CERN: Dodávka 12 elektromechanických stejnosměrných jističů

Země zadání:
Švýcarsko Švýcarsko
Typ:
Zahraniční nabídky
Platnost nabídky do:
29. 04. 2021
Referenční číslo:
NA202100231

Popis

Marketingový průzkum mezi dodavateli elektromechanických stejnosměrných jističů

CERN poptává dodávku, zkoušky, instalaci a uvedení do provozu s údržbou 12 vysokorychlostních elektromechanických jističů stejnosměrného proudu – pro tři experimentální magnety v zařízení North Area (NA).
– trvalý stejnosměrný proud na jistič: 6 kA DC;
– bipolární operace;
– jmenovité napětí jističe na jistič: 1200 V DC;
– životnost: 20 let;
– cykly otevřeno-zavřeno při jmenovitém proudu:> 5 000;
– cykly otevřeno-zavřeno bez proudu (mechanická odolnost):> 10 000;
– zavírací doba: max. 1 s;
– otevírací doba: max. 20 ms.

Cizojazyčný popis

Supply of 12 Electromechanical DC Circuit Breakers for the North Area Consolidation


Kontaktní osoba Ing. Špunda Jan vedoucí oddělení Podpora internacionalizace pro výrazně inovativní MSP

+420 224 907 580 +420 224 907 580

Pravidelné novinky e-mailem