Načítání obsahu dle filtrování ...
Nalezeno celkem 41 výsledků v Průvodce podnikáním > Ověřené postupy, návody a vzory, vyfiltrováno dle: Oblasti podnikání (Služby), hledat v celém obsahu portálu.
Systémy vnitřní struktury akciové společnosti
26. 02. 2021

Systémy vnitřní struktury akciové společnosti

S novou právní úpravou soukromého práva vstoupil do českého právního řádu institut tzv. monistické akciové společnosti. Ta může být vhodným řešením pr...

Jak postupovat při žádosti o poskytnutí informací?
22. 02. 2021

Jak postupovat při žádosti o poskytnutí informací?

Nejen prostřednictvím registru smluv se může běžný občan seznámit s činností veřejné správy. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,...

Jak na likvidaci s.r.o.?
29. 01. 2021

Jak na likvidaci s.r.o.?

Článek je zaměřen prakticky a pojednává o možnostech, kdy může být společnost s ručením omezeným jako jedna z nejčastěji se vyskytujících obchodních k...

Zjednodušení realizace práv a povinností mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem v novele zákoníku práce
30. 10. 2020

Zjednodušení realizace práv a povinností mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem v novele zákoníku práce

Pod číslem 285/2020 Sb. byla schválena dlouho diskutovaná tzv. koncepční novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (...

Pojišťování a financování vývozu se státní podporou (ČEB, EGAP)
30. 08. 2020

Pojišťování a financování vývozu se státní podporou (ČEB, EGAP)

Článek osvětluje základní legislativní rámec fungování České exportní banky, a.s. (ČEB) a Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. (EGAP), a ...

Registr smluv
27. 07. 2020

Registr smluv

Ačkoliv povinnosti zezákona o registru smluv vyplývají především pro subjekty veřejné správy, druhou stranou smluv, které mají být na základě tohoto z...

Smlouva o dílo - náležitosti, právní úprava, definice
30. 04. 2020

Smlouva o dílo - náležitosti, právní úprava, definice

Smlouva o dílo je mezi podnikateli jedním z nejčastěji používaných smluvních typů. Článek pro čtenáře shrnuje jednak její základní náležitosti, věnuje...

Zaknihování akcií
30. 03. 2020

Zaknihování akcií

Do přijetí zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek bylo zaknihování akcií spíše výjimečnou záležitostí. Akciové společnosti odrazoval zej...

Přípustnost sledování zaměstnanců
27. 01. 2020

Přípustnost sledování zaměstnanců

Jedním z důležitých zadání pro současnou i budoucí pracovněprávní legislativu je řešení konfliktu mezi ochranou soukromí a osobních údajů zaměstnanců ...

Základy exekučního řízení
10. 01. 2020

Základy exekučního řízení

Přestože podnikatel disponuje pravomocným rozhodnutím soudu či jiného orgánu, nemá ještě zdaleka vyhráno. Často se totiž stává, že i přes toto pravomo...

Zobrazit více
Pravidelné novinky e-mailem