Načítání obsahu dle filtrování ...
Nalezeno celkem 6 výsledků v Průvodce podnikáním > Ověřené postupy, návody a vzory, vyfiltrováno dle: Fáze podnikání (Správa majetku), hledat v celém obsahu portálu.
Podnikání a společné jmění manželů
30. 03. 2021

Podnikání a společné jmění manželů

Občanský zákoník umožňuje, aby součást společného jmění manželů (SJM) byla použita k podnikání jednoho z manželů. V případě, že tato majetková hodnota...

Pojistné smlouvy
04. 06. 2020

Pojistné smlouvy

Článek popisuje především úpravu závazkových vztahů v pojištění vzniklém dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“), konkrétně pak...

Nabývání vlastnictví
30. 03. 2020

Nabývání vlastnictví

Tento článek má za úkol shrnout problematiku institutu vlastnictví coby jednoho ze základních lidských práv. V úvodní části je vysvětlen samotný pojem...

Nemovitosti
29. 07. 2019

Nemovitosti

Dokument poskytuje základní orientaci v problematice nemovitostí. Bude nápomocen při prodeji nebo pronájmu nemovitosti. Pojednává i případy týkající s...

Smlouvy
29. 11. 2018

Smlouvy

Pojem smlouvy, co se rozumí závazkem a co může být jeho obsahem. Popsán je vznik smluvního vztahu a následné změny vzájemných závazků smluvních stran ...

Vyvlastnění
30. 05. 2018

Vyvlastnění

Vyvlastnění je nejzávažnějším zásahem do vlastnického práva na základě přesně stanovených zákonných podmínek. Legislativně jej vymezují především záko...

Pravidelné novinky e-mailem