Exportní příležitost

CERN: Dodávka 11,5 km vysokoteplotního supravodivého (HTS) pásku REBCO pro projekt HL-LHC. (02250502)

Vysokoteplotní supravodivé (HTS) pásky

Země zadání
Švýcarsko Švýcarsko
Typ příležitosti
Zahraniční projekty a tendry
Platnost nabídky do
15.11.2021
Referenční číslo

Popis

CERN má v úmyslu uzavřít smlouvy na dodávku 4 mm širokých pásků REBCO HTS o celkové délce 11,5 km s paramagnetickým substrátem o tloušťce 40 až 60 µm uzavřeným měděným stabilizátorem o tloušťce ~ 20 µm, v jednotkových délkách nejméně 50 m. Celková délka bude rozdělena na následující veličiny a požadavky na kritický proud (Ic) (při 0,7 T a 60 K kolmo k podkladu): ca. 1,3 km pásky s Ic 150 A, ca. 7,9 km pásky s Ic 280 A a ca. 2,3 km HTS pásky s Ic 325 A. Páska REBCO HTS je nutná pro výrobu proudových svodů HTS v CERNu.

Cizojazyčný popis

Supply of 11.5 km of REBCO high temperature superconducting (HTS) tape for CERN’s HL-LHC Project. (02250502)

Kontaktní informace

Ing. Špunda Jan
vedoucí oddělení Podpora internacionalizace pro výrazně inovativní MSP
Mob +420 224 907 580 / Tel +420 224 907 580 / jan.spunda@czechtrade.cz