Načítání obsahu dle filtrování ...
Nalezeno celkem 44 výsledků v Průvodce podnikáním > Ověřené postupy, návody a vzory, vyfiltrováno dle: Oblasti podnikání (Právo, právní služby), hledat v celém obsahu portálu.
Koupě nemovitosti v dispozici manželů či rodinné domácnosti
30. 03. 2021

Koupě nemovitosti v dispozici manželů či rodinné domácnosti

Občanský zákoník poskytuje ochranu rodinné domácnosti při nakládání s nemovitostí, například formou omezení dispozice s nemovitostí. V případě, že plá...

Systémy vnitřní struktury akciové společnosti
26. 02. 2021

Systémy vnitřní struktury akciové společnosti

S novou právní úpravou soukromého práva vstoupil do českého právního řádu institut tzv. monistické akciové společnosti. Ta může být vhodným řešením pr...

Jak postupovat při žádosti o poskytnutí informací?
22. 02. 2021

Jak postupovat při žádosti o poskytnutí informací?

Nejen prostřednictvím registru smluv se může běžný občan seznámit s činností veřejné správy. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,...

Jak na likvidaci s.r.o.?
29. 01. 2021

Jak na likvidaci s.r.o.?

Článek je zaměřen prakticky a pojednává o možnostech, kdy může být společnost s ručením omezeným jako jedna z nejčastěji se vyskytujících obchodních k...

Zjednodušení realizace práv a povinností mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem v novele zákoníku práce
30. 10. 2020

Zjednodušení realizace práv a povinností mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem v novele zákoníku práce

Pod číslem 285/2020 Sb. byla schválena dlouho diskutovaná tzv. koncepční novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (...

Pojišťování a financování vývozu se státní podporou (ČEB, EGAP)
30. 08. 2020

Pojišťování a financování vývozu se státní podporou (ČEB, EGAP)

Článek osvětluje základní legislativní rámec fungování České exportní banky, a.s. (ČEB) a Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. (EGAP), a ...

Registr smluv
27. 07. 2020

Registr smluv

Ačkoliv povinnosti zezákona o registru smluv vyplývají především pro subjekty veřejné správy, druhou stranou smluv, které mají být na základě tohoto z...

Úprava institutů souvisejících s vlastnictvím a správou nemovitých věcí v novele občanského zákoníku
15. 06. 2020

Úprava institutů souvisejících s vlastnictvím a správou nemovitých věcí v novele občanského zákoníku

Zákonem č. 163/2020 Sb., uveřejněným ve Sbírce zákonů dne 15. 4. 2020, dojde s účinností od 1. 7. 2020 ke změně zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoní...

Smlouva o dílo - náležitosti, právní úprava, definice
30. 04. 2020

Smlouva o dílo - náležitosti, právní úprava, definice

Smlouva o dílo je mezi podnikateli jedním z nejčastěji používaných smluvních typů. Článek pro čtenáře shrnuje jednak její základní náležitosti, věnuje...

Zaknihování akcií
30. 03. 2020

Zaknihování akcií

Do přijetí zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek bylo zaknihování akcií spíše výjimečnou záležitostí. Akciové společnosti odrazoval zej...

Zobrazit více
Pravidelné novinky e-mailem