstnavatele. Často se uvádí, že zaměstnanec pobí...

Nemovitosti
29. 07. 2019

Nemovitosti

Dokument poskytuje základní orientaci v problematice nemovitostí. Bude nápomocen při prodeji nebo pronájmu nemovitosti. Pojednává i případy týkající s...

Snížení mzdových nákladů v rámci úspor závodu ohroženého krizí
28. 07. 2019

Snížení mzdových nákladů v rámci úspor závodu ohroženého krizí

Možnosti zaměstnavatelů, kteří zvažují jednostranné snížení platu zaměstnancům nebo dokonce jejich propouštění. Pro mnoho zaměstnavatelů jsou tato opa...

Zobrazit více
Pravidelné novinky e-mailem