Načítání obsahu dle filtrování ...
Nalezeno celkem 48 výsledků v Průvodce podnikáním > Ověřené postupy, návody a vzory, vyfiltrováno dle: Témata (Rekodifikace práva), hledat v celém obsahu portálu.
Datové schránky
29. 03. 2021

Datové schránky

Datové schránky jsou od 1. listopadu 2009 jedním z možných způsobů doručování listovních zásilek (datových zpráv) mezi orgány veřejné moci navzájem, m...

Vymahatelnost pohledávek
20. 01. 2021

Vymahatelnost pohledávek

Článek pojednává o možnostech oprávněné osoby domoci se toho, co jí bylo přiznáno soudem nebo jiným orgánem (tzv. exekučním titulem) a co povinný dobr...

Pracovněprávní problematika
01. 12. 2020

Pracovněprávní problematika

V článku jsou přehledně vysvětleny pojmy a instituty jako např. bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP), hlavní a vedlejší pracovní poměr, pracov...

Právo ochrany spotřebitele
30. 11. 2020

Právo ochrany spotřebitele

Právo ochrany spotřebitele upravuje společenské vztahy související s uzavíráním tzv. spotřebitelských smluv. Spotřebitelskými smlouvami jsou smlouvy k...

Pojistné smlouvy
04. 06. 2020

Pojistné smlouvy

Článek popisuje především úpravu závazkových vztahů v pojištění vzniklém dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“), konkrétně pak...

Vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory a ochranné známky (práva duševního vlastnictví)
29. 04. 2020

Vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory a ochranné známky (práva duševního vlastnictví)

Článek přináší náhled do problematiky věcí nehmotných, a to s důrazem na ochranu práv průmyslového vlastnictví.

Nabývání vlastnictví
30. 03. 2020

Nabývání vlastnictví

Tento článek má za úkol shrnout problematiku institutu vlastnictví coby jednoho ze základních lidských práv. V úvodní části je vysvětlen samotný pojem...

Možnosti kontroly zaměstnanců v době trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
29. 02. 2020

Možnosti kontroly zaměstnanců v době trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény

Možnosti kontroly zaměstnanců v době trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény ze strany zaměstnavatele. Často se uvádí, že zaměstnanec pobí...

Základy občanského soudního řízení
30. 12. 2019

Základy občanského soudního řízení

Základy občanského soudního řízení. Seznámení se strukturou soudní soustavy v ČR, s náležitostmi podání k soudu, s průběhem samotného řízení a jeho zá...

Insolvence – úpadek a způsoby jeho řešení
31. 10. 2019

Insolvence – úpadek a způsoby jeho řešení

Právnické i fyzické osoby, ať již podnikající či nepodnikající, se mohou dostat do situace, kdy nejsou schopny plnit své závazky. Tento stav se obecně...

Zobrazit více
Pravidelné novinky e-mailem