Načítání obsahu dle filtrování ...
Nalezeno celkem 27 výsledků v Průvodce podnikáním > Ověřené postupy, návody a vzory, vyfiltrováno dle: Fáze podnikání (Provoz podnikání), hledat v celém obsahu portálu.
Podnikání a společné jmění manželů
30. 03. 2021

Podnikání a společné jmění manželů

Občanský zákoník umožňuje, aby součást společného jmění manželů (SJM) byla použita k podnikání jednoho z manželů. V případě, že tato majetková hodnota...

Pracovněprávní problematika
01. 12. 2020

Pracovněprávní problematika

V článku jsou přehledně vysvětleny pojmy a instituty jako např. bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP), hlavní a vedlejší pracovní poměr, pracov...

Právo ochrany spotřebitele
30. 11. 2020

Právo ochrany spotřebitele

Právo ochrany spotřebitele upravuje společenské vztahy související s uzavíráním tzv. spotřebitelských smluv. Spotřebitelskými smlouvami jsou smlouvy k...

Veřejné zakázky
28. 09. 2020

Veřejné zakázky

Článek představuje pokud možno komplexní přehled obsáhlé problematiky veřejných zakázek. Přináší přehled jednotlivých druhů veřejných zakázek, popis p...

Důvody vyloučení účastníka ze zadávacího řízení
29. 08. 2020

Důvody vyloučení účastníka ze zadávacího řízení

Článek se zabývá situacemi, kdy zákon o zadávání veřejných zakázek dává zadavateli možnost vyloučit účastníka ze zadávacího řízení a současně případy,...

Pojistné smlouvy
04. 06. 2020

Pojistné smlouvy

Článek popisuje především úpravu závazkových vztahů v pojištění vzniklém dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“), konkrétně pak...

Vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory a ochranné známky (práva duševního vlastnictví)
29. 04. 2020

Vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory a ochranné známky (práva duševního vlastnictví)

Článek přináší náhled do problematiky věcí nehmotných, a to s důrazem na ochranu práv průmyslového vlastnictví.

Ochranné známky – jak zaregistrovat ochrannou známku
31. 03. 2020

Ochranné známky – jak zaregistrovat ochrannou známku

Článek seznamuje čtenáře s postupem při podávání žádosti o zápis ochranné známky do příslušného rejstříku, a to jak pro ochranné známky národní, tak i...

Nabývání vlastnictví
30. 03. 2020

Nabývání vlastnictví

Tento článek má za úkol shrnout problematiku institutu vlastnictví coby jednoho ze základních lidských práv. V úvodní části je vysvětlen samotný pojem...

Možnosti kontroly zaměstnanců v době trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
29. 02. 2020

Možnosti kontroly zaměstnanců v době trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény

Možnosti kontroly zaměstnanců v době trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény ze strany zaměstnavatele. Často se uvádí, že zaměstnanec pobí...

Zobrazit více
Pravidelné novinky e-mailem